ΠΕΑΛΣ: Επέκταση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που ασκούνται στον αιγιαλό και την παραλία....Εύκολος ο λόγος, δύσκολη η πράξη

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΑΛΣ 16-17/10 ΧΑΝΙΑ

14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΑΛΣ-XANIA - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΑΛΣ: Επέκταση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που ασκούνται στον αιγιαλό και την παραλία....Εύκολος ο λόγος, δύσκολη η πράξη

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/125/18

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι με το άρθρο 20 του σχεδίου νόμου «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις» που βρίσκεται από την 29-10-2018 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και άρθρα που αφορούν τα στελέχη Λ.Σ. και τον Οργανισμό που υπηρετούμε, προβλέπεται η επέκταση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που ασκούνται στον αιγιαλό και την παραλία.

Συγκεκριμένα:

«Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 (Α’ 102) προστίθενται εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο ως εξής: 

«Οι αρμοδιότητες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκούνται και στον αιγιαλό και την παραλία, όπως οι έννοιες των όρων αυτών καθορίζονται στο ν. 2971/2001 (Α’ 285), υπό την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 5 του ν.δ. 444/1970 (Α’ 39), οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα και στον αιγιαλό και την παραλία. Για τον έλεγχο της τροχαίας κίνησης και την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) στον αιγιαλό και την παραλία εφαρμόζεται αναλόγως το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2575/1998 (Α’ 23). 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των διοικητικών προστίμων, η διαδικασία και οι δαπάνες της είσπραξης, η διαδικασία της απόδοσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου.»

Η ΠΕΑΛΣ για άλλη μια φορά επανέρχεται και υπενθυμίζει ότι «εύκολος ο λόγος, δύσκολη η πράξη» καθώς η επέκταση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής θα έπρεπε να συνοδεύεται και με την επέκταση των οργανικών θέσεων των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και κατ’ επέκταση της οργανικής σύνθεσης των Υπηρεσιών, για να μην μετατραπεί σε «γράμμα κενό».

Για άλλη μια φορά δυστυχώς, διαπιστώνουμε ακόμα μια διάταξη από τις πολλές, χωρίς πραγματικό αντίκρισμα.

Όπως πολύ σοφά λέει ο λαός, «με τα λόγια χτίζεις ανώγεια και κατώγεια».

Για το Δ.Σ.
            Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων Π. ΠΑΣΣΑΚΟΣ     Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια