Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις ανακοινώσεις παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943.


Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

ΠΕΑΛΣ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΑ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΙΩΝ»

 
at 08:24

  Αριθμ. Πρωτ.:100/14

  1. 1. Στο πλαίσιο της επικείμενης έναρξης ισχύος του ΠΔ 81/2014 περί αναδιάρθρωσης των ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ και των Λιμενικών Αρχών και ρύθμισης θεμάτων στελέχωσης αυτών, και αναφορικά αυτή τη φορά με την απόφαση του κ.ΥΝΑ για τη σύσταση και λειτουργία Λιμενικών Φυλακίων έχουμε να παρατηρήσουμε και να επισημάνουμε τα εξής:

(α) Πρώτον, στο παραπάνω Π.Δ δε ρυθμίζεται η καθ’ ύλην αρμοδιότητα, οργάνωση και λειτουργία των Λιμενικών Φυλακίων, ως πραγματικά υφιστάμενων και εν λειτουργία ανά την Επικράτεια υπηρεσιακών μονάδων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

(β) Δεύτερον, στο άρθρο 76 του υφιστάμενου Κανονισμού Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών, ορίζεται ότι «η λειτουργία των Λιμενικών Φυλακίων, οι αρμοδιότητες, ο χρόνος λειτουργίας…καθορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Λιμενικής Αρχής, μετά από έγκριση του ΥΕΝ».

(γ) Τρίτον, στην αρ. φακ. 040/14- αρ. σχ. 405/28.07.2014 Εγκύκλιο ΥΝΑ/ΑΛ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΓΕΛΣ και συγκεκριμένα στην παρ. 4 αυτής καθορίζεται ότι «θέματα σχετικά με την οργάνωση και ασφαλή λειτουργία των Λιμενικών Φυλακίων…εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Λιμενάρχη…».

  1. Από την κατ’ αντιπαραβολή ερμηνεία και συσχέτιση των υπό (α), (β) και (γ) διατάξεων, συνάγεται ένα ασταθές νομικό υπόβαθρο αναφορικά με την τυπική ισχύ της οργάνωσης και λειτουργίας των Λιμενικών Φυλακίων, δεδομένου ότι:

i) Στο ΠΔ 81/2014 ουδεμία μνεία γίνεται για αυτά, γεγονός που παραπέμπει σε μια διαφαινόμενη κατάργησή τους, ενώ τόσο στον Κανονισμό Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών όσο και στην εν λόγω εγκύκλιο προβλέπεται η ύπαρξη και λειτουργία τους.

ii) Στον Κανονισμό Λειτουργίας Λιμενικών Αρχών τα περί Λιμενικών Φυλακίων καθορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Λιμενικής Αρχής, ενώ αντίθετα στην εγκύκλιο εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

  1. Κατόπιν των παραπάνω διαπιστώσεων και επειδή γεννάται ένα «συγκρουσιακό» καθεστώς νομοθετικών κειμένων, το οποίο θέτει σε διακινδύνευση την τυπική- νομική ισχύ λειτουργίας και οργάνωσης των Λιμενικών Φυλακίων και κατά συνέπεια την εν γένει εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιακών αυτών μονάδων, προτείνουμε την άμεση επανεξέταση και διόρθωση των προβληματικών πεδίων που προαναφέρουμε, για την απρόσκοπτη οργάνωση και λειτουργία τους.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ           Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια