Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δημοσιεύσεις μας παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943-www.facebook.com/proedros.peals-www.limeniki-rota.blogspot.com/-www.twitter.com/proedros_peals


Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

«Μάχιμη πενταετία»

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 14:39

clip_image002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αριθμ. Απόφ. 384/2003 Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά
Αριθμ. 1309/2003 Βιβλίου Σωματείων Πρωτοδικείου Πειραιά
Πειραιάς: 02-02-2012
Αριθμ. Πρωτ.: 03 /12«Μάχιμη πενταετία»

Με αφορμή ερωτήματα που μας τίθενται αναφορικά με το θέμα και για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α΄) «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.» για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01-01-2015 και μετά, δηλαδή στις 31-12-2014 δεν θα έχουν συμπληρώσει 24,5 χρόνια + 1 ημέρα συντάξιμης υπηρεσίας (έτη υπηρεσίας + στρατός + ασφάλιση σε φορέα κύριας ασφάλισης + άλλη Δημόσια υπηρεσία), δικαιούνται σύνταξης εφόσον συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:
1. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου (ΠΔ 169/07) .
2. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι 5 έτη, συμφώνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του ΠΔ 169/07 καθώς και του άρθρου 8 του Ν.2084/1992 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.
3. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) περί διαδοχικής ασφάλισης (παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν.3865/10).
και επιπρόσθετα
4. Ο χρόνος σπουδών (Ν.3996/11 ΦΕΚ 170 Α΄).

Μετά τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η αναγνώριση ή μη της μάχιμης πενταετίας αφορά τον καθένα χωριστά. Στις περιπτώσεις όμως που απαιτείται η εξαγορά του χρόνου για την συμπλήρωση των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας λειτουργεί επ’ ωφελεία των συναδέλφων, γιατί αφενός κατοχυρώνει χρόνο πραγματικής συντάξιμης Υπηρεσίας ως πραγματική εργασία και αφετέρου η αναγνώριση του, γίνεται με χαμηλές εισφορές. Συγκεκριμένα, με την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη σε ποσοστό (20%) επί της αποζημίωσης για την πέρα του πενθημέρου εργασία και μέχρι τη συμπλήρωση ποσού που αναλογεί σε αποζημιώσεις 60 πλήρων μηνών .

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ         Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια