Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις ανακοινώσεις παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943.


Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΕΑΛΣ-ΠΟΕΠΛΣ: ΚΟΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Τελικές Προτάσεις για το προωθούμενο Π.Δ. περί οδοιπορικών εξόδων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 12:57

 
Αριθμ. Πρωτ.: 109/2014

Προς:  
ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΧΕΔΑΠ


Κοιν.:
- Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου 
κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
- Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Αντιναύαρχο ΛΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Αθ.


Στην συνέχεια της από 29-08-2014 παρέμβασής μας αλλά και προφορικών συνεννοήσεων αποστέλλουμε τις τελικές προτάσεις μας αναφορικά με το θέμα και παρακαλούμε όπως συμπεριληφθούν στο σύνολό τους στο υπό κατάρτιση σχέδιο προεδρικού 

 

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις και Κατηγορίες
Σχέδιο Π.Δ.:
1.β) Κατ’ εξαίρεση, τα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται σε Λιμενικά Τμήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002, όπως ισχύει, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων εφόσον η τοποθέτησή τους γίνεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών και η έδρα των Λιμενικών Τμημάτων όπου τοποθετούνται, ευρίσκεται σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των εξήντα (60) χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται και για τις τοποθετήσεις στελεχών του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. μεταξύ Λιμενικών Τμημάτων τα οποία υπάγονται στην ίδια Λιμενική Αρχή.
Πρόταση:
1.β) Κατ’ εξαίρεση, τα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται σε Λιμενικά Τμήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002, όπως ισχύει, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων εφόσον η τοποθέτησή τους γίνεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών και η έδρα των Λιμενικών Τμημάτων όπου τοποθετούνται, ευρίσκεται σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται και για τις τοποθετήσεις στελεχών του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. μεταξύ Λιμενικών Τμημάτων τα οποία υπάγονται στην ίδια Λιμενική Αρχή.

Άρθρο 4
Έξοδα μετακίνησης

Σχέδιο Π.Δ.:
2. Το βασικό ποσό των εξόδων μετακίνησης καθορίζεται:
α) Για τους έγγαμους στο ποσό των πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (56,78).
β) Για τους άγαμους στο ποσό των τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (37,86).

4. Ο συντελεστής μελών οικογενείας καθορίζεται σε μια (1) μονάδα ανά  μετακινούμενο  μέλος,  χωρίς   να   περιλαμβάνεται   το ίδιο το στέλεχος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

5. α) Ο συντελεστής χιλιομετρικής απόστασης καθορίζεται σε  πέντε (5) μονάδες για αποστάσεις μέχρι εκατό (100) χιλιόμετρα, που προσαυξάνονται κατά:
αα)  Μια (1) μονάδα ανά 100άδα χιλιομέτρων, για  αποστάσεις  από 101 μέχρι 600 χιλιόμετρα.
ββ)  Δύο (2) μονάδες ανά 100άδα χιλιομέτρων για  αποστάσεις  από 601 μέχρι 800 χιλιόμετρα.

Πρόταση:
2. Το βασικό ποσό των εξόδων μετακίνησης καθορίζεται:
α) Για τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με μέλη οικογένειας στο ποσό των εξήντα ευρώ (60,00).
β) Για τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ χωρίς μέλη οικογένειας στο ποσό των σαράντα ευρώ (40,00).

4. Ο συντελεστής μελών οικογενείας καθορίζεται σε μια (1) μονάδα ανά μετακινούμενο μέλος, χωρίς να περιλαμβάνεται το ίδιο το στέλεχος, εκτός αν ο/η σύζυγος αυτού είναι στέλεχος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ή των Ενόπλων Δυνάμεων  ή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος οπότε καθορίζεται ο συντελεστής σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
5. α) Ο συντελεστής χιλιομετρικής απόστασης καθορίζεται σε  πέντε  (5) μονάδες για αποστάσεις μέχρι εκατό (100) χιλιόμετρα, που προσαυξάνονται κατά:
αα)  Μια (1) μονάδα ανά 100άδα χιλιομέτρων, για  αποστάσεις  από 101 μέχρι 400 χιλιόμετρα.
ββ)  Δύο (2) μονάδες ανά 100άδα χιλιομέτρων για  αποστάσεις  από 401 μέχρι 800 χιλιόμετρα.

Άρθρο 5
Έξοδα εγκατάστασης

Σχέδιο Π.Δ.:
Τα  έξοδα  εγκατάστασης  καθορίζονται στα  δύο τρίτα (2/3) των συντάξιμων αποδοχών που λαμβάνει το στέλεχος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν είναι έγγαμος και  στο  ήμισυ (1/2) του παραπάνω ποσού όταν είναι άγαμος.

Πρόταση:
Τα  έξοδα  εγκατάστασης  καθορίζονται στα  δύο τρίτα (2/3) των συντάξιμων αποδοχών που λαμβάνει το στέλεχος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. όταν έχει μέλη οικογένειας και  στο  ήμισυ (1/2) του παραπάνω ποσού όταν δεν έχει μέλη οικογένειας.

Άρθρο 6
Οικογένεια στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σχέδιο Π.Δ.:
5. Όταν και οι δύο σύζυγοι  είναι  είτε στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ είτε ο ένας εξ αυτών είναι στρατιωτικός ή στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος  και  μετατίθενται ταυτόχρονα   στην   ίδια   περιοχή,  δικαιολογούνται  οδοιπορικά  έξοδα μετάθεσης έγγαμου μόνο από στέλεχος  που  φέρει  τον  μεγαλύτερο βαθμό.  Στα μέλη της μετακινουμένης οικογένειας αυτού περιλαμβάνονται ο άλλος  σύζυγος  ως  και  τα  μέλη  της  πατρικής  οικογένειας  του   μη δικαιούμενου οδοιπορικά έξοδα προσώπου.

6. Εάν τα στελέχη  της  παραγράφου 5 :
α) προέρχονται από διαφορετικές περιοχές και δεν συνοικούσαν πριν τη μετάθεση, δικαιολογούνται   οδοιπορικά  έξοδα  μετάθεσης  εγγάμου  μόνο  από  το στέλεχος που συνοικούσε με τα μέλη της οικογενείας  και  διατηρούσε την οικοσκευή.    Ο   άλλος   σύζυγος   δικαιολογεί  έξοδα  μετάθεσης , χωρίς οικογένεια και χωρίς έξοδα εγκατάστασης.
β) μετατίθενται  σε διαφορετικές   περιοχές,  δικαιολογούνται  οδοιπορικά  έξοδα  μετάθεσης εγγάμου  μόνο  από  το  στέλεχος  που  κινείται  με  τα  μέλη   της οικογένειας  και  την  οικοσκευή.   Ο  άλλος  σύζυγος δικαιολογεί έξοδα μετάθεσης χωρίς οικογένεια.

Πρόταση:
5. Όταν και οι δύο  σύζυγοι είναι είτε στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ είτε ο ένας εξ αυτών είναι στρατιωτικός ή στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος  και  μετατίθενται ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή, δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης μόνο από το στέλεχος που φέρει τον μεγαλύτερο βαθμό, εκτός αν προέρχονται από διαφορετικές περιοχές και δεν συνοικούσαν πριν την μετάθεση οπότε δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης και για τους δύο συζύγους.

6. Όταν και οι δύο σύζυγοι είναι είτε στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ είτε ο ένας εξ αυτών είναι στρατιωτικός ή στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος  και  μετατίθενται σε διαφορετικές περιοχές δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης και για τους δύο συζύγους.
Άρθρο 7
Καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης

Σχέδιο Π.Δ.:
6. Τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ που λαμβάνουν μακρά αναρρωτική άδεια ή άδεια κύησης, τοκετού ή  άδεια ανατροφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του π.δ. 138/2001 (Α΄ 120) όπως ισχύει, καθώς και γονική άδεια ανατροφής και ειδικές γονικές άδειες των άρθρων 50 και 51 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), δεν δικαιούνται για τους ίδιους ή τις οικογένειες τους, οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, για την μετάβαση τους σε μια περιοχή που θα επιλέξουν κατά τη διάρκεια της άδειας, διαφορετική από εκείνη στην οποία υπηρετούν.
7. Τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ  τα οποία μετά τη λήξη μακράς αναρρωτικής άδειας κρίνονται ικανά για την ενεργό υπηρεσία, καθώς και οι γυναίκες στρατιωτικοί μετά τη λήξη της άδειας κύησης, της αναρρωτικής άδειας ή  άδειας ανατροφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του π.δ. 138/2001, όπως ισχύει, καθώς και των γονικών αδειών ανατροφής και ειδικών γονικών αδειών  των άρθρων 50 και 51 του ν. 4075/2012, δικαιούνται για τους ίδιους και τις οικογένειες τους πλήρη οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης για τη μετακίνηση από την περιοχή που υπηρετούσαν πριν τη λήψη της παραπάνω, κατά περίπτωση, άδειας, μόνο εφόσον μετατεθούν σε νέα περιοχή.
8. Τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ που μετά τη λήξη της μακράς αναρρωτικής άδειας κρίνονται ανίκανοι και αποστρατεύονται δικαιούνται για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1, από τον τόπο που υπηρετούσαν πριν τη λήψη της μακράς αναρρωτικής άδειας.

Πρόταση:
6. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που λαμβάνουν μακρά αναρρωτική άδεια ή άδεια κύησης, τοκετού ή  άδεια ανατροφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του π.δ. 138/2001 (Α΄ 120) όπως ισχύει, καθώς και γονική άδεια ανατροφής και ειδικές γονικές άδειες των άρθρων 50 και 51 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), εάν επιλέξουν να διανύσουν την άδεια σε περιοχή που επιθυμούν διαφορετική από αυτή που υπηρετούν, δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για τους ίδιους ή τις οικογένειές τους για την μετάβαση στο τόπο επιθυμίας και την επιστροφή από αυτόν, εφόσον με πρωτοβουλία της υπηρεσίας μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στον τόπο στον οποίο υπηρετούν και αυτός δεν είχε δηλωθεί ως τόπος επιλογής σύμφωνα με το π.δ.33/2009.
7. Να καταργηθεί.
8. Να καταργηθεί.
9. Αναριθμήσεις

Άρθρο 8
Προϋποθέσεις και κατηγορίες
Σχέδιο Π.Δ.:
1. Τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ που μετακινούνται, για εκτέλεση υπηρεσίας, από την περιοχή,  όπου  ευρίσκεται η  έδρα  της  Υπηρεσίας Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ που υπηρετούν,  σε  απόσταση μεγαλύτερη  των  εξήντα  (60)  χιλιομέτρων,  δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα που αποτελούνται από:
α) Ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας.
β) Αντίτιμο Εισιτηρίων.

Πρόταση:
1. Τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ που μετακινούνται, για εκτέλεση υπηρεσίας, από την περιοχή,  όπου  ευρίσκεται η  έδρα  της  Υπηρεσίας Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ που υπηρετούν,  σε  απόσταση μεγαλύτερη  των  τριάντα  (30)  χιλιομέτρων,  δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα που αποτελούνται από:
α) Ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας.
β) Δαπάνη μετακίνησης και διανυκτέρευσης.

Άρθρο 9
Ημερήσια αποζημίωση
Σχέδιο Π.Δ.:
2. Τα στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ , που  συμμετέχουν  σε ασκήσεις, ή αποσπώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του π.δ 33/2009, δικαιούνται τα δύο τρίτα (2/3) της αποζημίωσης, της προηγούμενης παραγράφου.
3. Στα στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν σε περιπολικά, ναυαγοσωστικά και αντιρρυπαντικά πλοία/σκάφη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση σε βάρος των πιστώσεων που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό εξόδων του Λ. Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.  Το ύψος της αποζημίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δαπάνης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου σύμφωνα μα τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του  άρθρου 33  του ν. 4256/2014.
4. Οι ημέρες εκτός έδρας ταξιδίου καθορίζονται  κατά  ανώτατο  όριο, για  απλή  μετάβαση  ή  επιστροφή, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέσο μετακίνησης, ως εξής:
β) Με χερσαίο μέσο δικαιολογείται αποζημίωση μιας (1) ημέρας  εκτός έδρας για την μετάβαση και μίας(01) για την επιστροφή,  εφόσον  η  απόσταση είναι μέχρι τα οκτακόσια (800) χιλιόμετρα ή δύο (2) ημερών εκτός έδρας  για την μετάβαση και δύο(02)  για την επιστροφή, για απόσταση μεγαλύτερη από αυτή.
γ)  Με θαλάσσιο μέσο δικαιολογείται αποζημίωση μιας (1)  ημέρας  εκτός έδρας για την μετάβαση και μίας (01) για την επιστροφή, εφόσον η απόσταση είναι μέχρι τα διακόσια (200)  ναυτικά  μίλια, και  δύο (2) ημερών εκτός έδρας  για την μετάβαση και δύο (02)  για την επιστροφή για απόσταση μεγαλύτερη από αυτή.
5. Εφόσον, στις περιπτώσεις της παραγράφου 4, πραγματοποιείται αυθημερόν επάνοδος,  δικαιολογείται  το μισό της ημερήσιας αποζημίωσης.

Πρόταση:
2. Να καταργηθεί.
3.Να καταργηθεί.
4. Οι ημέρες εκτός έδρας ταξιδίου καθορίζονται  κατά  ανώτατο  όριο, για  απλή  μετάβαση  ή  επιστροφή, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μέσο μετακίνησης, ως εξής:
β) Με χερσαίο μέσο δικαιολογείται αποζημίωση μιας (1)  ημέρας  εκτός έδρας για την μετάβαση και μίας(01) για την επιστροφή,  εφόσον  η  απόσταση είναι μέχρι τα τετρακόσια (400) χιλιόμετρα ή δύο (2) ημερών εκτός έδρας  για την μετάβαση και δύο(02)  για την επιστροφή, για απόσταση μεγαλύτερη από αυτή.
γ)  Με θαλάσσιο μέσο δικαιολογείται αποζημίωση μιας (1)  ημέρας  εκτός έδρας για την μετάβαση και μίας (01) για την επιστροφή, εφόσον η απόσταση είναι μέχρι τα εκατό πενήντα (150)  ναυτικά  μίλια, και  δύο (2) ημερών εκτός έδρας  για την μετάβαση και δύο (02)  για την επιστροφή για απόσταση μεγαλύτερη από αυτή.
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4, κατά τις οποίες πραγματοποιείται αυθημερόν επάνοδος,  δικαιολογείται  πλήρες ποσό ημερήσιας αποζημίωσης.
Άρθρο 10
            Προϋποθέσεις και δαπάνες διανυκτέρευσης

Σχέδιο Π.Δ.:
3. Το ύψος της δαπάνης αυτής ανάλογα με την κατηγορία,  ορίζεται κατ' ανώτατο όριο ως εξής :
α) Αρχηγός Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά(58,69)
β) Αντιναύαρχος Λ.Σ έως και Πλοίαρχος Λ.Σ πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά(52,82)
γ) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ έως και Υποπλοίαρχος Λ.Σ σαράντα τέσσερα ευρώ και δύο λεπτά(44,02)
δ) Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ έως και Λ/Φ τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (35,22)
4. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
5. Δεν καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας καλύπτει την μετακίνηση του στελέχους Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ

Πρόταση:
3. Το ύψος της δαπάνης αυτής ανάλογα με την κατηγορία,  ορίζεται κατ' ανώτατο όριο ως εξής :
α) Αρχηγός Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στα εβδομήντα ευρώ (70,00)
β) Αντιναύαρχος Λ.Σ έως και Πλοίαρχος Λ.Σ στα εξήντα τρία ευρώ (63,00)
γ) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ έως και Υποπλοίαρχος Λ.Σ στα πενήντα τρία ευρώ (53,00)
δ) Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ έως και Λ/Φ στα σαράντα δύο ευρώ (42,00)
4. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) κατά την θερινή περίοδο 15 Ιουνίου – 15 Σεπτεμβρίου και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή  απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.
5. Δεν καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας καλύπτει την συγκεκριμένη δαπάνη εφόσον αυτό προβλέπεται στην σχετική διαταγή μετακίνησης.

Άρθρο 11
Συγκοινωνιακά μέσα-Χρησιμοποιούμενες θέσεις

Σχέδιο Π.Δ.:
3. Για την κίνηση με ιδιωτικής χρήσης  όχημα,  δικαιολογείται αποζημίωση ίση με δέκα πέντε λεπτά (0,15) ανά χιλιόμετρο εκτός αν υπάρξει τροποποίηση στο ύψος της αποζημίωσης με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.   Εάν   κατά   την   κίνηση  αυτή χρησιμοποιηθεί πλοίο ή πορθμείο, τότε η καλυπτόμενη με το πλοίο ή πορθμείο διαδρομή αφαιρείται  από  τα διανυθέντα χιλιόμετρα ενώ δικαιολογείται γι` αυτή, ο ναύλος του οχήματος και  το  αντίτιμο  του  εισιτηρίου  του  κινούμενου στελέχους.

Πρόταση:
Στην παράγραφο 2 να προστεθεί περίπτωση ως εξής
ε) Εξαιρούνται των προϋποθέσεων και περιορισμών των προηγούμενων περιπτώσεων οι μετακινούμενοι για εκτέλεση υπηρεσίας οι οποίοι ένεκα αυτής μεταφέρουν ιδιωτικό ή υπηρεσιακό οπλισμό, εξαρτήσεις, εξοπλισμό ή διαβαθμισμένο υλικό και δεν διατίθεται υπηρεσιακό όχημα μεταφοράς. Στη περίπτωση αυτή δύναται η Υπηρεσία να επιλέγει το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς με τη σύμφωνη γνώμη των μετακινούμενων εφόσον πρόκειται για το ιδιόκτητο ιδιωτικής χρήσης όχημα αυτών, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά.
3. Για την κίνηση με ιδιωτικής χρήσης  όχημα,  δικαιολογείται πέραν της δαπάνης τελών διοδίων αποζημίωση ίση με τα δεκαπέντε εκατοστά (0,15)  της τρέχουσας μέγιστης τιμής, του Νομού όπου υπηρετεί το στέλεχος, λίτρου αμόλυβδης ή κίνησης, ανά διανυθέν χιλιόμετρο. Εάν κατά την κίνηση  αυτή χρησιμοποιηθεί πλοίο ή πορθμείο, τότε η καλυπτόμενη με το πλοίο ή πορθμείο διαδρομή αφαιρείται  από  τα διανυθέντα χιλιόμετρα ενώ δικαιολογείται γι` αυτή, ο ναύλος του οχήματος και  το  αντίτιμο  του  εισιτηρίου  του  κινούμενου στελέχους.

Άρθρο 12
Καταβολή οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας

Πρόταση:
Να προστεθούν περιπτώσεις ως εξής:
ιβ) Για παραπομπή σε Υγειονομικές και λοιπές επιτροπές.
ιγ) Για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή εξετάσεις γενικά ή αθλητικούς και λοιπούς αγώνες με πρωτοβουλία της υπηρεσίας.
ιδ) για είσοδο σε νοσοκομείο και επάνοδο στην υπηρεσία του και μόνο για τις ημέρες ταξιδίου.
ιε) για συμμετοχή και εκπροσώπηση σε διάφορες διοργανώσεις, ημερίδες κλπ
ιστ) για συμμετοχή σε εθιμοτυπικές εκδηλώσεις (μουσική, αγήματα τιμών κλπ)
ιζ) για όσους αποσπώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του π.δ 33/2009
ιη) για κάθε άλλη μετακίνηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 24 του Π.Δ.33/2009.


Άρθρο 14
Ημέρες εκτός έδρας

Σχέδιο Π.Δ.:
1. Οι ημέρες εκτός  έδρας,  για  τις  οποίες  δικαιολογείται  αποζημίωση   στα  κινούμενα  για εκτέλεση υπηρεσίας στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω θέσης και βαθμού, καθορίζεται  από την αρμόδια Διεύθυνση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την εκάστοτε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, και λαμβάνοντας υπόψη τις κατά περίπτωση επιχειρησιακές ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Πρόταση:
1. Οι ημέρες εκτός  έδρας,  για  τις  οποίες  δικαιολογείται  αποζημίωση   στα  κινούμενα  για εκτέλεση υπηρεσίας στελέχη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω θέσης και βαθμού, καθορίζεται  ανά μετακίνηση από την αρμόδια Διεύθυνση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με την εκάστοτε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, και λαμβάνοντας υπόψη τις κατά περίπτωση επιχειρησιακές ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Να προστεθεί παράγραφος ως εξής:
3. Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο σε Λιμενικές Αρχές των νομών Έβρου, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας και στα παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου, δικαιούται τέσσερις (4) ημέρες αποζημίωσης εκτός έδρας τον μήνα για εκτέλεση υπηρεσίας. Το εν λόγω προσωπικό δικαιούται τα οδοιπορικά έξοδα του άρθρου 8 όταν μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας από την περιοχή που βρίσκεται η έδρα της υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων.

Άρθρο 15
Δικαιολογητικά οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης

Σχέδιο Π.Δ.:
ι) Αποδείξεις ναύλου του φορ­τηγού αυτοκινήτου που μεταφέρει την οικοσκευή σε περίπτωση μεσολάβησης επιβατηγού πλοίου.

Πρόταση:
ι) Φωτοαντίγραφο ναύλου του φορτηγού αυτοκινήτου που μεταφέρει την οικοσκευή σε περίπτωση μεσολάβησης επιβατηγού πλοίου.
Άρθρο 16
Δικαιολογητικά οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας

Σχέδιο Π.Δ.:
2. Βεβαίωση από την πλησιέστερη Λιμενική Αρχή για τη μη χορήγηση δωρεάν καταλύματος σε περιπτώσεις που το μετακινούμενο στέλεχος διανυκτερεύσει.

Πρόταση:
2. Βεβαίωση από την πλησιέστερη Λιμενική Αρχή για τη μη χορήγηση δωρεάν καταλύματος για την περίπτωση (η) του άρθρου 12 εφόσον το μετακινούμενο στέλεχος διανυκτερεύσει.
Άρθρο 18
Προκαταβολές έναντι οδοιπορικών εξόδων

Σχέδιο Π.Δ.:
1. Στις περιπτώσεις μετακίνησης στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ όπου τα έξοδα μεταθέσεως ή μετακινήσεως τους καλύπτονται από την Παγία Προκαταβολή Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περί Δημοσίου Λογιστικού διατάξεις, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή  στον  μετακινούμενο έναντι των εξόδων αυτών και σε βάρος της Παγίας Προκαταβολής Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ,   ποσού μέχρι  τα  τρία  τέταρτα  (3/4)  του  συνόλου της προϋπολογισθείσας  δαπάνης. 
2. Η χορήγηση της προκαταβολής  πραγματοποιείται με σχετική αίτηση του στελέχους και κατόπιν εγκρίσεως του Γενικού Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ή των Ειδικών Διαχειριστών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πρόταση:
1. Στις περιπτώσεις μετακίνησης στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ τα οποία δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα χορηγείται, κατόπιν αίτησης των μετακινούμενων προς την Παγία Προκαταβολή Α.ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και σε βάρος αυτής, προκαταβολή έναντι των δικαιούμενων οδοιπορικών εξόδων ποσού μέχρι τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Σε περιπτώσεις αδυναμίας χορήγησης προκαταβολής και μέχρι την αποκατάστασή της η εκτέλεση της μετακίνησης θα αναβάλλεται.
2. Να καταργηθεί.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια