ΠΕΑΛΣ: ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΑΛΣ: ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΝΑΝΠ

  Η τελευταία πράξη του δράματος κλείνει με την τοποθέτηση και πολιτικού προσωπικού σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και λοιπές θέσεις εξωτερικού με τις ευλογίες και συνδικαλιστικών εκπροσώπων του Λ.Σ. ... ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ!

Αριθμ.Πρωτ.: Φ.200/Ε/138/17
Σε συνέχεια των παρεμβάσεων μας αναφορικά με το σχέδιο νόμου του ΥΝΑΝΠ και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των συνεδριάσεων της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, της συζήτησης επί των διατάξεών του και της υποβολής του σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, σας γνωρίζουμε ακόμα μια προσθήκη (από τις πολλές που κατατέθηκαν τελευταία στιγμή…….) στους «τίτλους τέλους» του εν λόγω σχεδίου και συγκεκριμένα την τροποποίηση της  παρ. 1 του άρθρου «Αξιοποίηση στελεχών Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ. σε θέσεις εξωτερικού» που διαμορφώθηκε ως κάτωθι:

Τίτλος άρθρου: «Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού»

<< 1.  Στελέχη Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αποσπώνται ή μετατίθενται σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών και σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για χρόνο ίσο με τη συνολική διάρκεια της απόσπασης ή μετάθεσης. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται, με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όσοι εξέρχονται από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω παραίτησης ή απόταξης ή αποστρατείας λόγω ουσιώδους έλλειψης ουσιαστικών προσόντων, υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το δεκαπλάσιο του γινομένου του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στην υπηρεσία.">>............

O κ. Υπουργός, οι στενοί συνεργάτες του, θεσμικοί και εξωθεσμικοί, κι οι «γνωστοί» λίγοι σε αριθμό και «επάρκεια» συνδικαλιστές, που αποτελούν μειοψηφία και αυτοπροσδιορίζονται ως οι κύριοι εκπρόσωποι του κατώτερου προσωπικού, αποφάσισαν με ένα ακόμα άρθρο να επεκτείνουν την σημαντική προσφορά τους στο Λιμενικό Σώμα και στα στελέχη του και εκτός συνόρων:

- αρχικά με ρύθμιση που αφορά στην έκδοση νέου τύπου ταυτοτήτων για την ευκολότερη μετακίνησή μας στο εξωτερικό

- μετέπειτα  με ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στους πολιτικούς υπαλλήλους να αποσπώνται ή μετατίθενται σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών και σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και μάλιστα με κριτήρια για το στρατιωτικό προσωπικό, όχι επιλογής κατάλληλων στελεχών, αλλά αποκλεισμού τους.

Κατόπιν της «κωμικοτραγικής» αυτής εξέλιξης με την προσθήκη στο εν λόγω άρθρο και των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΝΑΝΠ, αναγκαζόμαστε για ακόμα μία φορά να εκφράσουμε την διαμαρτυρία μας και να καταγγείλουμε την ακολουθούμενη πρακτική που αποσκοπεί στην «υποβάθμιση» του Λιμενικού Σώματος μέσω και της απαξίωσης των στελεχών του  και κυρίως των διοικούντων του Σώματος Αξιωματικών Λ.Σ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το Λιμενικό Σώμα και τα υψηλού μορφωτικού επιπέδου, με τεχνογνωσία και τεράστια εμπειρία στελέχη του εδώ και 100 χρόνια καλύπτουν ανάγκες, αποτελούν  σύμβολο ασφάλειας και είναι συμπαραστάτες στην ναυτιλία μας και στον έλληνα ναυτικό, χειρίζονται θέματα εθνικού σχεδιασμού και εκπροσωπούν αδιαμφισβήτητα και επάξια την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Δυστυχώς πέραν των εμφανών μικροπολιτικών και μικροσυνδικαλιστικών λόγων, αμφιβάλλουμε αν αυτοί που εισηγήθηκαν την παραπάνω διάταξη μπορούν να αιτιολογήσουν επαρκώς την αναγκαιότητα αξιοποίησης πολιτικού προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού.

Ίσως, η τακτική, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ΥΝΑΝΠ και του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτοί την αντιλαμβάνονται, που ακολούθησαν στην επιθεώρηση εμπορικών πλοίων με την μεταφορά αρμοδιοτήτων σε πολιτικό προσωπικό και ιδιωτικούς φορείς αλλά και στην ίδρυση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου με τη στελέχωσή της από πολιτικό προσωπικό, τους είναι τόσο προσφιλής που αποφάσισαν την εφαρμογή της κι εκτός συνόρων.

Σε κάθε περίπτωση νόμοι είναι κι οι νόμοι αλλάζουν…..
 Για το Δ.Σ.
            Ο Πρόεδρος           Ο Γενικός Γραμματέας
Σπύρος Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ   Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο:
Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού
1. Στελέχη Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αποσπώνται ή μετατίθενται σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών και σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για χρόνο ίσο με τη συνολική διάρκεια της απόσπασης ή μετάθεσης. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται, με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όσοι εξέρχονται από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω παραίτησης ή απόταξης ή αποστρατείας λόγω ουσιώδους έλλειψης ουσιαστικών προσόντων, υποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση ίση με το δεκαπλάσιο του γινομένου του βασικού μισθού του κατεχόμενου βαθμού επί τους υπολειπόμενους μήνες υποχρέωσης παραμονής στην υπηρεσία.
Για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αποσπώνται ή μετατίθενται στους φορείς του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 1104/1980 (Α' 298).
2. Τον Ιανουάριο κάθε έτους, εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για μετάθεση σε κενές θέσεις στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων. Όσοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου σύμφωνα με ειδικές διατάξεις προβλέπεται υποχρεωτικός χρόνος παραμονής σε αυτές, επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για μετάθεση στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων, μόνον μετά τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού. Τον Φεβρουάριο κάθε έτους, καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι πίνακες των ενδιαφερομένων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τον Απρίλιο κάθε έτους εκδίδονται οι διαταγές μετάθεσης.
3. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους οποίους εκδίδεται διαταγή μετάθεσης στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, υποχρεούνται πριν τη μετάθεσή τους, να φέρουν την πιστοποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10, να υποβληθούν σε έλεγχο καταλληλότητας. Η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου σχετικά με την πιστοποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10, αρχίζει δύο (2) έτη από τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της Σχολής Επιθεωρητών/Ελεγκτών Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του άρθρου 15.
4. Ο χρόνος παραμονής στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων είναι δύο (2) έτη. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντάσσονται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη του χρόνου παραμονής τους στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, σε διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων, οι οποίες διενεργούνται, με απόφαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27.
5. Για την πλήρωση των θέσεων του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 27και, επιπλέον, τα ακόλουθα κριτήρια:
α) να είναι ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με βαθμό τουλάχιστον Πλωτάρχη προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ή ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού,
β) να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ή πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μετατεθούν, η οποία αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή αντίστοιχο τίτλο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001,
γ) να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» ή «λίαν καλοί», κατά την τελευταία πενταετία,
δ) να έχουν κριθεί ευμενώς από τα Συμβούλια Κρίσεων, κατά την τελευταία πενταετία,
ε) να μην έχουν κριθεί ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό»,
στ) να μην τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου,
ζ) να μην τελούν σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας,
η) να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή,
θ) να μην διώκονται ποινικά για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος,
ι) να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας σχετικά με την υπηρεσία, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της υπεξαγωγής, ή νόθευσης εγγράφου, των αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας,
ια) να έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής τα οποία προβλέπονται μέχρι και τον βαθμό τον οποίον κατέχουν, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ή να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σε Λιμενικές Αρχές, ή τέσσερα (4) έτη σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες εδρεύουν στους νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας και Θεσπρωτίας, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού,
ιβ) να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου, ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών.
Πλέον των ανωτέρω, συνεκτιμώνται τα εξής:
α) η γνώση της επίσημης γλώσσας ή τοπικής διαλέκτου και άλλων ξένων γλωσσών, οι οποίες να έχουν καταχωρηθεί στον ατομικό φάκελο των προς επιλογή στελεχών,
β) η προηγούμενη εμπειρία ένεκα της υπηρεσίας του στελέχους σε ανάλογες θέσεις εσωτερικού.
6. Τα κριτήρια της παρ. 5 πρέπει να υφίστανται, τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσο και κατά την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής μετάθεσης.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια