Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Popular

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΑΛΣ

- Note: Για κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δημοσιεύσεις μας παρακαλούμε όπως επικονωνείτε απευθείας με τον Πρόεδρο ΠΕΑΛΣ:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

- ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. Σπυρίδων (ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ).

- email: p.peals.elakt@gmail.com τηλ: 6946833943-www.facebook.com/proedros.peals-www.limeniki-rota.blogspot.com/-www.twitter.com/proedros_peals


Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ : Αναρωτιέμαι τι απέγινε η απο 13-5-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοτε Υπουργού ΥΝΑΝΠ κ. ΚΟΥΒΕΛΗ Φ. για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων

 
Δημοσίευση-επιμέλεια απο Πρόεδρος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ at 21:44


ΧΑΝΙΑ 02/08/2014
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΑΛΣ ΠΑΣΣΑΚΟΥ Π. Σπ. στη σελίδα του στο fbΑναρωτιέμαι  τι απέγινε η απο 13-5-2019  υπ’ αριθ. 2ΕΣ/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. 2901.1/34035/13-5-2019  - ΑΔΑ: 6Ρ954653ΠΩ-816) του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. ΚΟΥΒΕΛΗ Φ. για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8,9,10 & 11 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016), όπως ισχύει. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας  έληξε την 31η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00  και δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Πρόσκληση  είχαν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 1 του Ν. 4369/2016, καθώς και υποψήφιοι που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύει ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)
Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι έπρεπε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου ηλεκτρονικά με αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, προκειμένου  να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του Ν. 4369/2016.

Η Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.) ιδρύθηκε τον Μάϊο του 2016, ως αποκεντρωμένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια , δικό της πρωτόκολλο, αρχείο και σφραγίδα και εποπτεύουσα αρχή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Υπενθυμίζω οτι η θητεία των Οργάνων Διοίκησης της Δημόσιας Αρχής Λιμένων σύμφωνα με απόφαση του τότε υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη Κουρουμπλή, που φέρει ημερομηνία 10 Απριλίου 2017 όπως αναφέρεται στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (26 Απριλίου 2017/ ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ./ Αρ. Φύλλου 195) είναι διετής μετά την πάροδο της οποιας η θέση Διοικητή Δημόσιας Αρχής Λιμένων πληρούται σύμφωνα με το νόμο 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.  Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του άρθρου 130 ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, την προσωπική κατάσταση των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, τις περιπτώσεις έκπτωσης από τη θέση ή την αναστολή της ιδιότητάς τους, τα ασυμβίβαστα και τους περιορισμούς για την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ
ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια