Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δημοσιεύσεις μας παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943-www.facebook.com/proedros.peals-www.limeniki-rota.blogspot.com/-www.twitter.com/proedros_peals


Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ H απάντηση του κ. Κωνσταντίνου Θ. Παπαδημητρίου, Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 19:16

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/91/16

Απάντηση στην από 02-06-2016 παρέμβασή και στα ερωτήματά μας αναφορικά με τον νέο Οργανισμό ΥΝΑΝΠ απέστειλε ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την επαναξιολόγηση του Οργανισμού ΥΝΑΝΠ και Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔΑ).κ. Κωνσταντίνος Θ. Παπαδημητρίου. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Συντονιστής Ομάδας Εργασίας για τον οργανισμό του ΥΝΑΝΠ

Προς : ΔΣ Π.Ε.Α.Λ.Σ.

Κοιν. Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας

Αξιότιμοι/ες,

Απαντώντας στα ερωτήματα και στα ζητήματα που μου θέσατε με τα δύο έγγραφά σας και σε συνέχεια των όσων προφορικά είχα αναπτύξει κατά την πρώτη συνάντηση της επιτροπής, σας διευκρινίζω συμπληρωματικά τα εξής:

Α.Ιστορικό

Ως γωστόν, η σωστή οργάνωση επιτυγχάνεται όταν υιοθετούνται οι κατάλληλες

επιστημονικές αρχές και τεχνικές, της  Θεωρίας  των  Οργανώσεων κάτι απαραίτητο, όπως δέχεται παγίως και η  νομολογία  του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η εφαρμογή αυτών  των  αρχών  στο Κράτος  μας  συναντούσε  ωστόσο  πολλές  δυσκολίες  και γενικώς,  από  τη  δεκαετία  του  ’80  και έπειτα, το βασικό χαρακτηριστικό του οργανωτικού μας τοπίου ήταν η ρευστότητα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ηταν εντυπωσιακό το ότι κατά το 2010, έτος  ορόσημο  της κρίσης, υπήρχαν μόνο 4 υπουργεία με σύγχρονο οργανισμό (του 21ου   αιώνα),  καμία περιφέρεια, ελάχιστοι δήμοι κλπ.  Και από  τους  υφιστάμενους όμως οργανισμούς,  ελάχιστοι  ήταν ορθολογικά συντεταγμένοι (πχ αυτός του ΥΠΕΘΟ στο π.δ. 178/2000).

Με αυτά τα δεδομένα, είναι προφανές πως η αναδιοργάνωση αποτελούσε (και αποτελεί) βασική συνιστώσα κάθε Προγράμματος  Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και καίριας σημασίας ζήτημα για την επιτυχία αυτής. Ετσι και κατά την περίοδο της κρίσης,  με  την έντονη πίεση-απαίτηση και των δανειστών  μας,  ψηφίστηκε  ο ν.4024/2011, σύμφωνα με το άρ.35 του οποίου, τα υπουργεία και όλοι οι άλλοι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης υποχρεώθηκαν να αξιολογήσουν την οργάνωσή τους και στη συνέχεια να συντάξουν νέους, σύγχρονους οργανισμούς.

Κατά την πορεία εκείνης της διαδικασίας (Ιούλιος 2012-Αύγουστος 2014), διατυπώθηκαν πολλές ενστάσεις, τόσο από τον χώρο της Πολιτικής (το τότε κόμμα της αντιπολίτευσης που στη συνέχεια ανέλαβε την Κυβέρνηση) όσο και της Εμπειρογνωμοσύνης (π.χ. Διοικητικό Επιμελητήριο) και του Συνδικαλισμού (ΑΔΕΔΥ) που επισήμαιναν την προβληματικότητά της, ιδίως την απουσία της κατάλληλης μεθοδολογίας (οργανωτικής θεωρίας), την αδιαφάνεια-μυστικότητα, την απουσία συμμετοχής των ενδιαφερομένων-εργαζομένων στα υπουργεία και την αποσπασματικότητα-έλλειψη συνολικής θεώρησης, με ταυτόχρονη επίκληση άτυπων κατευθύνσεων γενναίας συρρίκνωσης.

Στη συνέχεια, όταν πράγματι θεσπίστηκαν 15 νέοι οργανισμοί υπουργείων (Σεπτέμβριος 2014, με μείωση δομών 46% κατά μ.ο.), τα πολλαπλά προβλήματα της διαδικασίας  σύνταξής  τους εκδηλώθηκαν πολύ εναργώς, όταν εντός δύο μηνών (Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2014) τροποποιήθηκαν  οι  9  εξ  αυτών  με  μερικούς  να αλλάζουν δύο φορές εντός μηνός (ν. 4305/2014 άρθρα 31επ…) ενώ κατά το επόμενο διάστημα μέχρι την Ανοιξη 2016, τροποποιήθηκαν άλλοι 3…

Εχοντας συνεπώς ως δεδομένο το ότι η διαδικασία με την οποία συντάχθηκαν οι οργανισμοί του 2014 έπασχε από πολλά προβλήματα και γι’ αυτό απέδωσε προβληματικά αποτελέσματα, τα οποία σήμερα πιέζουν όλο και περισσότερο, η νέα Κυβέρνηση από το 2015, είχε αποφασίσει να επαναφέρει το θέμα.

Β.Σημερινή κατάσταση

Η προβληματική κατάσταση των οργανισμών των κρατικών φορέων δεν διέλαθε της οπτικής των δανειστών μας και γι’ αυτό, στη νέα συμφωνία συνεργασίας, του Αυγούστου 2015, που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο ως ν.4336/2015  (ΦΕΚ  Α’  94/14-8-2015),  στο  κεφάλαιο  περί  Δημόσιας  Διοίκησης  (5) ορίζεται  ρητά  ότι:  «..τα  βασικά  στοιχεία  της  στρατηγικής αυτής  θα  είναι  η αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών, ο  εξορθολογισμός των διαδικασιών, η βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας, η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση…»).

Στη συνέχεια, δρομολογώντας την υλοποίηση της υποχρέωσης αναδιοργάνωσης, στο άρθρο 37 ν.4369/2016, προσδιορίστηκαν οι νέες προθεσμίες για την επίτευξή της (ως 31-12-2016) από όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, μηδενός φορέα εξαιρουμένου, κάτι απολύτως λογικό, αφού σε ένα σύστημα δεν νοείται καίρια μεταβολή σε κάποιο μέρος του χωρίς ταυτόχρονη επιρροή και στα υπόλοιπα.

Περαιτέρω, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στοιχιζόμενη με τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική, αποφάσισε τον Μάρτιο 2016 να δρομολογήσει την αναδιοργάνωση αυτού με τη σύνταξη νέου οργανισμού, καθορίζοντας ταυτόχρονα μια διαδικασία με εγγυήσεις τόσο μεθοδολογικής αρτιότητας όσο και διαφάνειας- συμμετοχικότητας, κάτι απ’ όσο γνωρίζω, καινοφανές στα χρονικά του Υπουργείου. Η συγκρότηση της συγκεκριμένης Ομάδας Εργασίας, με συμμετοχή τόσο αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών όσο και εκπροσώπων των συλλογικών φορέων του Υπουργείου και με προσθήκη, κατ’ ελάχιστο έξωθεν εμπειρογνωμοσύνης (η δική μου παρουσία), αναδεικνύει τη σαφή βούληση για αξιόπιστη-ορθολογική προσπάθεια.

Σε αυτήν τη διαδικασία, στο πλαίσιο και υπό τους όρους που σας κατέγραψα, σε αυτήν την προσπάθεια η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη ανάπτυξη, καλείσθε να συνεισφέρετε με την ενεργό συμμετοχή σας στην ομάδα εργασίας.

Αθήνα 3 Ιουλίου 2016

Με τιμή

Κωνσταντίνος  Θ.Παπαδημητρίου

Διευθυντής ΕΣΔΔΑ

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ


ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αναδιοργάνωση Οργανισμού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Καταθέσαμε τον προβληματισμό μας και ζητήσαμε απαντήσεις - Ποιοι οι λόγοι της επαναξιολόγησης; Ποια τα προβλήματα; Ποιες οι προτεινόμενες αλλαγές; Ποιος ο επιθυμητός στόχος;

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/A/74/16

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι χθες 01-06-2016 συνεκλήθη σε πρώτη συνεδρίαση, η ομάδα εργασίας για την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην οποία και συμμετείχαμε κατόπιν προσκλήσεως

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Διευθυντής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κ. Παπαδημητρίου Κώστας μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν νεότερες εξελίξεις και υφίσταται πλέον έως 31-12-2016 υποχρέωση σύνταξης νέων Οργανισμών στο σύνολο των φορέων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4369/2016 (Μνημονιακός Νόμος).

Προς τον σκοπό αυτό μάλιστα, όπως τόνισε, έχει συγκροτηθεί πενταμελής Επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, που θα δώσει τις γενικές κατευθύνσεις για την σύνταξη των νέων Οργανισμών.

Από την πλευρά μας, καταθέσαμε τον προβληματισμό μας για την εξέλιξη αυτή, όπως επίσης παρατηρήσαμε ότι η απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής που κληθήκαμε να συμμετάσχουμε δεν αναφέρεται στην υποχρέωση του νόμου αλλά σε ένα πλαίσιο που κατά την άποψή μας δεν είναι σαφές και καθορισμένο. 

Προς τούτο καταθέσαμε σχετική επιστολή που θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις ως εξής:

Ποιοι είναι οι λόγοι και ποιες οι δυσλειτουργικές διατάξεις που υπαγορεύουν την εν γένει επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου Οργανισμού;
Ποια τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί;
Ποιες οι προτεινόμενες αλλαγές και σε ποια κατεύθυνση κινούνται; 
Ποιος ο επιθυμητός στόχος;

Παρά το γεγονός ότι αρχικά δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις επί του πρώτου ερωτήματος, αναμένουμε εγγράφως απαντήσεις στο σύνολο των ερωτημάτων μας, ώστε να καθορίσουμε την στάση μας.

Για κάθε περαιτέρω εξέλιξη ή πληροφορία θα σας κρατούμε ενήμερους.

Για το Δ.Σ.
           Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Σαϊτάκης                                  Σπυρίδων Πασσάκος


ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Το Υπουργείο που υπηρετούμε διαχρονικά, τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε ένα πεδίο πειραματισμών, χωρίς όλοι όσοι συνέπραξαν σε αυτούς τους πειραματισμούς να εντρυφήσουν στην ιδιαιτερότητα και την πολυπλοκότητα του αντικειμένου.Αριθμ.Πρωτ.: Φ.200/Ε/79/16 


ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Ομάδας Εργασίας για τον Οργανισμό ΥΝΑΝΠ

Δρ. ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διευθυντή Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
papadimitriou@ekdd.gr
ΘΕΜΑ: Οργανισμός ΥΝΑΝΠ
ΣΧΕΤ.: α) Το από 30-05-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
β) Το αριθμ. πρωτ.: Φ.200/Ε/73/16/01-06-2016 έγγραφό μας
γ) Το από 03-06-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείουΑπό το περιεχόμενο του (γ) σχετικού που μας αποστείλατε ως Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την επαναξιολόγηση του Οργανισμού ΥΝΑΝΠ τίθενται δύο ερωτήματα:

- με το (1) αν πρέπει να γίνει βελτίωση του υφιστάμενου Οργανισμού και
- με το (2) σε θετική περίπτωση αφού ληφθεί σχετική Απόφαση, τι πρέπει να γίνει ώστε να βελτιωθεί ο Οργανισμός.Κύριε Πρόεδρε


Από τη μελέτη του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 του οποίου πραγματοποιείται επίκληση για την αξιολόγηση του εν λόγω Οργανισμού (η εφαρμογή του οποίου παρατάθηκε προφανώς για την υλοποίηση των διαλαμβανομένων σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν έχουν προβεί σε υλοποίηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα νομικά κείμενα ήτοι κατάρτιση νέων Οργανισμών) προκύπτει σαφέστατα ότι δεν υφίσταται καμία υποχρέωση για αξιολόγηση του Οργανισμού του ΥΝΑΝΠ αφού από σχετικό υλικό που μας διενεμήθη από εσάς προκύπτει υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών που είχαν καθοριστεί με τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και είχαν αποτυπωθεί στην ενότητα αποστολή – κύριες πολιτικές και στις διαπιστώσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Επιπρόσθετα έχει υλοποιηθεί το Προτεινόμενο Λειτουργικό Μοντέλο όπως έχει αποτυπωθεί στις «Μεταρρυθμιστικές Δράσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» και στα προτεινόμενα Οργανογράμματα σε επίπεδο Διεύθυνσης εκτός Λιμενικού Σώματος καθώς και το προτεινόμενο Οργανόγραμμα του Λιμενικού Σώματος.

Αν υπάρχει ένας ή περισσότεροι λόγοι αξιολόγησης θα πρέπει να γνωστοποιηθούν αναλυτικά και στοχευμένα ως προς τις αποκλίσεις από τις Αποφάσεις του εν λόγω Συμβουλίου, όπως ανέκυψε το σχετικό/ά κίνητρο/α και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σαφές το ζητούμενο.
Όπως ήδη αναφέρθηκε δεν έχουν παρέλθει ούτε δύο χρόνια από την κατάρτιση του νέου Οργανισμού (28-08-2014). 

Επισημαίνεται ότι το ΥΝΑΝΠ έχει γίνει πολλαπλώς αποδέκτης αποτυχημένων διοικητικών κυβερνητικών μεταβολών από το 2009, για να καταρτιστεί ο νέος Οργανισμός, αφού είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και διοικητικές διασπάσεις του άνευ αποτελέσματος.

Αν και είναι ένα από τα πλέον κρίσιμα Υπουργεία με πολυδιάστατες αρμοδιότητες, δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται με την δέουσα προσοχή. Ενδεικτικά παρατίθενται νομικά κείμενα που ταλάνισαν το ΥΝΑΝΠ επιφέροντας προβλήματα στο συντονισμό του, στην δραστηριοποίηση του για να επανέλθει το διοικητικό μοντέλο οργάνωσης του, στη βάση των πραγματικών πολιτικών που καλείται να υλοποιήσει και προέκυψαν από τις ατυχείς διοικητικές μεταβολές του παρελθόντος προκαλώντας σύγχυση σε επιτελικές και περιφερειακές του Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα τα νομοθετήματα αυτά έχουν ως ακολούθως:

1. Π.Δ. 205/2007 (Α΄ 231) με θέμα «Συγχώνευση των Υπουργείων», βάσει του οποίου τα Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συγχωνεύτηκαν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Π.Δ. 215/2007 (Α΄ 241) με θέμα «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

3. Αριθ. 5221.1/01/2008 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 19) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».Από το 2009 και μέχρι το 2012 εκδόθηκαν μία σειρά νομοθετήματα βάσει των οποίων οι αρμοδιότητες του Υ.Ε.Ν. (Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. σύμφωνα με την μετονομασία του το 2007), άρχισαν από το 2009 να μεταφέρονται διαδοχικά ανάμεσα στο νεοσύστατο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Υ.Π.τ.Π.), στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠ.ΟΙΚ.Α.Ν.), στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας (Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ.), στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠ.Α.Α.Ν.) και τέλος στο επανιδρυθέν το 2012 Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Υ.Ν.Α.). Την ίδια περίοδο και δη το 2009, συστάθηκε Αρχηγείο Λ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3922/2011 (Α΄ 35), το οποίο είχε καταργηθεί το 1977.


Τα νομοθετήματα που χαρακτηρίζουν την περίοδο από το 2009 έως το 2012 είναι τα ακόλουθα:

1. Αριθ. 2876/2877 και 2879/07-10-2009 (Β΄ 2234) Αποφάσεις Πρωθυπουργού με θέματα «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», «Σύσταση..........μίας θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη», «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».
2. Π.Δ. 184/2009 (Α΄ 213) με θέμα «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
3. Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 13) με θέμα «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»..............».
4. Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) με θέμα «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
5. Π.Δ. 24/2010 (Α΄ 56) με θέμα «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009».
6. Π.Δ. 28/2010 (Α΄ 64) με θέμα «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009».
7. Π.Δ. 50/2010 (Α΄ 89), «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009».
8. Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) με θέμα «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή των Υπουργείων»
9. Π.Δ. 127/2010 (Α΄ 214) με θέμα «Ανακατανομή των Υπουργείων, Εσωτερικών.........., Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας».
10. Ν. 3922/2011 (Α΄ 35) με θέμα «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις».
11. Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) με θέμα «Διάσπαση................, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...............».
12. Π.Δ. 67/2011 (Α΄ 149) με θέμα «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής».
13. Π.Δ. 73/11 (Α΄ 178) με θέμα «Μετονομασία..........., σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
14. Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) με θέμα «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
15. Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 149) με θέμα «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
16. Π.Δ. 94/2012 (Α΄ 149) με θέμα «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
17. Π.Δ. 98/2012 (Α΄ 160) με θέμα «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
18. Ν. 4150/2013 (Α΄ 102) με θέμα «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και άλλες διατάξεις».
19. Π.Δ. 103/2014 (Α΄ 170) με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

Εν κατακλείδι, όπως προκύπτει από τα ως άνω προεκτεθέντα, το Υπουργείο που υπηρετούμε διαχρονικά, τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε ένα πεδίο πειραματισμών, χωρίς όλοι όσοι συνέπραξαν σε αυτούς τους πειραματισμούς να εντρυφήσουν στην ιδιαιτερότητα και την πολυπλοκότητα του αντικειμένου.

Κύριε Πρόεδρε,

Αναμένουμε στις απαντήσεις σας επί των ζητημάτων που θέτουμε τόσο με την παρούσα επιστολή όσο και με το (β) σχετικό, πάντα στο πλαίσιο μιας ειλικρινούς και παραγωγικής συνεννόησης και συνεργασίας μας.


Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ          Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια