ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πειραιάς, 09-07-2019

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/109/2019

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ       Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ