Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δημοσιεύσεις μας παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943-www.facebook.com/proedros.peals-www.limeniki-rota.blogspot.com/-www.twitter.com/proedros_peals


Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

ΠΕΑΛΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΤΝ/ΒΟΕΑ Αυτές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους μετόχους και μερισματούχους του ΜΤΝ

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 13:48

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/113/16

Ενημερώνουμε τα στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής οτι με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2406 Β/04-08-2016) τροποποιήθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθμ. 871.1/27 από 11 Ιαν 1985 (ΦΕΚ 359 Β΄/31.5.1985) "περί Βοηθήματος δημιουργίας οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας στα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Ν."

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται για τους μετόχους και μερισματούχους του ΜΤΝ/ΒΟΕΑ με τη νέα Απόφαση (Αριθμ. Φ.951.1/18/2015) αφορούν στο δικαίωμα εγγραφής, στο ποσοστό μηνιαίων κρατήσεων και στην ηλικιακή κλίμακα, ως ακολούθως:


1. Το ποσό που καταβάλλουν οι δικαιούχοι ως δικαίωμα εγγραφής για κάθε παιδί που ασφαλίζουν στο ταμείο αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω (προς το ευνοϊκότερον) ως εξής:

α. Για τους ενεργούς μετόχους, ποσό ίσο με το 4% επί του Βασικού Μισθού και Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας που δικαιούνται κατά την ημερομηνία δήλωσης του παιδιού τους, αντί του ισχύοντος μέχρι σήμερα 15%.

β. Για τους μερισματούχους, ποσό ίσο με το 30% του μερίσματος που δικαιούνται κατά την ημερομηνία δήλωσης του παιδιού τους, αντί του ισχύοντος μέχρι σήμερα 50%.

2. Το ποσοστό της μηνιαίας κράτησης, για τα παιδιά που ασφαλίζονται ή είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο, διαμορφώνεται ως εξής:

α. Για τους ενεργούς μετόχους, το ποσοστό κράτησης καθορίζεται σε 3,5% από 4% για το 1ο και 2ο παιδί, σε 3% για το 3ο παιδί και σε 2% για το 4ο και πέραν του 4ου παιδιά, επί του Βασικού Μισθού και του Χρονοεπιδόματος (Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας) που δικαιούται ο ενεργός μέτοχος.

β. Για τους μερισματούχους, το ποσοστό κράτησης καθορίζεται σε 14% από 16% για το 1ο και 2ο παιδί, σε 12% για το 3ο παιδί και σε 8% για το 4ο και πέραν του 4ου παιδιά, επί του ακαθαρίστου μερίσματος που δικαιούται ο μερισματούχος. 

Η κράτηση αυτή υπολογίζεται στις διαμορφωθείσες την 01.01.2012 τιμές των μερισμάτων.

3. Σε ότι αφορά στις αλλαγές της ηλικιακής κλίμακας δηλαδή στον αριθμό των δικαιούμενων μηνιαίων μερισμάτων ανάλογα με την ηλικία λήψης του βοηθήματος, αυτός διαμορφώνεται ως εξής:

α. Το βοήθημα χορηγείται πλήρες για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων σε ποσό ίσο με 60 μηνιαία μερίσματα. 

β. Για εισφορές πριν τη συμπλήρωση των 25 ετών, εφαρμόζεται η ακόλουθη κλίμακα:

i. Για εισφορές από 18 ετών συμπληρωμένων έως 19 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 20 μηνιαία μερίσματα.
ii. Για εισφορές από 19 ετών συμπληρωμένων έως 20 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 24 μηνιαία μερίσματα.
iii. Για εισφορές από 20 ετών συμπληρωμένων έως 21 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 28 μηνιαία μερίσματα.
iv. Για εισφορές από 21 ετών συμπληρωμένων έως 22 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 32 μηνιαία μερίσματα.
v. Για εισφορές από 22 ετών συμπληρωμένων έως 23 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 36 μηνιαία μερίσματα.
vi. Για εισφορές από 23 ετών συμπληρωμένων έως 24 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 40 μηνιαία μερίσματα.
vii. Για εισφορές από 24 ετών συμπληρωμένων έως 25 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 45 μηνιαία μερίσματα.

Περαιτέρω, με την υπουργική απόφαση καθορίζονται επίσης:

Η ασφάλιση των τέκνων στο ΒΟΕΑ είναι υποχρεωτική. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης δήλωσης του παιδιού και σε κάθε περίπτωση οφειλής μηνιαίων κρατήσεων, οι μηνιαίες κρατήσεις που οφείλονται καταβάλλονται στο Ταμείο με βάση τις αποδοχές που δικαιούται ο ενεργός μέτοχος ή μερισματούχος κατά το χρόνο της καταβολής. Εάν το ως άνω ποσό οφειλής κρατήσεων δεν εξοφληθεί εφάπαξ, παρακρατείται εντόκως, σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει τους μήνες της οφειλής, με επιτόκιο εκείνο που ισχύει κάθε φορά για τα χορηγούμενα από το Ταμείο τοκοχρεωλυτικά δάνεια στους μετόχους του.

Η ασφάλιση των τέκνων με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω που πιστοποιείται από την Ανώτατη Ναυτική ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, είναι προαιρετική.

Επίσης προαιρετική είναι η ασφάλιση για τα νομιμοποιηθέντα και τα θετά παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων καθώς και τα παιδιά των μονιμοποιηθέντων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, των οποίων η ηλικία υπερβαίνει το πέμπτο έτος κατά την ημερομηνία αναγνώρισης ή υιοθεσίας τους ή μονιμοποίησης του κυρίως ασφαλισμένου γονέα. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η ασφάλιση ενεργείται με μη ανακλητή δήλωση του γονέα που υποβάλλεται στο Ταμείο εντός εξαμήνου από τις ημερομηνίες αυτές, καταβάλλοντος το αναλογούν δικαίωμα εγγραφής. 

Όταν η ηλικία του παιδιού δεν υπερβαίνει το πέμπτο έτος, οπότε η ασφάλιση του είναι υποχρεωτική, οι αναλογούσες μηνιαίες κρατήσεις, για τον αντίστοιχο ως άνω χρόνο που προηγείται της εμπρόθεσμης εγγραφής του παιδιού στο Ταμείο, καταβάλλονται επίσης κατά τα καθοριζόμενα.


Για το Δ.Σ.

     Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Σαϊτάκης             Σπυρίδων Πασσάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια