ΠΕΑΛΣ: Ζητούμε από τον κ. ΥΝΑΝΠ να προβεί άμεσα σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων κρατήσεων και υπολογισμού ΕΦΑΠΑΞ του ΤΑΛΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΑΛΣ: Ζητούμε από τον κ. ΥΝΑΝΠ να προβεί άμεσα σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων κρατήσεων και υπολογισμού ΕΦΑΠΑΞ του ΤΑΛΣ

  Το ζήτημα αποτελεί κόκκινη γραμμή για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αφού πρόκειται για τους κόπους, μόχθους και τις αγωνίες μιας ολόκληρης ζωής


Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/A/140/17
Υπενθυμίζουμε την επιτακτική και αναγκαία άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για την νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων κρατήσεων και υπολογισμού ΕΦΑΠΑΞ του ΤΑΛΣ.
Η ΠΕΑΛΣ μετά την κατάθεση από τους συνδικαλιστικούς φορείς του ΛΣ και τις Αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ σχετικής τροπολογίας προς άμεση νομοθετική τακτοποίηση ενός τόσο ευαίσθητου θέματος και την απόρριψη ένταξής της στον πρόσφατο νέο νόμο του ΥΝΑΝΠ αλλά και στο σχέδιο νόμου του υπουργείου εξωτερικών που ψηφίστηκε την 29-11-2017 όπου ρυθμίζεται ο υπολογισμός των κρατήσεων, με το νέο το μισθολόγιο, για τα υπόλοιπα μετοχικά ταμεία, εκφράζει την δυσαρέσκειά της, την έντονη ανησυχία της και την διαμαρτυρία της.
Υπενθυμίζουμε ότι το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος Λειτουργεί απρόσκοπτα εδώ και δεκαετίες, δεν απασχόλησε ουδέποτε το Κράτος, αποτελεί πρότυπο χρηστής διοίκησης και λειτουργίας, αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ρητά χωρίς κοινωνική επιβάρυνση, με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ ανταποδοτικού χαρακτήρα χρηματικού ποσού στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώ  οι πόροι του Ταμείου προέρχονται αποκλειστικά από εισφορές μας με τρόπο που να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά του αλλά και ο ορθός αναδιανεμητικός χαρακτήρας του και δε θα δεχτούμε περαιτέρω καθυστερήσεις και διλήμματα που μας εγκλωβίζουν σε άλλων επιλογές και μας εξαναγκάζουν σε αποφάσεις, που αναίτια ζημιώνουν τους μετόχους του.
Για τους παραπάνω λόγους και επειδή μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε λάβει επίσημη ενημέρωση για τους λόγους απόρριψης ένταξης σε σ/ν της τροπολογίας που καταθέσαμε ούτε για το τι μέλλει γενέσθαι, ζητούμε από τον κ. ΥΝΑΝΠ να προβεί άμεσα σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για ένα ζήτημα που αποτελεί κόκκινη γραμμή για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αφού πρόκειται για τους κόπους, μόχθους και τις αγωνίες μιας ολόκληρης ζωής.  
                                                                           Για το Δ.Σ.                                             
                                           Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας                                  
                                  Σπύρος Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ                  Γιάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια