Με αφορμή τα «κακώς κείμενα» της υπηρεσιακής καθημερινότητας των Αξιωματικών Λ.Σ. που τα τελευταία χρόνια διαρκώς αυξάνονται, σας ενημερώνω για την πρωτοβουλία, ως κοινωνός των καθημερινών παραπόνων των μελών της Ένωσης, μιας σειράς τοποθετήσεών μου – πέραν των επανειλημμένων παρεμβάσεων της ΠΕΑΛΣ – με στόχο την υπενθύμιση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της επιτακτικής ανάγκης να εγκύψουν στα χρονίζοντα ζητήματα που απασχολούν τον Αξιωματικό Λ.Σ. μεριμνώντας για την διευθέτησή τους:

Πειραιάς, 13-06-2017

ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΑΛΣ κ. ΠΑΣΣΑΚΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Καθημερινό φαινόμενο είναι πλέον τα παράπονα των Αξιωματικών ΛΣ για την καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας και του δικαιώματος τους στην άδεια.

Σε μια περίοδο, όπου με κυβερνητικές αποφάσεις, κατακτήσεις και δικαιώματα κατεδαφίζονται, κάποιοι κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και με τις ενέργειες τους αφενός αμφισβητούν και περιορίζουν το δικαίωμα στην άδεια, ιδιαίτερα των Αξιωματικών Προϊσταμένων Διευθύνσεων – Λιμενικών Αρχών, Προϊσταμένων ΠΛΣ αλλά και πληρωμάτων και αφετέρου καταστρατηγούν το ωράριο εργασίας  των Αξιωματικών, συχνά εξαιτίας μιας επικρατούσας λαθεμένης νοοτροπίας, με αποτέλεσμα να εργάζονται ακατάπαυστα χωρίς σταθερό ωράριο, χωρίς ρεπό, με απλήρωτη υπερεργασία ακόμα και όταν οι περιστάσεις δεν το απαιτούν.

Μάλιστα, την ίδια στιγμή που καταστρατηγούν το ωράριο των Αξιωματικών, οι ίδιοι, ευτυχώς ελάχιστοι εξ αυτών, καλούν Αξιωματικούς να λογοδοτήσουν και για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους σε θέματα τήρησης ωραρίου για τους υφισταμένους τους.

Επειδή λοιπόν η σωματική, η ψυχική και η πνευματική εξουθένωση των στελεχών, μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να επιφέρει αλλά κυρίως επειδή και οι Αξιωματικοί έχουν υποχρεώσεις, προτιμήσεις, προβλήματα, ατομικές και οικογενειακές ανάγκες, δικαιώματα αλλά και διαθέτουν υψηλό αίσθημα ευθύνης ευσυνειδησίας και επαγγελματισμού, ώστε συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους να κρίνουν και να αιτούνται ανάλογα, παροτρύνω τη Διεύθυνση προσωπικού να επιδείξει τον στοιχειώδη τουλάχιστον σεβασμό στο δικαίωμα των Αξιωματικών να έχουν προσωπική ζωή και να φροντίζουν τις οικογένειες τους, δίνοντας τις απαραίτητες εντολές για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, εφαρμόζοντας παράλληλα η ίδια τις ισχύουσες για το προσωπικό Λ.Σ. διατάξεις, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση στους ελάχιστους που δεν ενεργούν – τηρούν τα προβλεπόμενα και ξεφεύγουν της καλώς εννοούμενης άσκησης διοίκησης και ελέγχου.

Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ 
Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ