Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις ανακοινώσεις παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943.


Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Δυνατότητα κάλυψης δικαστικών εξόδων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – Δικαιολογητικά

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 12:45

Αριθμ. Πρωτ.: 30/12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή ερωτήματα, που μας τίθενται αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Με το άρθρο 11 παρ. λδ του Ν. 3922/2011, για πρώτη φορά νομοθετήθηκε η κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλεται το προσωπικό για την υπεράσπιση του ενώπιον των Δικαστηρίων, όταν κατηγορείται για ενέργειες του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και η κάλυψη των εξόδων στα οποία υποβάλλονται το προσωπικό και τα μέλη της οικογένειας τους, όταν παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών. 

Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για το προσωπικό που έχει εξέλθει της υπηρεσίας, εφόσον η υπεράσπιση ή η άσκηση πολιτικής αγωγής αφορά πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της ενεργού υπηρεσίας του. 

Β. Τα δικαιολογητικά που ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει είναι :
επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
βεβαίωση από το δικαστήριο ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, δηλαδή ότι η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει.
απόδειξη πληρωμής δικηγόρου, όπου θα εμφαίνονται  αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσέφερε και τα ποσά που εισέπραξε ξεχωριστά για την καθεμία.

Γ. Επισημαίνεται ότι το σχετικό αίτημα κάλυψης των δικαστικών εξόδων υποβάλλεται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, εφόσον η υπόθεση κριθεί τελεσίδικα από τα αρμόδια δικαστήρια και η απόφαση είναι αθωωτική για τον κατηγορηθέντα. 

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 15/2007 (ΦΕΚ 11 Α΄) και τα χρήματα καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση και έγκριση της διαδικασίας από την υπηρεσία εντελλομένων εξόδων.

Για το Δ.Σ.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
         Δημήτριος ΣΑΙΤΑΚΗΣ                               Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια