ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Οι Πανελλήνιες εξετάσεις καταργούνται …Τι θα κάνουμε τώρα με την εισαγωγή των στελεχών Λ.Σ. …. Μήπως η εξέλιξη αυτή υπαγορεύει μια διαφορετική προσέγγιση, έστω και τώρα;
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Οι Πανελλήνιες εξετάσεις καταργούνται …Τι θα κάνουμε τώρα με την εισαγωγή των στελεχών Λ.Σ. …. Μήπως η εξέλιξη αυτή υπαγορεύει μια διαφορετική προσέγγιση, έστω και τώρα;

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/24/17

Με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας για την κατάργηση των Πανελληνίων εξετάσεων ως σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κι επειδή την ίδια στιγμή στο υπό προώθηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας σχέδιο νόμου «ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΠΛΟΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ», προωθείται διάταξη για την καθιέρωση εισαγωγής νέων στελεχών στο Λιμενικό Σώμα μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων, εύλογα διερωτόμαστε πως είναι δυνατόν να προωθείται μια τέτοια ρύθμιση, την ίδια στιγμή που από έναν άλλο Υπουργό της Κυβέρνησης, τον καθ’ύλην αρμόδιο για το εν λόγω σύστημα εισαγωγής, προαναγγέλλεται η κατάργησή του και μάλιστα σε ορατό χρόνο;

Μήπως λοιπόν η εξέλιξη αυτή υπαγορεύει μια διαφορετική προσέγγιση, έστω και τώρα;

Μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή για άλλες επιλογές, το ίδιο αξιόπιστες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, που θα διασφαλίζουν αφενός την αξιοκρατία και αφετέρου θα λαμβάνουν υπόψη και άλλες παραμέτρους όπως εκείνη της προσθήκης στο Σώμα του εκάστοτε απαιτούμενου «γνωσιακού κεφαλαίου»;

Μάλιστα εμείς ως ΠΕΑΛΣ πέραν της πρώτης προϋπόθεσης που για εμάς είναι χρόνια τώρα το ζητούμενο, ταυτόχρονα, εστιάζοντας κυρίως στην εισαγωγή των Αξιωματικών Λ.Σ., επισημάναμε ότι η  επιλογή μέσω ενός διαφορετικού συστήματος όπως εκείνης του ΑΣΕΠ προσφέρει την δυνατότητα αφενός άντλησης ανθρώπινου δυναμικού με πτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, τους οποίους οι υποψήφιοι έχουν αποκτήσει αδαπάνως για το Κράτος και αφετέρου επικέντρωσης σε ειδικότητες που το Σώμα χρειάζεται μέσω μιας κοινής εκπαίδευσης και μιας κοινής επετηρίδας. Παράλληλα έχουμε τονίσει την ανάγκη η επιπρόσθετη ακαδημαϊκή αλλά και στρατιωτική εκπαίδευσή τους που παρέχεται από την Σχολή ΣΝΔ σε κάθε περίπτωση να συνεχιστεί.

Πέραν των προαναφερομένων, επισημαίνουμε ότι για εμάς πάνω απ’ όλα ζητούμενο είναι η επένδυση στη βασική εκπαίδευση αλλά και αργότερα η συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού με συστηματική και μεθοδευμένη δουλειά σε συνδυασμό με την κατάλληλη αξιοποίηση των τυχόν προσφερόμενων δυνατοτήτων και ευκαιριών.

Μόνο έτσι μπορεί να υλοποιηθεί το όραμα των Στελεχών του Λ.Σ –ΕΛ .ΑΚΤ. για βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εθνικό (κεντρικό και τοπικό), ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, γεγονός που εξάλλου αποτελεί υποχρέωση υψηλής προτεραιότητας με πολλαπλά οφέλη για τα ίδια τα στελέχη, το Λιμενικό Σώμα και εν τέλει για το ελληνικό κράτος. 

Για το Δ.Σ.
         Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Α. Σαϊτάκης          Σπυρίδων Πασσάκος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια