Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής-2019!
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ "BLOG MAΣ"

Κρίσεις Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής-2019!
  Σας ενημερώνουμε ότι την 28-3-2019 συνεκλήθη το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 υπό την προεδρία του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού κρίθηκαν συνολικά για το έτος 2019:
  -Δέκα έξι (16) Πλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  -Τρεις (03) Πλοίαρχοι Υγειονομικοί
  -Είκοσι πέντε (25) Αντιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  -Μία (01) Αντιπλοίαρχος Υγειονομικός
  -Εβδομήντα έξι (76) Πλωτάρχες (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.)
  - Η κρίση τεσσάρων (04) Πλωταρχών ανεστάλη για το έτος 2019.​
  - Η κρίση ενός (01) Πλωτάρχη ανεβλήθη για το έτος 2019.
   -Ένας (01) Πλωτάρχης εξαιρέθηκε από την κρίση για το έτος 2019.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια