Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δημοσιεύσεις μας παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943-www.facebook.com/proedros.peals-www.limeniki-rota.blogspot.com/-www.twitter.com/proedros_peals


Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Σ/Ν ΥΝΑΝΠ - Νομοτεχνικές βελτιώσεις - Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής - Αιτιολογική Έκθεση

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 14:09

Σήμερα στην Βουλή 
 22-11-2017
 
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ
 
 Σας ενημερώνουμε αναφορικά με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν χθες 21-11-2017 επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο: «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις».
 Τίτλος

Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Επιτροπή

Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Φάση Επεξεργασίας  - Έτοιμα για συζήτηση στη Βουλή
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας    21/11/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν  δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν  ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις

Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις

  
Ημ. Κατάθεσης   01/11/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής

.pdf
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 1343/18 13.11.2017
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Συμπληρωματικές διατάξεις του ν.2738/1999 (άρθρο 4 παρ.2) όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τη δυνατότητα προσχώρησης συνδικαλιστικής οργάνωσης των υπαλλήλων των ο.τ.α. α' και β' βαθμού σε ισχύουσα ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας.

ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
1. http://www.parliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#6c4af598-a059-462b-9c05-a83300a277f7
2. http://www.parliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#f8a08936-9a04-4fcc-9eaa-a83300c24505


Νομοτεχνικές βελτιώσεις

Άρθρο 3 ΣχΝ:
Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ΣχΝ η φράση «στην αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχων σε Α.Ο. Διεύθυνση», αντικαθίσταται με τη φράση «στις αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων σε Α.Ο. Διευθύνσεις».
Άρθρο 13 ΣχΝ:
Ο τίτλος του άρθρου 13 του ΣχΝ αντικαθίσταται ως εξής: «Εξουσιοδοτικές διατάξεις».
Άρθρο 19 ΣχΝ:
       Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ΣχΝ αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το άρθρο 208α του ν.δ. 187/1973 (Α' 261), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, και το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1711/1987 (Α' 109), αντικαθίσταται ως εξής:».
       Στην ίδια παράγραφο, μετά τα εισαγωγικά και πριν από τις λέξεις «Ναυτικός που έχει απογραφεί» προστίθενται οι λέξεις «Άρθρο 208α. Εικονική ναυτολόγηση. Ναυτολόγηση συνταξιούχων.
Άρθρο 26 ΣχΝ:
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ΣχΝ, διαγράφονται οι λέξεις «και αποσπώνται» και προστίθεται η λέξη «και» πριν από τη λέξη «μετατίθενται», με διαγραφή του κόμματος πριν από τη λέξη «μετατίθενται».
Άρθρο 27 ΣχΝ:
       Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ΣχΝ, η φράση «Οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός (1) τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα» συμπληρώνεται με τις λέξεις «ή αναπηρία με ποσοστό 67%».
       Επίσης, στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ΣχΝ η φράση «και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας,» αντικαθίσταται με τη φράση «και όσα έχουν αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω,».
       Στην υποπερίπτωση 1 της υποπαραγράφου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ΣχΝ, η φράση «η μετάταξη σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,» διαγράφεται, όπως και το κόμμα προ αυτής.
       Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ΣχΝ, η φράση «είτε επιμελούνται τέκνο με αναπηρία» αντικαθίσταται με τη φράση «είτε είναι γονείς ατόμου με αναπηρία».
       Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του ΣχΝ, η φράση «που υπηρετεί ο σύζυγος ή» αντικαθίσταται με τη φράση «που υπηρετεί ο/η σύζυγος ή».
Άρθρο 30 ΣχΝ:
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 30 του ΣχΝ προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με όμοιο προεδρικό διάταγμα, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεως παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης για χρονικό διάστημα πέραν των οκτώ (8) ετών, εφόσον κατά την υλοποίηση των τακτικών μεταθέσεων εκάστου έτους προκύπτουν σε αυτήν κενές οργανικές θέσεις.».
Άρθρο 32 ΣχΝ:
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ΣχΝ απαλείφεται.
Άρθρο 35 ΣχΝ:
       Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ΣχΝ προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το ίδιο ισχύει και για τους μετατασσόμενους σε θέσεις Αξιωματικών ειδικότητας Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας.».
       Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ΣχΝ στη φράση «σε κενές οργανικές θέσεις Ανθυπασπιστών και Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» η λέξη «Αξιωματικών» αντικαθίσταται από τη λέξη «Υπαξιωματικών».
Άρθρο 36 ΣχΝ:
Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ΣχΝ, αντικαθίσταται η παραπομπή στο άρθρο 24 με παραπομπή στο άρθρο 26.
Άρθρο 38 ΣχΝ:
       Η περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ΣχΝ απαλείφεται.
       Η περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ΣχΝ αναριθμείται σε ε και αντικαθίσταται ως εξής: «ε) ο Διευθυντής Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,».
       Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ΣχΝ αναριθμείται σε στ και αντικαθίσταται ως εξής: «στ) ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».
       Η περίπτωση η της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ΣχΝ απαλείφεται.
       Η περίπτωση θ της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ΣχΝ αναριθμείται σε ζ και αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τα στελέχη που υπηρετούν εντός της οικείας περιφερειακής διοίκησης καθώς και στις λιμενικές αρχές που υπάγονται σε αυτόν,».
       Η περίπτωση ι της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ΣχΝ απαλείφεται.
       Η περίπτωση ια της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ΣχΝ αναριθμείται σε η και αντικαθίσταται ως εξής: «η) Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών εξωτερικού και εσωτερικού για το προσωπικό των Λιμενικών Αρχών όπου προίστανται.».
       Οι περιπτώσεις ιβ, ιγ και ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ΣχΝ απαλείφονται.
       Η υποπερίπτωση 3 της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ΣχΝ απαλείφεται.
       Η υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ΣχΝ αναριθμείται σε υποπερίπτωση 3.
       Στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ΣχΝ η φράση «των ανωτέρω εδαφίων 3α(2), 3α(3) και 3α(4)» αντικαθίσταται με τη φράση «των ανωτέρω εδαφίων 3α(2) και 3α(3)».
       Στην αρχή της παραγράφου 8 του άρθρου 38 του ΣχΝ, προστίθενται μετά τις λέξεις «8. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών» οι λέξεις «και ο Εισαγγελέας του Ναυτοδικείου».
       Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 10 του άρθρου 38 του ΣχΝ η φράση «των τριών (3) ημερών» αντικαθίσταται με τη φράση «των πέντε (5) ημερών».
       Στην περίπτωση β της παραγράφου 10 του άρθρου 38 του ΣχΝ η φράση «τις σχετικές διατάξεις,» αντικαθίσταται σύμφωνα με τη φράση «τα οριζόμενα στην παρ. 11,».
       Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 38 του ΣχΝ προστίθεται η φράση «και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.».
       Στην αρχή της παρ. 12 του άρθρου 38 του ΣχΝ η φράση «Για την εφαρμογή της παρ. 10» αντικαθίσταται από τη φράση «Για την εφαρμογή της παρ. 10 και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 11».
       Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 38 του ΣχΝ η φράση «Δικαίωμα έκδοσης της διαταγής αυτής έχουν οι παρακάτω:» αντικαθίσταται ως εξής: «Δικαίωμα έκδοσης της διαταγής αυτής, με δυνατότητα μεταβίβασης της αρμοδιότητάς τους στους πειθαρχικούς προϊσταμένους της παρ. 1, έχουν οι παρακάτω:».
       Στο τρίτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 38 του ΣχΝ οι λέξεις «εντός δύο (2) μηνών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εντός τριών (3) μηνών».
       Στην περίπτωση δ της παραγράφου 12 του άρθρου 38 του ΣχΝ, μετά τη φράση «Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Λ.Σ.», προστίθεται παύλα και το ακρωνύμιο «ΕΛ.ΑΚΤ.».
       Η παράγραφος 17 του άρθρου 38 του ΣχΝ αντικαθίσταται ως εξής: «17. Αρμόδιος, καταρχήν, για την επιβολή, επαύξηση, μείωση και άρση πειθαρχικών ποινών είναι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με δικαίωμα μεταβίβασης της αρμοδιότητας σε υφιστάμενα κλιμάκια διοίκησης.».
Άρθρο 39 ΣχΝ:
       Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του ΣχΝ η φράση «αποτελούμενα από πέντε (5) εν ενεργεία ανώτερους ή ανώτατους,» αντικαθίσταται από τη φράση «αποτελούμενα από τρεις (3) εν ενεργεία ανώτερους ή ανώτατους».
       Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ΣχΝ αντικαθίσταται ως εξής: «Εισηγητής ορίζεται το νεότερο μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου.».
       Η παράγραφος 4 του άρθρου 39 του ΣχΝ αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ορίζεται ο γραμματέας του πειθαρχικού συμβουλίου.».
Άρθρο 42 ΣχΝ:
Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του ΣχΝ, προστίθεται η φράση «με κάθε πρόσφορο μέσο».
«Άρθρο 69 ΣχΝ:
Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 69 του ΣχΝ η φράση «και συνταγογράφηση» αντικαθίσταται από τη φράση «και συνταγογράφηση, εκτέλεση συνταγών».
 Άρθρο 71 ΣχΝ:
Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του ΣχΝ προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα, η αναδιάρθρωση και ο καθορισμός της έδρας και της καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους της παρ. 1 με το εκδοθησόμενο προεδρικό διάταγμα, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους, όπως αυτό καθιερώνεται στο άρθρο 105 του Συντάγματος, τον Καταστατικό Χάρτη Αγίου Όρους και το ν.δ. 10/1926.».
Άρθρο 72 ΣχΝ:
       Στη «Δεύτερη κατηγορία» της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ΣχΝ, στη φράση «Α' Λιμενικό Ταμείο Σκάλας Καλλονής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης», αντικαθίσταται η λέξη «Ταμείο» με τη λέξη «Τμήμα».
       Στην «Τέταρτη κατηγορία» της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ΣχΝ, οι περιπτώσεις δ, ε, στ, ζ, η, θ και ι αναριθμούνται σε περιπτώσεις γ, δ, ε, στ, ζ, η και θ, αντίστοιχα.
       Στην «Πέμπτη κατηγορία» της περίπτωσης ζ της παραγράφου Ι το υ άρθρου 72 του ΣχΝ, στη φράση «ζ) Δ' Λιμενικό Ταμείο Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.», αντικαθίσταται η λέξη «Ταμείο» με τη λέξη «Τμήμα».
       Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 του ΣχΝ αντικαθίσταται ως εξής: «4.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 αρχίζουν να εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, η οποία έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος. Για το σκοπό αυτό, οι τυχόν κενές και οι κενούμενες θέσεις στα Λιμενικά Τμήματα της παραγράφου 1, περιλαμβάνονται στον πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του π.δ. 33/2009. Μέχρι την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του π.δ. 33/2009, η οποία για τον σκοπό αυτό παρατείνεται μέχρι και τον μήνα Φεβρουάριο, τα Λιμενικά Τμήματα της παραγράφου 1, στελεχώνονται με τη διαδικασία των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002, κατά προτεραιότητα με στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία επιθυμούν την τοποθέτηση τους, ανεξάρτητα από το εάν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 29 του π.δ. 33/2009, όπως αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 72 του π.δ. 81/2014 και ισχύει. Ο χρόνος παραμονής στα Λιμενικά Τμήματα, για τα στελέχη τα οποία τοποθετούνται με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 9 του π.δ. 33/2009, από την ημερομηνία τοποθέτησης τους. Ειδικά, για τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του π.δ. 33/2009, η έδρα των ανωτέρω Λιμενικών Τμημάτων, λογίζεται ως ίδιος τόπος επιλογής με την έδρα των Λιμενικών Αρχών διοικητικής υπαγωγής τους, εφόσον η τελευταία είχε δηλωθεί ως τόπος επιλογής πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατά τον χρόνο έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν, ή τοποθετούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς να το επιθυμούν, στο Α ’ Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, στο Β' Λιμενικό Τμήμα Κυθήρων του Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών, στο Β' Λιμενικό Τμήμα Κέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου και στο Α' Λιμενικό Τμήμα Όάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, η οποία έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος, ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής τους στις Λιμενικές Αρχές διοικητικής υπαγωγής τους. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 33/2009, εξαιρούνται της διαδικασίας τοποθέτησης σε Λιμενικά Τμήματα, όπως αυτή προβλέπεται στα προηγούμενα εδάφια. Σε περίπτωση που τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 33/2009, υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε Λιμενικά Τμήματα της παραγράφου 1, τοποθετούνται εκ νέου, με τη διαδικασία των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002, στις Λιμενικές Αρχές διοικητικής τους υπαγωγής.»
       Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 72 του ΣχΝ ως εξής: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται τα θέματα αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, μετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη, μετονομασίας, κατάργησης, νέου καθορισμού έδρας, καθώς και καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας των Λιμενικών Αρχών της παρ. 1.».
Άρθρο 74 ΣχΝ:
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 74 του ΣχΝ διαγράφεται η λέξη «περίφρακτων». Στην ίδια παράγραφο, διαγράφονται τα εισαγωγικά πριν από το εδάφιο «Εξαιρούνται οι τουριστικοί λιμένες στους οποίους εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.» και προστίθενται μετά το εδάφιο αυτό.
 Άρθρο 75 ΣχΝ:
Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 75 του ΣχΝ, ως εξής: «5. Για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος: α) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, εφόσον η διάρκεια ισχύος της είναι έξι (6) μήνες και β) τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ευρώ, εφόσον η διάρκεια ισχύος της είναι δώδεκα (12)μήνες.».
 Άρθρο 77 ΣχΝ:
Στο άρθρο 77 του ΣχΝ η φράση «Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), και από ένας (1) εκπρόσωπος που υποδεικνύεται» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), ένας (1) εκπρόσωπος με την ιδιότητα του συγκοινωνιολόγου που ορίζεται από το Τ.Ε.Ε., και από ένας (1) εκπρόσωπος που υποδεικνύεται».
Άρθρο 79 ΣχΝ:
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 79 του ΣχΝ, μετά τη φράση «του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,» διαγράφεται το κόμμα και προστίθεται η φράση «και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας».
Άρθρο 81 ΣχΝ:
Στο άρθρο 81 του ΣχΝ, πριν από τις λέξεις «Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων», προστίθενται οι λέξεις «Εμπορικού Ναυτικού».
Άρθρο 83 ΣχΝ:
 Το άρθρο 83 του ΣχΝ διαγράφεται και αναριθμούνται αντίστοιχα τα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 86 ΣχΝ:
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν.4211/2013, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του άρθρου 86 του ΣχΝ, αντικαθίσταται ως εξής: «Από το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιρούνται τα παροπλισμένα ή κατεσχεμένα σκάφη, τα «Παραδοσιακά πλοία» κατά την έννοια της παρ. 2 και τα βρισκόμενα σε κατάσταση ακινησίας, η οποία πιστοποιείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.».
Άρθρο 94 ΣχΝ:
Στο τέλος του άρθρου 94, μετά τη φράση «αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Δήμου», διαγράφεται η τελεία και προστίθεται η φράση «ή της οικείας Περιφέρειας.»
Άρθρο 95 ΣχΝ:
Η παράγραφος 11 του άρθρου 95 του ΣχΝ αναδιατυπώνεται ως εξής: «11. α. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα, της εκμετάλλευσης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα, με σύμβαση ολικής ναύλωσης ανεξαρτήτως της σημαίας του πλοίου.» β. Η παρ. 5 του άρθρου 9 και η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014 καταργούνται.»
Άρθρο 98 ΣχΝ:
Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παράγραφο 8 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001, όπως αυτή προστίθεται με το άρθρο 98 του ΣχΝ, ως εξής: «Μετά τη λήξη της παραχώρησης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στην αποκατάσταση των παραχωρουμένων χώρων.».
Άρθρο 102 ΣχΝ:
       Στην παράγραφο 1 του άρθρου 102 του ΣχΝ, διαγράφεται η λέξη «ως» πριν από τη φράση «ανώτατο όριο ηλικίας».
       Στην παράγραφο3 του άρθρου 102 του ΣχΝ, η λέξη «να» στη φράση «2β. να είναι κάτοχος» τίθεται με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα.
       Στην παράγραφο 4 του άρθρου 102 του ΣχΝ, η φράση «εν ενεργεία ολικής χωρητικότητας άνω των 1.500 ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) ή», αντικαθίσταται από τη φράση «εν ενεργεία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) άνω των 1.500 κόρων ή».
       Στην παράγραφο 6 του άρθρου 102 του ΣχΝ η φράση «όπως είχε προστεθεί», αντικαθίσταται από τη φράση «όπως είχαν προστεθεί».
       Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 102 του ΣχΝ αντικαθίσταται ως εξής: «8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955 αντικαθίσταται ως εξής:».
       Προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 102 του ΣχΝ, η οποία λαμβάνει τον αριθμό «10», αναριθμούμενης της υφιστάμενης παραγράφου 10 σε «11», ως εξής: «Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3142/1955 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Όσοι ανήκουν στο κατώτερο βοηθητικό προσωπικό προσλαμβάνονται, εφόσον έχουν ηλικία όχι μεγαλύτερη των πενήντα (50) ετών και διαθέτουν τα λοιπά γενικά προσόντα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8, με απόφαση του Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Σ.Π.Υ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
Άρθρο 105 ΣχΝ:
       Στην παράγραφο 2 του άρθρου 105 του ΣχΝ προστίθεται περίπτωση ιβ, ως εξής: «ιβ. έναν εκπρόσωπο της Ε.Σ.Α.μεΑ.», στο δε τέλος της περίπτωσης ια διαγράφεται η τελεία και προστίθεται κόμμα.
       Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του ΣχΝ, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Κατά την κρίση του Προέδρου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων και εκπρόσωποι άλλων φορέων.».
Άρθρο 106 ΣχΝ:
       Στην περίπτωση γ της παραγράφου 6 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «της υπηρεσίας παραλαβής καί διαχείρισης αποβλήτων» αντικαθίσταται από τη φράση «της λιμενικής υπηρεσίας συλλογής των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου».
       Στην περίπτωση δ της παραγράφου 7 η φράση «στην αγορά» αντικαθίσταται από τη φράση «στην είσοδο νέων παρόχων στην αγορά και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».
       Στην περίπτωση η της παραγράφου 7 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «να περιορίζουν» αντικαθίσταται από τη φράση «να περιορίζουν ή να περιορίζουν με ποινή αποκλεισμού των υποψηφίων». Επίσης, η φράση «επαγγελματικών προσόντων» αντικαθίσταται από τη φράση «επαγγελματικών προσόντων και οικονομικής επάρκειας».
       Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «υποχρεωτικά» αντικαθίσταται από τη φράση «υποχρεωτικά μόνο:».
       Στην περίπτωση β της παραγράφου 8 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «της ανωτέρω 8111.1.41/2009 κοινής υπουργικής απόφασης», αντικαθίσταται από τη φράση «της 8111.1/41/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β' 412)»
       Στην περίπτωση γ της παραγράφου 8 του άρθρου 106 του ΣχΝ, η φράση «της 8111.1/41/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» αντικαθίσταται με τη φράση «της ανωτέρω 8111.1.41/2009 κοινής υπουργικής απόφασης».
       Στο τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης γ της παραγράφου 8 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «εγγύηση συμμετοχής» αντικαθίσταται από τη φράση «εγγύηση καλής λειτουργίας».
       Στην περίπτωση δ της παραγράφου 8 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «που θα απασχολείται στο» αντικαθίσταται από τη φράση «που θα απασχολείται για».
       Στην περίπτωση ε της παραγράφου 8 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «αστικής, περιβαλλοντικής και εργοδοτικής» αντικαθίσταται από τη φράση «αστικής και περιβαλλοντικής».
       Στο τέλος της περίπτωσης η της παραγράφου 8 του άρθρου 106 του ΣχΝ προστίθεται η φάση «εφόσον υφίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο».
       Στο τέλος της περίπτωσης θ της παραγράφου 8 του άρθρου 106 του ΣχΝ προστίθεται η φράση «καθώς και τις συμβάσεις ή δηλώσεις συνεργασίας με τα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και τις κατά περίπτωση απαραίτητες άδειες του τελικού αποδέκτη, λαμβανομένων υπόφη και των οριζόμενων στο ν. 2939/2001 (Α1 179).».
       Στην παράγραφο 13 του άρθρου 106 του ΣχΝ, αντικαθίστανται οι λέξεις «στην ιστοσελίδα» με τις λέξεις «στις ιστοσελίδες».
       Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 106 του ΣχΝ προστίθεται η φράση «και ο αριθμός των παρόχων για κάθε μια από τις κατηγορίες αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου της παρ. 9 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δυο (2).».
       Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων» αντικαθίσταται από τη φράση «λιμενικές υπηρεσίες συλλογής των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου».
·        Στην παράγραφο 20 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «για την παραλαβή και τη διαχείριση » αντικαθίσταται από τη φράση «για την παροχή λιμενικής υπηρεσίας συλλογής» και διαγράφεται η φράση «, ακόμα και για λόγο ανωτέρας βίας,». Στην παράγραφο 21 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «για την παραλαβή και τη διαχείριση» αντικαθίσταται από τη φράση «γιατην παροχή λιμενικής υπηρεσίας συλλογής» και διαγράφεται η φράση «, ακόμα και για λόγους ανωτέρας βίας,».
·        Στο τέλος της παραγράφου 22 του άρθρου 106 του ΣχΝ προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου του προηγούμενου εδαφίου γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας περί διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.».
·        Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «καταλοίπων φορτίου» αντικαθίσταται από τη φράση «καταλοίπων φορτίου, καθώς και συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου». Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου,» αντικαθίσταται από τη φράση «Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου και για ζητήματα που δεν ανακύπτουν από τις υφιστάμενες συμβάσεις,».
·        Στην παράγραφο 23 του άρθρου 106 ΣχΝ προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για την παροχή λιμενικής υπηρεσίας συλλογής των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου ή την παροχή υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, οι οποίες έχουν ξεκινήσει μετά την 1η-11-2017, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, μόνον εφόσον συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, εφαρμοζομένων σε περίπτωση παράβασης του παρόντος εδαφίου των οριζόμενων στο άρθρο 18 της κ.υ.α. 8111.1/41/2009 (Β' 412).»
·        Στο τέλος της παραγράφου 24 του άρθρου 106 του ΣχΝ προστίθεται το εξής εδάφιο: «Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιμένων λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών κατάρτισης και εφαρμογής των σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων.».
·        Στην παράγραφο 27 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «Για τις προσκλήσεις των παρ. 8 και 10Α και τη διαδικασία επιλογής αναδοχών, ισχύουν κατά τα λοιπά για» αντικαθίσταται από τη φράση «Για τις προσκλήσεις της παρ. 8 και μόνο για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο, ισχύουν για».
·        Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 27 του άρθρου 106 του ΣχΝ ως εξής: «Για τις προσκλήσεις της παραγράφου 10Α και την αντίστοιχη διαδικασία επιλογής αναδοχών, ισχύουν για τα ζητήματα που δε ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο για τους μεν δημόσιους φορείς διαχείρισης λιμένα τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016 (Α1 147), για τους δε ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης λιμένων τα οριζόμενα, κατά περίπτωση, στην αντίστοιχη σύμβαση παραχώρησης.».
·        Στην παράγραφο 28 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «πρότυπες προσκλήσεις των παραγράφων 8 και 10Α και» αντικαθίσταται από τη φράση «τις πρότυπες προσκλήσεις των παραγράφων 8 και ΙΟΑ,κάθε έγγραφο αναγκαίο για τη διαδικασία επιλογής αναδοχών σύμφωνα με την παρ. 27 και». Επίσης, η φράση «του παρόντος.» αντικαθίσταται από τη φράση «του παρόντος, οι οποίοι, σε κάθε περίπτωση, δύνανται να εξειδικεύουν το περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.».
·        Στην παράγραφο 29 του άρθρου 106 του ΣχΝ η φράση «τα πιστοποιητικά νόμιμης τελικής διάθεσης» αντικαθίσταται από τη φράση «τα παραστατικά και λοιπά έγγραφα ανάκτησης, αξιοποίησης ή διάθεσης». Επίσης, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται και σε κάθε σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου.»
Άρθρο 108 ΣχΝ:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 108 του ΣχΝ αντικαθίσταται ως εξής: «1. Από 1-1-2018, η υποπερίπτ. ι της περίπτ. 5 της υποπαρ. α της παρ. 2 του άρθρου 7 του β.δ. 542/1968 (Α' 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 175/1988 (Α' 77), καταργείται.».
Άρθρο 110 ΣχΝ:
       Στην παράγραφο 10 του κεφαλαίου «Β. ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ» της παρ. 4 της ΥΑ4113.297/01/2012, όπως αυτή αντικαθίσταται με την παράγραφο 2 του άρθρου 110 του ΣχΝ, η φράση «του ψηφίσματος Α.913(22) του ΙΜΟ» αντικαθίσταται από τη φράση «του ψηφίσματος Α.913(22)/22-01-2002 του ΙΜΟ».
       Στην περίπτωση ϊ της παραγράφου 12 του κεφαλαίου «Β. ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ» της παρ. 4 της ΥΑ 4113.297/01/2012, όπως αυτή αντικαθίσταται με την παράγραφο 2 του άρθρου 110 του ΣχΝ, η φράση «Υποβάλλεται με την αίτηση κωδικοποιημένο καταστατικό ή Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) δημοσίευσης του καταστατικού (επικυρωμένο) και Φ.Ε.Κ. ανακοίνωσης τελευταίου Δ.Σ. (επικυρωμένο)», αντικαθίσταται από τη φράση «Υποβάλλεται με την αίτηση κωδικοποιημένο καταστατικό ή Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύεται το καταστατικό, καθώς και Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο ανακοινώνεται το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο».
       Στην παράγραφο 16του κεφαλαίου «Β. ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ» της παρ. 4 της ΥΑ 4113.297/01/2012, όπως αυτή αντικαθίσταται με την παράγραφο 2 του άρθρου 110 του ΣχΝ, οι λέξεις «Μνημόνιο των Παρισίων (ParisMOU)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Μνημόνιο των Παρισίων (ParisMoU)».
       Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 110 του ΣχΝ η φράση «Εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος,» αντικαθίσταται από τη φράση «Μέχρι τις 30.9.2018».
       Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 110 του ΣχΝ, η φράση «όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 8 του α. 2 του παρόντοςέπειτα από αρχική επιθεώρηση την οποία διενεργούν αποκλειστικοί επιθεωρητές είτε ενός εξουσιοδοτημένου οργανισμού» αντικαθίσταται με τη φράση «όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του π.δ. 405/1998έπειτα από αρχική επιθεώρηση την οποία διενεργούν αποκλειστικοί επιθεωρητές ή από έναν εξουσιοδοτημένο οργανισμό».
Άρθρο 116 ΣχΝ:
       Ο τίτλος του άρθρου 116 του ΣχΝ αντικαθίσταται ως εξής: «Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού».
       Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 116 του ΣχΝ, η φράση «Στελέχη Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία αποσπώνται ή μετατίθενται» αντικαθίσταται με τη φράση: «Στελέχη Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αποσπώνται ή μετατίθενται».
       Προστίθεται δεύτερο εδάφιο, πριν το υπάρχον δεύτερο εδάφιο, στην παράγραφο 1 του άρθρου 116 του ΣχΝ, ως εξής: «Για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αποσπώνται ή μετατίθενται στους φορείς του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 1104/1980 (Α' 298).».
       Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 116 του ΣχΝ οι λέξεις «ΕΝΑ Λονδίνου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου (Ε.Ν.Α.) Λονδίνου».
       Στο τέλος της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 5 του άρθρου 116 του ΣχΝ προστίθεται η φράση «, πλην των ομάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής.».
Άρθρο 125 ΣχΝ:
·        Στην παράγραφο 2 του άρθρου 125 του ΣχΝ διορθώνεται η αρίθμηση της περίπτωσης θ στο
·        Στην παράγραφο 2 του άρθρου 125 του ΣχΝ προστίθεται περίπτωση θ ως εξής: «θ. έναν (1) εκπρόσωπο με την ιδιότητα του συγκοινωνιολόγου που ορίζεται από το Τ.Ε.Ε.».
Άρθρο 133 ΣχΝ:
Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 133 του ΣχΝ οι λέξεις «του ν. Φ/2014» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του ν. 4256/2014».
Άρθρο 134 ΣχΝ:
·        Ο τίτλος του άρθρου 134 του ΣχΝ αντικαθίσταται ως εξής: «Έναρξη ισχύος».
·        Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου διαγράφεται και απαλείφεται η αρίθμηση πριν από την παράγραφο 1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια