ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 


1. Η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λ.Σ. (Hellenic Coastguard Officers' Union) είναι συνδικαλιστικό όργανο με μέλη της Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2. Έτος ίδρυσης είναι το 2003. Καλύπτει συνδικαλιστικά τους εν ενεργεία Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Καταστατικό της. 

3. Τα Όργανα  της Ένωσης είναι:

1) Η Γενική Συνέλευση, 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, 3) Η Ελεγκτική Επιτροπή


Καταστατικό 
....Διαβάστε περισσότεραΣκοποί του Σωματείου είναι:
Η σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών, μεταξύ των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος (ΛΣ).

Η ανάπτυξη αλληλεγγύης με Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδής φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.

Η προάσπιση και τόνωση του στρατιωτικού χαρακτήρα, των Αρχών – Αξιών – και Παραδόσεων του Λιμενικού Σώματος.

Η διατήρηση και περαιτέρω προώθηση, της πλήρους και σε όλα τα επίπεδα, εξομοίωσης των Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος με τους συναδέλφους τους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η διασφάλιση και ενίσχυση της αποτελεσματικής και αξιοκρατικής λειτουργίας του Λιμενικού Σώματος, στα πλαίσια των ισχυόντων νόμων και στρατιωτικών κανονισμών.

Η συνεχής αναβάθμιση των, από το Λιμενικό Σώμα, προσφερόμενων προς το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών.

Η βελτίωση των διαδικασιών, μέσων και συνθηκών εργασίας που αφορούν την εκτέλεση της αποστολής και του έργου του Λιμενικού Σώματος συνολικά.

Η προαγωγή και ανύψωση του επαγγελματικού και επιστημονικού επιπέδουτων μελώντης«Πανελλήνιας ΈνωσηςΑξιωματικών Λιμενικού Σώματος».

Η προάσπιση της προσωπικής/επαγγελματικής αξιοπρέπειας και η αναβάθμιση της θέσης και ρόλου του Αξιωματικού Λιμενικού Σώματος, μέσα στον ευρύτερο χώρο Υπηρεσιακής δράσης του και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Η σωστή ενημέρωση της κοινής γνώμης και η προβολή του ρόλου του Λιμενικού Σώματος στην ελληνική πραγματικότητα, διαχρονικά.

 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια