Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δημοσιεύσεις μας παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943-www.facebook.com/proedros.peals-www.limenikirota.blogspot.com-www.twitter.com/proedros_peals


Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 23:35

 

limeniko_soma_logo       1. Την 02-08-2012 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2012 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά:

Ø   Σαράντα τέσσερις (44) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

Ø   Έξι (06) Πλοίαρχοι Τεχνικοί

Ø   Είκοσι τρεις (23) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)

Ø   Ένας (01) Αντιπλοίαρχος Τεχνικός

Ø   Τρεις (03) Αντιπλοίαρχοι Υγειονομικοί

Ø   Μία (01) Πλωτάρχης Υγειονομικός

Ø   Ένας (01) μόνιμος εξ εφέδρων Πλωτάρχης

Ø   Δέκα (10) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.)

Ø   Πέντε (05) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.)

Ø   Ένας (01) Πλωτάρχης του άρθρου 52 του ν.3079/2002

Οι καταρτισθέντες από το Συμβούλιο πίνακες κρίσεων πρόκειται να κυρωθούν με προωθούμενο Προεδρικό Διάταγμα.

       2. Εκ του συνόλου των κριθέντων:

- Οι κάτωθι οκτώ (08) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

1. Βαφείδης Εμμανουήλ

2. Κατσόγιαννος Γεώργιος

3. Μπαρκάτσας Γεώργιος

4. Παρτσάφας  Στυλιανός

5. Υφαντής Δημήτριος

6. Καραγεωργόπουλος Ιωάννης

7. Κρυονερίτης  Δημήτριος

8. Ζησιμάτος Χρήστος

- Ένας (01) Πλοίαρχος (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκε ως «Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του» και προάγεται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα ημέρες.

- Ένας (01) Πλοίαρχος (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκε ως «Παραμένων στον ίδιο βαθμό».

- Τριάντα τέσσερις (34) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

- Έξι (06) Πλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί κρίθηκαν ως «Προακτέοι» και οι κάτωθι τρεις (03) προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικού προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

1. Γιαννούτσος Διονύσιος

2. Παπαδάκη-Γεωργέλου  Στυλιανή

3. Καυκούλας Αλέξανδρος

  - Ο Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΤεχνικόςΠαναγόπουλος Ιωάννης κρίθηκε ως «Προακτέος» και προάγεται στο βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικού λόγω συμπλήρωσης των ουσιαστικών και τυπικών προς προαγωγή προσόντων.

-  Είκοσι τρεις (23) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) κρίθηκαν ως «Προακτέοι».

       - Δύο (02) Αντιπλοίαρχοι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικοί κρίθηκαν ως

         «Προακτέοι».

- Μία (01) Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικός κρίθηκε ως «Παραμένουσα στον ίδιο βαθμό».

        - Η Πλωτάρχης Λ.Σ. Υγειονομικός Καπράνου – Βερβέσου Αμαλία κρίθηκε ως «Προακτέα» και προάγεται στο βαθμό της Αντιπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικού λόγω συμπλήρωσης των ουσιαστικών και τυπικών προς προαγωγή προσόντων.

      - Ο μόνιμος εξ εφέδρων Πλωτάρχης Λ.Σ. Νικολαίδης Ευάγγελος κρίθηκε ως «Προακτέος».Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια