Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δημοσιεύσεις μας παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943-www.facebook.com/proedros.peals-www.limeniki-rota.blogspot.com/-www.twitter.com/proedros_peals


Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 07:34

 

Οι κρίσεις έως τις 5 Αυγούστου με Πράξη Νομοθετικού ΠεριεχομένουΣύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε σήμερα 13 Ιουλίου 2012 στο Φ.Ε.Κ. Α-147 οι ετήσιες τακτικές κρίσεις έτους 2012 των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων θα διενεργηθούν έως τις 5 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.
Έως τη διενέργεια των κρίσεων αυτών δεν γίνονται προαγωγές προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων αξιωματικών.

Διαβάστε στη συνέχεια την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ....

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη μεταφορά, λόγω ειδικών οικονομικών συνθηκών, για εύλογο χρονικό διάστημα του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, κρίσεων που διενεργούνται τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο κάθε έτους για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και το μήνα Μάρτιο κάθε έτους για την Ελληνική Αστυνομία.
3. Ότι λόγω της διενέργειας δύο κοινοβουλευτικών εκλογών Μαΐου και Ιουνίου 2012 δεν κατέστη δυνατή η υποβολή στη Βουλή για κύρωση της από 14.3.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί «Μεταφοράς του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή» (Α΄ 56)
4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τακτικές κρίσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έτους 2012
1. Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις έτους 2012 των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων θα διενεργηθούν έως τις 5 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.
2. Οι ημερομηνίες και προθεσμίες, οι οποίες αναφέρονται στους νόμους 2439/1996 (Α΄ 219) και 3883/2010 (Α΄ 167), καθώς και στο ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160), όπως ισχύουν, και έχουν σχέση με τη διαδικασία σύγκλησης των αρμοδίων συμβουλίων κρίσεων και προαγωγών και την κύρωση των οικείων πινάκων, μετατίθενται αναλόγως, για τη διενέργεια
των κρίσεων της προηγούμενης παραγράφου.
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 παρ. 11 του ν. 2439/1996 και 32 παρ. 1 περίπτ. β του ν. 3883/2010 και μόνο όσον αφορά τις επόμενες ετήσιες τακτικές κρίσεις 2013−2014, όσοι προαχθούν το τρέχον έτος στους βαθμούς του Υποστράτηγου, Ταξίαρχου και Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος στους βαθμούς αυτούς.
4. Οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι κατά το άρθρο 91 του ν. 3883/2010 υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού και θα προαχθούν το τρέχον έτος, θεωρείται ότι συμπληρώνουν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 27 του ν. 3883/2010 σταθερούς χρόνους παραμονής στο βαθμό αυτό κατά (3) τρεις μήνες νωρίτερα. Τούτο ισχύει μόνο για την επόμενη τακτική ετήσια κρίση τους.
Άρθρο 2
Τακτικές κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2012.
1.Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2012 θα διενεργηθούν έως τις 5 Αυγούστου τρέχοντος έτους. Έως τη διενέργεια των κρίσεων αυτών δεν γίνονται προαγωγές προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων αξιωματικών.
2. Η προαγωγή των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που θα προαχθούν στον επόμενο βαθμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ανατρέχει στις 20.3.2012, εφόσον οι αξιωματικοί αυτοί είχαν συμπληρώσει τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα,άλλως στην επομένη της ημερομηνίας συμπλήρωσής τους. Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τους αξιωματικούς, που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 101/2011 (Α΄ 235).
Από την ίδια ημερομηνία οι προαγόμενοι αξιωματικοί θεωρείται ότι αποκτούν τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα του βαθμού στον οποίο θα προαχθούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση μισθολογικής προαγωγής.
3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται για όσους αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως σε εκτέλεση των πινάκων και των αποφάσεων των συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του π.δ. 24/1997 για τους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και των άρθρων 33, 34, και 35 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) για τους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.
4. Οι ετήσιες τακτικές μεταθέσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής διενεργούνται για το έτος 2012 μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη των τακτικών κρίσεων και εκτελούνται έως το τέλος Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε Σώμα διατάξεις.Στο ίδιο χρονικό διάστημα διενεργούνται και οι τοποθετήσεις των Υπαστυνόμων Β΄, που εξέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Για το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί από την έξοδό τους τοποθετούνται προσωρινά σε υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Με αποφάσεις των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντίστοιχα, καθορίζεται η ημερομηνία εκτέλεσης των αποφάσεων για τις τακτικές μεταθέσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού, που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή.
Άρθρο 3
Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στην υπηρεσία τους εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευσή της από 14.03.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί «Μεταφοράς του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή» (Α΄ 56) και συμπληρώνουν 35ετία από τις 20.03.2012 έως την ημερομηνία διενέργειας των τακτικών κρίσεων, παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, εφόσον το επιθυμούν, έως το χρόνο διενέργειας των τακτικών κρίσεων αυτών.
Όσοι αξιωματικοί παραμείνουν κρίνονται προς προαγωγή εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις. Όσοι προαχθούν έως το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή κρίνονται περαιτέρω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος,αρχίζει από την παύση ισχύος της από 14.3.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (7.7.2012).
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012
Κατεβάστε ΕΔΩ το ΦΕΚ απευθείας από το Εθνικό Τυπογραφείο.Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια