Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δημοσιεύσεις μας παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943-www.facebook.com/proedros.peals-www.limeniki-rota.blogspot.com/-www.twitter.com/proedros_peals


Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αυτές είναι ρυθμίσεις που αφορούν στο Λιμενικό Σώμα και τα στελέχη του και περιλαμβάνονται στο ψηφισθέν νομοσχέδιο για την κύρωση της Σύμβασης παραχώρησης του ΟΛΠ.

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 14:08

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/8916

Ενημερώνουμε τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ότι στις 30-06-2016 υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής,  το σχέδιο νόμου «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και του Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» στο οποίο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που αφορούν στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή - και οι οποίες συγκαταλέγονταν μεταξύ των αιτημάτων της ΠΕΑΛΣ - και συγκεκριμένα στον Λογαριασµό Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις μετακινήσεις, στα έξοδα συντήρησης - διατροφής των αστυνοµικών σκύλων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., στους Επιθεωρητές ΤΚΕΠ, στις αποζημιώσεις των διδασκόντων στις παραγωγικές σχολές, στην Συντήρηση των πτητικών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην τακτοποίηση εκκρεμοτήτων της ΓΔΟΥ για δαπάνες παρελθόντων ετών κα.
 

Για την ενημέρωση των μελών μας παραθέτουμε αυτούσια τα υπόψη άρθρα:

Άρθρο 14
Συντήρηση πτητικών µέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1.  Στο άρθρο 56 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη διενέργεια του ελέγχου νοµιµότητας της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται  η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α΄  52).»
2.  Στο άρθρο 56 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«2. Οι συµβάσεις µεταξύ του τέως Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και της ΕΑΒ Α.Ε., σχετικά µε προµήθειες και επισκευές που αφορούν την τεχνική  υποστήριξη των Εναερίων Μέσων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και παρατάθηκαν σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου δύνανται να ανανεωθούν µε κοινή συµφωνία των δυο µερών άπαξ και για χρονικό διάστηµα µέχρι πέντε (5) έτη από 1.1.2016 κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων και µε τροποποίηση ή µη των όρων τους. Για τη διενέργεια του ελέγχου νοµιµότητας της παράτασης του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α΄ 52).»

Άρθρο 15
Θέµατα της Γενικής  Διεύθυνσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής  Πολιτικής

1. Δαπάνες του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που πραγµατοποιήθηκαν από το 2001 µέχρι και το έτος 2009 µέσω της Παγίας Προκαταβολής του πρώην Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κατά το διάστηµα υπαγωγής του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής  σε αυτό, εντός των εγγεγραµµένων πιστώσεων, και οι οποίες, συνοδεύονταν από πλήρη δικαιολογητικά  κατά τα ισχύοντα στο χρόνο πραγµατοποίησής τους, θεωρούνται νόµιµες και αποκαθίστανται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων στο όνοµα του Γενικού Διαχειριστή του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής  υποχρεωτικά εντός του τρέχοντος ή του επόµενου οικονοµικού έτους.

2. Δικαιολογητικά  δαπανών ετών 2001-2009, 2012, 2013, 2014 και 2015 σε βάρος της Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία  υποβάλλονται εντός του έτους δηµιουργίας τους προς εκκαθάριση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και δεν ενταλµατοποιούνται εντός  του έτους αυτού, υποβάλλονται κατά προτεραιότητα  προς εκκαθάριση εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος βαρύνουν την κατηγορία 9.000 «Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών» του ειδικού φορέα προϋπολογισµού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενταλµατοποιούνται  µέχρι τις 31.12.2016.

3.  H έκδοση χρηµατικού εντάλµατος  προς αποκατάσταση της Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την εκκαθάριση δαπανών ετών 2001-2009, 2012, 2013, 2014 και 2015 σε βάρος αυτής είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση και σε χρονικό σηµείο µεταγενέστερο της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών, εφόσον ισχύουν τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

4.  Στο   τέλος   της   παρ.  6  του   άρθρου  11  του ν. 3922/2011 (Α΄ 35), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην ανωτέρω Παγία Προκαταβολή περιλαµβάνονται και οι δαπάνες του Ειδικού Φορέα της Υπηρεσίας Ολοκληρωµένης θαλάσσιας Επιτήρησης του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..»

5. Συµπληρωµατικές δαπάνες µετακινήσεων  του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  που πραγµατοποιήθηκαν έως 31.12.2011 και δεν ενταλµατοποιήθηκαν, δύνανται κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο άρθρο 140 παρ. 3 του ν. 4270/2014, να πληρωθούν έως τις 31.12.2016 εφόσον δεν υπερβαίνουν τις εγκεκριµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού οδοιπορικών εξόδων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. προηγουµένων ετών.

6. Το άρθρο 58 του ν. 4150/2013 (Α΄102) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι δαπάνες αποζηµιώσεων των µελών των Τοπικών Κλιµακίων Επιθεώρησης Πλοίων που πραγµατοποιήθηκαν από 1.12.2008 έως τις 31.12.2013, οι δαπάνες Υγειονοµικών Επιτροπών Απογραφοµένων Ναυτικών Εργατών Θαλάσσης από 1.1.2010 έως τις 31.12.2013 καθώς και οι δαπάνες Επιτροπής Σχεδιασµού και Ασφάλειας Λιµένων (ΓΓΛΛΠ) (ΕΣΑΛ) και Επιτροπής Ελέγχου Επιθεώρησης Εµπορικών Πλοίων (ΕΕΕΕΠ) έτους 2009, οι οποίες δεν ενταλµατοποιήθηκαν,  δύνανται κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στο άρθρο 140 παρ. 3 του ν. 4270/2014, να πληρωθούν εντός του τρέχοντος  ή του επόµενου οικονοµικού  έτους,  εφόσον  πραγµατοποιήθηκαν εντός των εγκεκριµένων  πιστώσεων του προϋπολογισµού του αρµόδιου φορέα των αντίστοιχων οικονοµικών ετών.»

7. Στο άρθρο 11 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος των πιστώσεων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την αποζηµίωση των διδασκόντων στις Παραγωγικές  Σχολές  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στα Σχολεία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ..»

8. Για τα έξοδα συντήρησης – διατροφής των αστυνοµικών σκύλων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται πάγιο κατ' αποκοπή χορήγηµα το ύψος του οποίου καθορίζεται  µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  Στην απόφαση του προηγούµενου εδαφίου που εκδίδεται  για πρώτη φορά µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου προσδίδεται αναδροµική ισχύς από 1η Νοεµβρίου του έτους 2014.

9. Οι παράγραφοι 1 και 2 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 1 της από 30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 184), η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4366/2016 (Α΄ 18) άρθρο δεύτερο,  διατηρούνται  σε ισχύ µέχρι 31.12.2016.

Άρθρο 17
Λογαριασµός Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ο Λογαριασµός Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Λ.Α.Π./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ο οποίος συνεστήθη µε την παρ. 7 του άρθρου 128 του ν. 3079/2002 (Α΄311) και χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τις συνδροµές των δικαιούχων του στελεχών  του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής  µε σκοπό την οικονοµική τους αρωγή προς αντιµετώπιση ιδιαίτερων οικονοµικών δυσχερειών που δεν καλύπτονται επαρκώς από το Δηµόσιο   ή   άλλο    ασφαλιστικό    φορέα,    υπάγεται   από 26.11.2008 στην εξαίρεση της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194). Ο Λογαριασµός Αλληλοβοήθειας  του Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), λογίζεται ως νοµική οντότητα,  η οποία εµπίπτει στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 3 του νόµου αυτού.

Ευελπιστούμε σύντομα να προωθηθεί και το σχέδιο νόμου «Επιθεωρητές/ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» ώστε να ολοκληρωθεί μια απολύτως αναγκαία νομοθετική πρωτοβουλία επ’ ωφελεία του Οργανισμού που υπηρετούμε αλλά και των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Για το Δ.Σ.
      Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ           Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια