Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις ανακοινώσεις παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943.


Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αυτά είναι τα δώδεκα σημεία πρώτης προτεραιότητας που καταθέσαμε στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη θωράκιση του Λ.Σ. και την βελτίωση της καθημερινότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

 
at 10:33


Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/22/2015

1. Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την εισαγωγή των στελεχών στις παραγωγικές σχολές (ΑΣΕΠ, προσόντα κατάταξης, όρια ηλικίας, κάλυψη πραγματικών αναγκών), την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευσή τους, την δημιουργία σχολών για το Λιμενικό Σώμα (Ακαδημία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), την κατηγοριοποίηση και κατάταξη στις ανώτατες βαθμίδες εκπαίδευσης των παραγωγικών σχολών του Λ.Σ. ( π.χ. αναγνώριση ως μεταπτυχιακού τίτλου της  Σχολής ΔΣΛΣ με παράλληλη αναβάθμιση των διπλωμάτων των αποφοιτούντων από ΑΕΝ). 

2. Πλήρης αποκατάσταση των μισθών στα επίπεδα Ιουλίου 2012, σύμφωνα με το διατακτικό του ΣτΕ.
3. Αποκατάσταση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για το προσωπικό που ταλανίζεται τα τελευταία επτά χρόνια.
4. Κατάργηση του άρθρου 220 του ν.4281/2014 για το ΤΑΛΣ.
5. Επίλυση επειγόντων προβλημάτων του κλάδου που προέκυψαν από το νέο ασφαλιστικό καθεστώς ν. 3865/2010.
6. Ολοκλήρωση διαδικασιών επικαιροποίησης της νομοθεσίας που διέπει το Λιμενικό Σώμα (πδ μεταθέσεων, πδ οδοιπορικών, πδ πειθαρχικού δικαίου, πδ αδειών κλπ)
7. Εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις άδειες και το ωράριο εργασίας του προσωπικού. 
8. Κατάργηση υφιστάμενης διάταξης που εμπεριέχεται στο νόμο «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και αφορά στον ανώτατο χρόνο παραμονής σε θέση Προϊσταμένου.
9. Καμία μετακίνηση χωρίς προηγούμενη λήψη προκαταβολής.
10. Διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (συντήρηση επιχειρησιακών μέσων, διάθεση υλικού αυτοπροστασίας, υγειονομικού υλικού κλπ).
11. Μέριμνα για την οικονομική στήριξη στελεχών Λ.Σ. που πλήττονται από τις εφαρμοζόμενες έως σήμερα πολιτικές (επαναχορήγηση δανείων ΜΤΝ, διευκόλυνση αποπληρωμής «κόκκινων» δανείων, επέκταση παροχών ΛΑΠ κλπ) 
12. Ενεργοποίηση ψηφισθέντων διατάξεων και νόμων όπως Ελεγκτήριο Δαπανών, Συνήγορος Λιμενικού, Επικουρική Ακτοφυλακή, ΑΟΖ κλπ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Σαϊτάκης            Σπυρίδων Πασσάκος