Πλωτά Λ.Σ. - Αδιαμφισβήτητη η προσφορά τους...αδιαμφισβήτητη κι η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων τους
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πλωτά Λ.Σ. - Αδιαμφισβήτητη η προσφορά τους...αδιαμφισβήτητη κι η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων τους

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/A/111/17

Η ΠΕΑΛΣ επανειλημμένα έχει αναφερθεί  στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναδεικνύοντας την ταλαιπωρία που υφίστανται, την «εγκατάλειψη» που «εισπράττουν», την έλλειψη διοικητικής μέριμνας και επιμελητείας.

Δυστυχώς άλλη μια φορά αναγκαζόμαστε  να επανέλθουμε, υπενθυμίζοντας ότι τα στελέχη ΛΣ, που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή του πυρός» και αποτελούν την κορωνίδα του επιχειρησιακού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., δικαιούνται την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση όλων μας με πρώτη την πολιτεία, με έργα και όχι με λόγια.

Τα ζητήματα προς επίλυση είναι:
 • Η μη δημιουργία σύνθεσης πληρωμάτων ώστε να εξαλειφθεί τελείως το φαινόμενο πληρώματα κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, να επιχειρούν εβδομαδιαία 110 έως 130 ώρες (οι προτεινόμενες λύσεις δημιουργίας αμοιβών πληρωμάτων από την υπάρχουσα ήδη μειωμένη οργανική δύναμη των λιμενικών αρχών αποτελεί εμπαιγμό προς τα πληρώματα).
 • Η μη αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας τους, στο πλαίσιο των ισχυόντων για τις υπόλοιπες ειδικές μονάδες.
 • Η άνιση αντιμετώπιση τους σε σχέση με τα ΚΕΑ – ΜΥΑ – ΥΕΜ  σε ότι αφορά την αναγνώριση των ετών υπηρεσίας τους, στο πλαίσιο των ισχυόντων για τις υπόλοιπες ειδικές επιχειρησιακές μονάδες.
 • Η μη χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου.
 • Η καθυστέρηση εξόφλησης οφειλόμενων πλεύσιμων.
 • Τα μεγάλα κενά στις οργανικές συνθέσεις των πλωτών που έχουν ως αποτέλεσμα την διαρκή, μόνιμη επιφυλακή των ίδιων πληρωμάτων και την εκτέλεση επιχειρήσεων μόνιμα με την ελάχιστη οργανική σύνθεση.
 • Η καθ’ έξιν χρησιμοποίησή τους σε καθήκοντα πέραν της κύριας αποστολής τους.
 • Οι χωρίς σωστό προγραμματισμό και πολλές φορές άνευ ουσίας αποσπάσεις.
 • Η δυσκολία στη χορήγηση αδειών και στην εξεύρεση αντικαταστατών.
 • Ο ανύπαρκτος ή κατά καιρούς μικρός αριθμός προσλήψεων Αξιωματικών αλλά και Υπαξιωματικών ειδικότητας Πλοιάρχων και ιδιαίτερα Μηχανικών.
 • Η μη αντιμετώπιση της πρωτοτυπίας που εφαρμόζει το ΛΣ να ορίζεται στα ΠΛΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μηχανικός ή νεότερος σε αρχαιότητα Κυβερνήτης από τον Α΄ Μηχανικό.
 • Η χρησιμοποίηση των πληρωμάτων ως κυβερνήτες φουσκωτών, σκοποί σε προβλήτες, υπηρεσίες γραφείων κλπ.
 • Ο επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων εισαγωγής στο ΛΣ για τους προερχόμενους από ΑΕΝ. Σε διαφορετική περίπτωση ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να χαθεί η ναυτοσύνη από το Σώμα.
 • Η επί μακρόν απουσία εκπαίδευσης στη χρήση όπλων.
 • Οι ελλείψεις σε μέσα αυτοπροστασίας (αλεξίσφαιρα γιλέκα κλπ).
 • Η έλλειψη ακόμη και υποτυπώδους φαρμακείου στα ΠΛΣ.
 • Η μη ορθολογική κατανομή του προσωπικού στα ΠΛΣ.
 • Η μη συγκρότηση κατάλληλων τεχνικών υποστηρικτικών ομάδων προκειμένου επιλύονται τα έκτακτα μηχανικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΠΛΣ σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Σήμερα ΠΛΣ παραμένουν σε ακινησία 1 έως και 3 μήνες περιμένοντας τα 1 – 2 στελέχη ΛΣ μηχανικούς, που έχουν αναλάβει αυτή τη δράση για την αποκατάστασή τους.
 • Η διαφορετική πορεία εξέλιξης – μετεκπαίδευσης με ομοιόβαθμούς τους  καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω της φύσης της εργασίας τους,  να παρακολουθούν διάφορα σχολεία, μετεκπαιδεύσεις, σεμινάρια κ.τ.λ.
 • Η απουσία μέριμνας για την επιχειρησιακή λειτουργία- εκσυγχρονισμό και στελέχωση των ΕΒ/ΛΣ. 
 • Η υπέρμετρα αυστηρή αντιμετώπιση των πληρωμάτων ακόμη και όταν δεν καταφέρουν να βρουν λύση μέσω δωρεών για την αντιμετώπιση προβλημάτων – συντήρησης των ΠΛΣ.
 • Η μη αναγνώριση των διπλωμάτων Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού για τους 2005 και προγενέστερα αποφοίτους ΑΕΝ και ΑΔΣΕΝ, προκειμένου αποφευχθεί η δημιουργία πτυχιούχων δύο ταχυτήτων (με π.δ.).
 • Η μη αναγνώριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των ετών φοίτησης στις ΑΕΝ.
 • Η μη αναβάθμιση των πτυχίων των ΑΕΝ.
 • Η μη μέριμνα για την επικαιροποίηση των πτυχίων που κατέχουν και η φοίτησή τους σε σχολές προς αναβάθμιση των πτυχίων τους και γνώσεων τους σύμφωνα με τα νέα πρότυπα και τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Η μη ολοκλήρωση, μετά από δύο χρόνια εργασιών, της τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Πλωτών Λ.Σ. (Ευελπιστούμε ότι παρά τη μη συμμετοχή των συνδικαλιστικών φορέων θα είναι προς την σωστή κατεύθυνση λαμβάνοντας υπόψη τα πληρώματα, την ενδυνάμωση της οργανικής σύνθεσης αυτών, τα καθήκοντα, τις υπηρεσιακές ανάγκες, την αυξημένη επιχειρησιακή δράση κυρίως σε περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου, την ορθή απόδοση καθηκόντων και συνθέσεων σε συνάρτηση με την ειδικότητα και τα πτυχία, τον αποκλεισμό της δυνατότητας παράλληλων καθηκόντων, την διατήρηση των προσόντων που απαιτούνται για την ανάληψη καθηκόντων Κυβερνήτη και Α΄ Μηχανικού αλλά και των αντικαταστατών τους.)

Η ΠΕΑΛΣ όντας πεπεισμένη ότι τα πλωτά επιχειρησιακά μέσα ΛΣ και τα πληρώματά τους αποτελούν τον έναν από τους δύο πυλώνες του ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείου Λ.Σ.  και για την διατήρηση της επιχειρησιακής δράσης τους (έρευνα – διάσωση, αστυνόμευση, προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος κλπ) και της ναυτοσύνης του Σώματος θεωρεί την αναστροφή της επικρατούσας παραπάνω κατάστασης υποχρέωση όλων και εφικτή, αρκεί να υπάρξει θέληση ως προς αυτό από την Στρατιωτική, Πολιτική Ηγεσία, τις αρμόδιες Υπηρεσίες αλλά και τους συνδικαλιστικούς φορείς. 

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούνται δράσεις και συνεργασία ώστε να αντιμετωπιστούν από τη μεριά των υπηρεσιών ΛΣ τα ζητήματα που δεν έχουν οικονομικό κόστος, αλλά οι λύσεις τους απαιτούν σωστό προγραμματισμό, θέληση, στόχο και κατάλληλες οδηγίες – εντολές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες από τη Στρατιωτική Ηγεσία, ενώ από την πλευρά της Πολιτικής Ηγεσίας, η εξεύρεση λύσης για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απαιτούν νομοθετικές παρεμβάσεις και οικονομικό κόστος.

Τέλος, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μέχρι σήμερα μας αναλογεί για την μη επίλυση των προβλημάτων, ευχαριστούμε τους Αξιωματικούς αλλά και τα στελέχη ΛΣ Υπαξιωματικούς και ΛΦ για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν εκθέτοντάς μας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα δίκαια αιτήματά τους και τους διαβεβαιώνουμε ότι τόσο η ΠΕΑΛΣ όσο κι οι συνάδελφοι όλων των βαθμίδων αλλά κι οι υγιείς συνδικαλιστικές δυνάμεις της Περιφέρειας, είμαστε δίπλα τους, αναγνωρίζουμε την προσφορά τους, κατανοούμε τα προβλήματα τους και με σταθερή πορεία θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την ανάδειξη των προβλημάτων και την εξεύρεση λύσεων. 

Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας
Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ       Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια