Τo BLOG μας "ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΡΟΤΑ"

Ενημέρωση σχετικά με την χορήγηση ξιφών, διαμνημονεύσεων και μεταλλίων στους Αξιωματικούς ΛΣ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/108/17


Σε συνέχεια της από 03-07-2017 παρέμβασής μας αναφορικά με τα ζητήματα της μη χορήγησης ξιφών, διαμνημονεύσεων και μεταλλίων στους Αξιωματικούς ΛΣ που τα δικαιούνται, σας ενημερώνουμε επί των εξελίξεων ως ακολούθως:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΙΦΩΝ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύνταξης νέων τεχνικών προδιαγραφών από την αρμόδια Υπηρεσία κι εκκρεμεί η σχετική έγκριση από ΥΝΑΝΠ/ΔΙΠΕΑ προκειμένου προκηρυχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια περίπου 35 ξιφών που αντιστοιχούν σε ποσό ύψους 13.000€ ήτοι στο συνολικό ποσό που περιέχει ο σχετικός κωδικός.

Η ΠΕΑΛΣ αναγνωρίζει την προσπάθεια που καταβάλει η αρμόδια υπηρεσία για την επίλυση ενός ζητήματος που για αρκετά χρόνια παραμένει άλυτο και με επιμονή θα τονίζει την αδήριτη ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού του ΥΝΑΝΠ για το συγκεκριμένο θέμα τουλάχιστον κατά 70.000 ευρώ σε ετήσια βάση που αντιστοιχούν σε 170 ξίφη περίπου τα οποία θα διατίθενται στους περίπου 1000 δικαιούχους ώστε σταδιακά επέλθει η ομαλότητα σε συνδυασμό με την ένταξη εφεξής της δαπάνης χορήγησης ξίφους για κάθε Αξιωματικό ΣΝΔ στον Προϋπολογισμό Εκπαίδευσής του ή την διατήρηση της υπάρχουσας διαδικασίας χορήγησης των ξιφών από τον μέχρι σήμερα σχετικό κωδικό της αρμόδιας Διεύθυνσης ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και στο μέλλον χορήγηση των ξιφών και στους Αξιωματικούς εκ ΣΝΔ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Τις επόμενες μέρες οι 167 δικαιούχοι των Διαμνημονεύσεων έτους 2016 θα ενημερωθούν για την απονομή τους καθώς ολοκληρώθηκε η εκτύπωση των πτυχίων που τις συνοδεύουν και πλέον βρίσκονται προς υπογραφή.

Αναφορικά με τα Στρατιωτικά μετάλλια έχει ήδη δεσμευτεί ποσό ύψους 30.000 ευρώ και έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού η διάθεσή του για την προμήθεια Παρασήμων Τάγματος Αριστείας για τους δικαιούχους Αξιωματικούς. Εκκρεμεί η προώθηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η ΠΕΑΛΣ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο των προαναφερόμενων διαδικασιών και τονίζει ότι σε μια εποχή οικονομικού, και όχι μόνο, μαρασμού, στόχος και σκοπός όλων μας  πρέπει να είναι πάντα η βελτίωση της υπηρεσιακής καθημερινότητας των στελεχών ΛΣ και πρωτίστως η θωράκιση του φρονήματος και η προάσπιση των ηθικών και στρατιωτικών αξίων και ιδανικών.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας
Σπύρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ      Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια