Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δημοσιεύσεις μας παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943-www.facebook.com/proedros.peals-www.limeniki-rota.blogspot.com/-www.twitter.com/proedros_peals


Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

ΠΕΑΛΣ: Πρόταση προσθήκης τροπολογίας για την ίση μεταχείριση Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με όμοια προσόντα

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 15:27Αριθμ. Πρωτ. 09/13
  
Προς :
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
κ. Κωστή ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ   

Κοιν.: 
κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Αντιναύαρχο ΛΣ ΜΠΑΝΤΙΑ Δημήτριο  

Κύριε Υπουργέ,

Στο πρόσφατα δημοσιευθέν Π.Δ. 81/2012 (άρθρο 55) καθορίζεται η διαδικασία προαγωγής Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που προήχθησαν στον βαθμό του Σημαιοφόρου μέσω των γραπτών εξετάσεων που προέβλεπαν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν.4473/1965 «Περί Ελέγχου της Ναυσιπλοΐας, Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 102 Α΄) και στις οποίες επέτυχαν. 

Στο εν λόγω άρθρο όμως, δεν συμπεριελήφθησαν 24 Αξιωματικοί προερχόμενοι από Σχολή ΔΥΛΣ, εκτός οργανικών θέσεων, οι οποίοι είναι οι τελευταίοι που συμμετείχαν στην γραπτή δοκιμασία, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, αλλά προήχθησαν στο βαθμό του Σημαιοφόρου με το Ν.2935/01 (ΦΕΚ 162Α /19-07-2001). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προάγονται νεότεροί τους, των ιδίων προσόντων Αξιωματικοί, με συνέπεια την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης Αξιωματικών με όμοια προσόντα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εξεταστεί η δυνατότητα της παρακάτω προσθήκης στο υπό προώθηση σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», ως εξής:

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 55 του ΠΔ 81/2012 (ΦΕΚ 139Α /14-06-2012) «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

Η παραπάνω διάταξη ισχύει και για τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που συμμετείχαν επιτυχώς στην γραπτή δοκιμασία σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 23 του Ν.4473/1965 (ΦΕΚ 102Α/31-05-1965) “περί ελέγχου της Ναυσιπλοΐας, επιθεωρήσεως εμπορικών πλοίων και άλλων τινών διατάξεων” και προήχθησαν στο βαθμό του Σημαιοφόρου με το Ν.2935/01 (ΦΕΚ 162Α/19-07-2001) “Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις”». 

Η παρούσα διάταξη έρχεται να απαλείψει μία αδικία, προκειμένου να υπάρξει ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή του Νόμου για όλους τους Αξιωματικούς προερχόμενους εκ ΔΥΛΣ, οι οποίοι προήχθησαν με όμοιες διατάξεις. 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ          Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια