Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δημοσιεύσεις μας παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943-www.facebook.com/proedros.peals-www.limeniki-rota.blogspot.com/-www.twitter.com/proedros_peals


Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εφάπαξ χρηματική ενίσχυση - κοινωνικό μέρισμα, Τι ισχύει για τους Δόκιμους Σημαιοφόρους του Λιμενικού Σώματος

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 10:45

Αριθμ. Πρωτ.:60/14    

ΠΡΟΣ:
Διευθυντή Σπουδών  Δόκιμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος (ΣΝΔ/ΣΔΣΛΣ)
Πλοίαρχο ΛΣ ΣΙΓΟΥΡΟ Ευάγγελο

Κύριε Διευθυντά, 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος αναφορικά με την επικείμενη διανομή του κοινωνικού μερίσματος και την καταβολή της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης σε μαθητές παραγωγικών σχολών μεταξύ των οποίων και οι δόκιμοι 

Σημαιοφόροι, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα παρακάτω:
1. Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. οικ.2/29184/0022/8.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΤΗ-ΞΒ4) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι μαθητές των παραγωγικών σχολών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που προέρχονται από ιδιώτες δεν (ε) δεν συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 €) που θα καταβληθεί στα στελέχη (ένστολους) των ΕΔ & ΣΑ. Ως εκ τούτου, μόνο οι μαθητές που προέρχονται από τις τάξεις του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και με δεδομένο ότι δικαιούνταν την 31.01.2014 τακτικές αποδοχές κάτω του προβλεπομένου ορίου, είναι δικαιούχοι της εν λόγω χρηματικής ενίσχυσης, ενώ δεν απαιτείται από μέρους τους οποιαδήποτε ενέργεια αφού η καταβολή θα πραγματοποιηθεί με καταστάσεις που θα συντάξει η αρμόδια Υπηρεσία για την εκκαθάριση των αποδοχών τους.

2. Κατόπιν διευκρινίσεων του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών προς συνδικαλιστικούς φορείς, οι μαθητές των παραγωγικών σχολών που προέρχονται από ιδιώτες, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και τις λοιπές προϋποθέσεις της αρ. πρωτ. Δ12 1063610 ΕΞ2014/16.04.2014 (ΑΔΑ : ΒΙΗΧΗ-ΕΞΕ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μέσω του TAXISnet (www.gsis.gr) προκειμένου να λάβουν το διανεμόμενο κοινωνικό μέρισμα ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €).

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των δοκίμων Σημαιοφόρων παραμένοντας στη διάθεσή τους για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν απαιτηθεί [πληροφορίες : Υποπλοίαρχος ΛΣ (Ο) Φύκας Γεώργιος (Οργανωτικός Γραμματέας ΠΕΑΛΣ), τηλ. 210-4220050 ].

Για το Δ.Σ.
          Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης ΣΑΪΤΑΚΗΣ           Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια