Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις ανακοινώσεις παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943.


Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Ετήσιες Βεβαιώσεις αποδοχών προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2012

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 12:29

Αριθμ. Πρωτ.: 30 /13

Προς: Α. Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κλάδος Γ ΄ Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών/ΔΙΧΕΔΑΠ΄- Α
(Υπόψη κ. Κλαδάρχη)  

Κοιν.: κ. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Αντιναύαρχο Λ.Σ ΜΠΑΝΤΙΑ Δημήτριο


Σχετ.: (α) Το Αριθμ. Πρωτ.: 26/13-06-2013 έγγραφό μας
(β) Αριθμ. Πρωτ.: 27/19-06-2013 έγγραφό μας
(γ)To Αριθμ. Πρωτ.: 361.27-2/29644/17-06-2013 έγγραφό σας

Κύριε Κλαδάρχα,

Σε συνέχεια των παραπάνω (α) και (β) σχετικών εγγράφων μας και επειδή όπως διαφαίνεται από το (γ) όμοιο η οικονομική υπηρεσία του Λ.Σ., με διάφορες προφάσεις, διάκειται αρνητικά (χωρίς να κατανοούμε τους λόγους) στη χορήγηση των οφειλόμενων συμπληρωματικών εν θέματι βεβαιώσεων  για το οικονομικό έτος 2012, σας καλούμε, να προχωρήσετε άμεσα στην αυτονόητη και λογική υποχρέωση της υπηρεσίας σας, στην έκδοση των συμπληρωματικών βεβαιώσεων, που αφορούν σε χρήματα που ήδη παρακρατήθηκαν, αλλά δεν εμφαίνονται  στις βεβαιώσεις που μας έχουν ήδη αποσταλεί. 

Αιτιάσεις όπως, ότι το απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών δεν έχει μορφή εγκυκλίου, δεν κρίνονται ικανοποιητικές. Άλλωστε, όσοι έγκαιρα προσέφυγαν στην παραπάνω υπηρεσία για διευκρινίσεις (ΕΛ.ΑΣ.), όχι μόνο τις έλαβαν, αλλά ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία χορήγησης τους, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. 

Επιπρόσθετα, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι με υποθέσεις, εικασίες, γενικά και αόριστα επιχειρήματα, αλλά κυρίως επιχειρήματα που δεν βασίζονται σε συγκεκριμένα έγγραφα στοιχεία της φορολογικής νομοθεσίας, επιχειρείται να πειστούμε για το τι μας εξυπηρετεί ή όχι. 

Τονίζουμε ότι η όποια περαιτέρω καθυστέρηση το μόνο που επιτυγχάνει είναι η επιδείνωση του προβλήματος, με συνέπεια την αργοπορημένη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αλλά και των καταστάσεων περιουσιακής κατάστασης, για το οικονομικό έτος 2012.

Για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και το τελευταίο ευρώ σήμερα, μέσα στην δυσμενή οικονομική συγκυρία που βιώνουμε ως εργαζόμενοι, έχει τεράστια αξία. 

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ            Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια