Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δημοσιεύσεις μας παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943-www.facebook.com/proedros.peals-www.limeniki-rota.blogspot.com/-www.twitter.com/proedros_peals


Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σε συνεννόηση με την ΠΕΑΛΣ η νέα εγκύκλιος για τα δικαιώματα των στελεχών αναφορικά με την άδεια απομάκρυνσης και την τήρηση του ωραρίου εργασίας

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 13:00

 Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/29/16

Ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θοδωρή Δρίτσα, που αποστέλλεται στις Λιμενικές Αρχές και Υπηρεσίες του Λ.Σ., αποσαφηνίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των στελεχών προς την Υπηρεσία, αλλά και της Υπηρεσίας προς τα στελέχη, αναφορικά με τις άδειες – ειδικότερα την άδεια απομάκρυνσης των στελεχών από την έδρα της υπηρεσίας όπου υπηρετούν – καθώς και το ωράριο εργασίας του προσωπικού. 

Περαιτέρω, η εγκύκλιος έρχεται να ερμηνεύσει την υφιστάμενη νομοθεσία για το θέμα, δίδοντας κατάλληλες οδηγίες – εντολές για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων, με απώτερο σκοπό την προστασία των στελεχών από την «αυθαιρεσία».

Αναλυτικότερα:

Ι. Για την άδεια απομάκρυνσης των στελεχών από την έδρα της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν

Δεν απαιτείται η συναίνεση των προϊσταμένων, εφόσον:
α) τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπηρετούν σε Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και απομακρύνονται εντός των ορίων των νομών αυτών ή σε απόσταση μέχρι και εξήντα (60) χιλιομέτρων από την έδρα της Υπηρεσίας τους. 
β) τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπηρετούν σε Υπηρεσίες άλλων νομών της χώρας και απομακρύνονται σε απόσταση μέχρι και εξήντα (60) χιλιομέτρων από την έδρα της Υπηρεσίας τους. 
γ) τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπηρετούν σε Υπηρεσίες οι οποίες εδρεύουν σε νησί και δεν απομακρύνονται σε άλλο νησί. Στην περίπτωση που το νησί συνδέεται με γέφυρα με τον τόπο διαμονής και αντίστροφα, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υποπερίπτωση (β). Για τους υπηρετούντες στη Σαλαμίνα όταν ο τόπος διαμονής τους είναι στο ηπειρωτικό τμήμα του νομού Αττικής, ή για τους διαμένοντες στη Σαλαμίνα, όταν η έδρα της Υπηρεσίας τους είναι στο ηπειρωτικό τμήμα του νομού Αττικής, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υποπερίπτωση (α).

Απαιτείται η συναίνεση των προϊσταμένων, μόνο (ε) μόνο εφόσον:
τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απομακρύνονται από την έδρα της Υπηρεσίας όπου υπηρετούν, για οποιοδήποτε ιδιωτικό λόγο (δεν υπάρχει υποχρέωση εξειδίκευσης αυτού), σε μη εργάσιμες ώρες, αργίες, ημιαργίες και σε ημέρες ανάπαυσης, εκτός των ορίων του νομού της Υπηρεσίας τους ή σε απόσταση άνω των εξήντα (60) χιλιομέτρων ή σε νησί.

ΙΙ) Για το Ωράριο Εργασίας

Οι εργάσιμες ώρες και οι ημέρες ανάπαυσης του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και οι αργίες και ημιαργίες καθορίζονται σε διατάξεις ουσιαστικών νόμων. Επομένως, οποιαδήποτε παρέκκλιση για παροχή πρόσθετης εργασίας, επιτρέπεται μόνον σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και στους Κανονισμούς εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ή σε περίπτωση γενικής ή μερικής επιφυλακής  η οποία διατάσσεται σύμφωνα με το άρθρο  50 του π.δ. 81/2012.  

Η συλλογική προσπάθεια συνεχίζεται σε πνεύμα συνεννόησης και συνεργατικότητας……

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ            Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια