ΤΟ ΑΠΟ 09-09-2019 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΑΛΣ ΠΑΣΣΑΚΟΥ ΣΠ.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΑΠΟ 09-09-2019 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΑΛΣ ΠΑΣΣΑΚΟΥ ΣΠ.

09-09-2019
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΑΛΣ ΠΑΣΣΑΚΟΥ ΣΠ.
ΘΕΣΜΙΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Απαιτείται διασφάλιση ετήσιας τακτικής εισροής σπουδαστών αλλά  εισαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ. μέσω ΑΣΕΠ καθώς με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα πρόσληψης του εκάστοτε απαιτούμενου «γνωσιακού κεφαλαίου».
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη ΣΝΔ, τονίζουμε την επαπειλούμενη ισοπέδωση του αξιώματος που κατέχουν, του βαθμού που φέρουν, και το γκρέμισμα του «ναού» τους, δηλαδή την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση σε πανεπιστήμια, πολυτεχνικές σχολές και ΑΕΝ και την κατόπιν φοίτησή τους στη σχολή ΣΝΔ που αποτελούν σημαντικό μέρος της ιστορίας τους, την  περηφάνια τους  και τα εχέγγυα να  διοικούν το ΛΣ.
Προφανώς στο πλαίσιο γκρεμίσματος σε ότι ήταν «όρθιο» εντάσσεται και το γκρέμισμα του «ναού» των Αξιωματικών ΛΣ δηλαδή της ακαδημαϊκής τους εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια, πολυτεχνικές σχολές και ΑΕΝ και της κατόπιν φοίτησής τους στη σχολή ΣΝΔ, που αποτελούν σημαντικό μέρος της ιστορίας τους, την περηφάνια τους, τα εχέγγυα να διοικούν το ΛΣ και το διαχρονικά υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και τον επαγγελματισμό των και δεν επεκτείνομαι  στην απαξίωση -υποβάθμιση της ιεραρχικής τους εξέλιξης και όχι μόνο.
Να σημειωθεί ότι από την ψήφιση πριν 2 χρόνια της μεταρρύθμισης αυτής όχι μόνο δεν έχει διαπιστωθεί προσπάθεια των εμπνευστών της και των υποστηρικτών της εκ των έσω του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη δημιουργία σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά ούτε για κατάλληλη κτιριακή υποδομή, για κατάλληλη εκπαιδευτική ύλη, για κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Κανονισμό Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό προσωπικό, που αποτελούν βασικότερα αιτήματά μας, εχέγγυα και προαπαιτούμενα για την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση αλλά ούτε και προσπάθεια για την κατάρτιση του προσωπικού με συστηματική και μεθοδευμένη δουλειά σε συνδυασμό με την κατάλληλη αξιοποίηση των τυχόν προσφερόμενων δυνατοτήτων και ευκαιριών.
Κι ενώ η επένδυση στη βασική εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού αποτελεί υποχρέωση υψηλής προτεραιότητας με πολλαπλά οφέλη για τα ίδια τα στελέχη, το Λιμενικό Σώμα και εν τέλει για το ελληνικό κράτος κι ενώ για την επίτευξη του στόχου και την υλοποίηση του οράματος των Στελεχών του Λ.Σ –ΕΛ .ΑΚΤ. για βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εθνικό (κεντρικό και τοπικό), ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο απαιτείται συστηματική και μεθοδευμένη δουλειά σε συνδυασμό με την κατάλληλη αξιοποίηση των τυχόν προσφερόμενων δυνατοτήτων και ευκαιριών, η μοναδική προσπάθεια που είδαμε είναι προχειρότητα και απαξίωση  για την ρύθμιση ζητημάτων φοίτησης στις Παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. , όπως έξυπνα τις ονομάζουν και λειτουργίας τους, τη μεταφορά της έδρας της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στο Σκαραμαγκά Αττικής, τη δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας και για τις εκπαιδευτικές σειρές 2020-21  ,έναν κανονισμό-εκπαιδευτική ύλη που δεν αξίζει σχολιασμού  καθώς και τη δυνατότητα σίτισης και διαμονής των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκτός των εγκαταστάσεων της Σχολής.
Μεγάλο δε κενό δημιουργεί και η εισαγωγή στελεχών ΛΣ μέσω Πανελληνίων, τόσο χρονικά όσο και σε αριθμό και ειδικότητες, μέχρι την αποφοίτηση των Αξιωματικών ΛΣ και Λ/Φ από τις Σχολές, προκαλώντας σε συνδυασμό με την παροχή άνευ μελέτης και υπηρεσιακού αντικρύσματος χορήγηση  βαθμών αλλά και την ήδη μειωμένη οργανική δύναμη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., .τεράστια προβλήματα στην στελέχωση και στις Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
α. Δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Εκπαίδευσης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λιμενική Ακαδημία) σε υφιστάμενους, διαθέσιμους χώρους.
β. Θεσμική και νομική κατοχύρωση των πτυχίων των παραγωγικών σχολών.
γ. Μελλοντική πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης στις παραγωγικές σχολές (quality assurance κατά ISO), εφόσον βέβαια υλοποιηθούν μια σειρά από άλλα βήματα προηγουμένως.
Δυστυχώς μάτια κι αυτιά ερμητικά κλειστά. Κάποιοι είχαν αποφασίσει ότι ένας Αξιωματικός νομικός, οικονομικός, ναυπηγός  με μεταπτυχιακό,  διδακτορικό, που ομιλεί 3 άλλες γλώσσες ή ένας πλοίαρχος ή μηχανικός Γ τάξης του Ε.Ν  δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην σημερινή πραγματικότητα και ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και απαιτείται πρόσληψη μη στρατεύσιμων αποφοίτων λυκείου που θα εκπαιδεύσει το ίδιο το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  για να μπορεί να έχει στις τάξεις του Αξιωματικούς που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της σύγχρονης εποχής, όπως έλεγαν.
Δυστυχώς δεν άκουσαν ούτε την πρόταση περί αύξησης του ποσοστού εισαγωγής Αξιωματικών ΛΣ, προερχομένων από ΑΕΝ στο 40%, λόγω επιτακτικών, υπηρεσιακών αναγκών, ούτε την  πρόταση – αναγκαιότητα τοποθέτησης Διοικητή στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο βαθμό του Πλοιάρχου ΛΣ. και τοποθέτησης Διοικητή στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ. «δίνοντας τουλάχιστον κύρος στην αποτυχία».
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η παροχή ποιοτικότερης εκπαίδευσης είναι το ζητούμενο και μπορεί να γίνει πραγματικότητα, εάν ισχύσουν τα παρακάτω:
α. Επαναπροσδιορισμός των διδασκόμενων μαθημάτων και ύλης – σύγχρονα και εξειδικευμένα συγγράμματα βάσει των νέων αναγκών του Λ.Σ.
β. Εκσυγχρονισμός των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης των σπουδαστών για επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
γ. Καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό
i. Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές, όχι απαραίτητα από κάποιο κέντρο (π.χ. ΕΚΕΠΙΣ) διότι δε μπορεί να γίνει για όλο το φάσμα των αντικειμένων μας, αλλά να εξασφαλίζεται ότι ο κάθε εκπαιδευτής διαθέτει:
α) τις απαιτούμενες γνώσεις (μέσω σχετικών σπουδών-υπηρεσιακών εκπ/σεων-προϋπηρεσία π.χ. τουλάχιστον 5 ετών σε ένα συγκεκριμένο υπηρεσιακό αντικείμενο) και
β) βασικές γνώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων και μεθοδολογίας διδακτικής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ΙΝΕΠ.
ii. Πρόνοια για τις αμοιβές διδασκόντων, εξεταστών-διορθωτών, συγγραφέων συγγραμμάτων.
δ. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων της παρασχεθείσας εκπαίδευσης και από την πλευρά των εκπαιδευομένων, στο πρότυπο του αναπτυχθέντος ως ανωτέρω μοντέλου.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
α. Δημιουργία Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πρότυπο της αντίστοιχης σχολής της ΕΛ.ΑΣ [σχετικό π.δ. 190/9-7-96 (ΦΕΚ 153 Α’ /96)]
β. Δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών (σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα) για όλη την επικράτεια ώστε να υπάρχει και αποκεντρωμένη φιλοσοφία μετεκπαιδεύσεων και να εξοικονομούνται και πόροι.
γ. Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενων μετεκπαιδεύσεων (quality assurance κατά ISO).
Αναγκαία επίσης είναι:
α. Η συνεχής παρακολούθηση των συστημάτων εκπαίδευσης (benchmarking) σωμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού με παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά και λοιπών φορέων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ίσως ακόμη και ιδιωτικών εταιρειών, προς αναζήτηση καλών πρακτικών-παραδειγμάτων.
β. Η Εκμετάλλευση κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ, κλπ). Πρότυπο εκμετάλλευσης αυτής της δυνατότητας αποτελεί η Φινλανδία.
γ. Η διερεύνηση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή τουλάχιστον μικτές μορφές εκπαίδευσης.  Χρησιμοποιείται ευρέως στην Αυστραλία, Αμερική, αλλά και χώρες της Ε.Ε. (Εσθονία-Ρουμανία).
δ. Η  μετεκπαίδευση των Αξιωματικών ΛΣ οι οποίοι προέρχονται απο τις ΑΕΝ  στο ΚΕΣΕΝ 
ε. Πραγματοποίηση του Σχολείου Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. (ΣΕΑΛΣ)
στ.  Εκπαίδευση προσωπικού σε οπλοτεχνική και φύλαξη εγκαταστάσεων
Στην κοινωνία της γνώσης, η επένδυση στη βασική εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού αποτελεί υποχρέωση υψηλής προτεραιότητας με πολλαπλά οφέλη για τα ίδια τα στελέχη, το Λιμενικό Σώμα και εν τέλει για το ελληνικό κράτος.
Με συστηματική και μεθοδευμένη δουλειά σε συνδυασμό με την κατάλληλη αξιοποίηση των τυχόν προσφερόμενων δυνατοτήτων και ευκαιριών, μπορεί να υλοποιηθεί το όραμα των Στελεχών του Λ.Σ –ΕΛ .ΑΚΤ. για βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εθνικό (κεντρικό και τοπικό), ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Αναγκαία όσο ποτέ είναι η αναμόρφωση του πλαισίου τοποθετήσεων – μεταθέσεων – αποσπάσεων του προσωπικού Λ.Σ., ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές αρρυθμίες και να εξασφαλιστεί η προοπτική μετακίνησης στο τόπο συμφερόντων του συνόλου των στελεχών Λ.Σ..
Θυμίζουμε ότι η ΠΕΑΛΣ τα τελευταία τρία χρόνια, δυστυχώς, αποτέλεσε τη μοναδική φωνή στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που με αφορμή την έναρξη των διαδικασιών τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου των τοποθετήσεων – μεταθέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τόνιζε προς κάθε κατεύθυνση ότι αρκούσε η στοχευμένη τροποποίηση του π.δ. 33 και μόνο.
Δυστυχώς όμως φτάσαμε, στο σημερινό αποτέλεσμα με το π.δ. 33 όχι μόνο να μην έχει τροποποιηθεί αλλά να είναι αυτό με το οποίο επί τρία συνεχή έτη τα στελέχη εξακολουθούν να μετατίθενται και μάλιστα έχοντας ψηφιστεί και ο ν. 4504/17 που το καταργεί και για την εφαρμογή του οποίου απαιτείται έκδοση π.δ., το οποίο ούτε αυτό μέχρι σήμερα έχει προωθηθεί και για το οποίο έχουμε επίσης θέσει τις αντιρρήσεις μας.
Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την αναγκαιότητα ενός νέου σχεδίου π.δ. τοποθετήσεων – μεταθέσεων με κύριο αίτημά μας οι όποιες τροποποιήσεις να λάβουν χώρα επί τη βάσει του υφιστάμενου πλαισίου μεταθέσεων (Π.Δ 33), με τη μορφή διορθωτικών – στοχευμένων παρεμβάσεων και όχι μιας εκ βάθρων μεταβολής, που θα έθετε εν κινδύνω την υπηρεσιακή κατάσταση των στελεχών, ιδιαίτερα μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουν.
Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τα προβλεπόμενα στο ν. 4504/2017 τονίζουμε ότι:
Είμαστε αντίθετοι στις μεταθέσεις των Πλοιάρχων Λ.Σ. με μόρια αλλά και στα κριτήρια μεταθέσεων Αξιωματικών ΛΣ σε θέσεις εξωτερικού.
Διαφωνούμε με την υποβολή σε έλεγχο καταλληλότητας των Αξιωματικών για τους οποίους εκδίδεται διαταγή μετάθεσης στις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων.
Άπαντες οι Αξιωματικοί (όλων των κατηγοριών) οι οποίοι πρόκειται να τοποθετηθούν σε έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα ίδια πραγματικά ειδικά προσόντα, τα οποία και πρέπει να απακαθοριστούν για το σκοπό αυτό.
Οι μεταθεσεις των Αξιωματικών ΛΣ πρέπει να ανακοινώνονται μετά το πέρας της εκπαιδευτικού έτους  εκτός κι αν ιδιαίτεροι σοβαροί κι αποδεδειγμένα λόγοι επιβάλουν κάποια τοποθέτηση κατά το υπόλοιπο έτος .
Η παραμονή των στελεχών στον τόπο συμφερόντων τους πρέπει να αυξηθεί από 8 σε 10 έτη .
Η τελική υπογραφή τοποθετήσεων-αποσπάσεων πρέπει να μεταβιβαστεί στο Αρχηγείο .
Δημιουργία συμβουλίου  προσφυγών για ανωτάτους Αξιωματικούς και προϊσταμένους υπηρεσιών που τοποθετούνται με διαταγή Αρχηγου εκτός συμβουλίων .

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ , ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΣ
Αναφορικά με την αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων και Λιμενικών Αρχών (Π.Δ. 81/2014) η θέση μας είναι η εξής:
·                     επιμέρους επανεξέταση  της γεωγραφικής κατανομής των Λιμενικών Αρχών και Περιφερειακών διοικήσεων και ίδρυση νέων αλλά και κατάργηση υφισταμένων μετά από ορθολογική μελέτη με βάση τις ανάγκες του ΛΣ. Η Ορθολογικότερη κατανομή επιχειρησιακών μέσων κρίνεται επιτατική και αναγκαία.
·                     διάθεση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται στην επίτευξη του στόχου
·                     ενίσχυση των νέων δομών που θα προκύψουν με μέσα και εξοπλισμό
·                     επανασχεδιασμός της δράσης των Λιμενικών Αρχών με βάση τη νέα φιλοσοφία διάταξής τους
·                     επανακαθορισμός των οργανικών συνθέσεων, κατά βαθμό και αριθμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρουσία του Λ.Σ. και η προσφορά των υπηρεσιών του προς τον πολίτη
·                     ταχύτεροι ρυθμοί υλοποίησης προγραμμάτων εφαρμογής νέων τεχνολογιών και δημιουργία νέων, προκειμένου διευκολυνθεί το παραγόμενο έργο των Λιμενικών Αρχών και οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.
Επισημαίνουμε όμως, ότι αυτό δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος των Ταμείων που λειτουργούν ανταποδοτικά σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ο υφιστάμενος Κανονισμός «Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έχει ως αποτέλεσμα:
·                     Κεντρικά Λιμεναρχεία με οργανικές συνθέσεις μειωμένες .
·                     Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία και Λιμενικά Τμήματα: Καλούνται να λειτουργήσουν με τον ελάχιστο αριθμό Αξιωματικών, με μειώσεις κατά βαθμό.
·                     Λιμενικά Τμήματα: Ενώ προκρίθηκαν να αντικαταστήσουν τα Υπολιμεναρχεία ως ένα ευέλικτο σχήμα άσκησης των αρμοδιοτήτων του Σώματος, αντιμετωπίζονται ως Λιμενικοί Σταθμοί.
·                     Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών: Αντιμετωπίζονται με οριζόντια λογική μη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Λιμενικών Αρχών υπαγωγής και την εξ’ αυτού του λόγου ένταση της εργασίας.
·                     Πλωτά περιπολικά μέσα: Συνθέσεις κατώτερες των προσδοκιών αλλά κυρίως των αναγκών. Ακόμα και σήμερα επιμένουν στην λειτουργία της ελάχιστης σύνθεσης.
·                     Μη Αξιοποίηση των ΕΒ/ΛΣ.
·                     Μη Ενίσχυση σε προσωπικό του ΕΚΣΕΔ-ΚΕΠΙΧ.
·                     Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Επιφορτισμένες με την εκπαίδευση των ναυτικών μας,  καλούνται με οργανικές συνθέσεις οκτώ ατόμων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας και να διασφαλίσουν την ευταξία στους χώρους των σχολών, για εκατοντάδες νέους.
Εν κατακλείδι η απεμπόληση 2500 περίπου θέσεων εργασίας, εν αντιθέσει με ότι προβλέπεται από το Ν.4150/2013, δεν αποτελεί ορθολογικότερη κατανομή, ούτε ενίσχυση της παρουσίας του Λ.Σ. σε κρίσιμα σημεία της Επικράτειας, αντίθετα πρόκειται για μια πρόχειρη και βίαιη προσαρμογή προς τα κάτω, χωρίς στρατηγική και στόχο αν μιλάμε για την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Σώματος και έχει συνέπειες όχι μόνο στο «αξιόμαχο» των στελεχών αλλά κυρίως στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.
Ως εκ τούτου ζητούμε την συνολική επανεξέταση του Κανονισμού, επί τη βάση των ανωτέρω, την αύξηση των οργανικών θέσεων και προσλήψεις αλλά και τη συμπλήρωση της σημερινής οργανικής δύναμης με άμεσες προσλήψεις.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
Επανειλημμένα έχουμε αναφερθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναδεικνύοντας την ταλαιπωρία που υφίστανται, την «εγκατάλειψη» που «εισπράττουν», την έλλειψη διοικητικής μέριμνας και επιμελητείας.
Δυστυχώς αν και μιλάμε για ένα στρατιωτικά συντεταγμένο ένοπλο Σώμα, όπου η ναυτοσύνη και ο επιχειρησιακός κλάδος αποτελούν τα θεμέλιά του εξακολουθούν να υφίστανται τα κάτωθι :
·                     Η μη δημιουργία σύνθεσης πληρωμάτων ώστε να εξαλειφθεί τελείως το φαινόμενο πληρώματα κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, να επιχειρούν πολυ πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου (οι προτεινόμενες λύσεις δημιουργίας αμοιβών πληρωμάτων από την υπάρχουσα ήδη μειωμένη οργανική δύναμη των λιμενικών αρχών αποτελεί εμπαιγμό προς τα πληρώματα).
·                     Η μη αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας τους, στο πλαίσιο των ισχυόντων για τις υπόλοιπες ειδικές μονάδες.
·                     Η άνιση αντιμετώπιση τους σε σχέση με τα ΚΕΑ – ΜΥΑ – ΥΕΜ σε ότι αφορά την αναγνώριση των ετών υπηρεσίας τους, στο πλαίσιο των ισχυόντων για τις υπόλοιπες ειδικές επιχειρησιακές μονάδες.
·                     Τα μεγάλα κενά στις οργανικές συνθέσεις των πλωτών που έχουν ως αποτέλεσμα την διαρκή, μόνιμη επιφυλακή των ίδιων πληρωμάτων και την εκτέλεση επιχειρήσεων μόνιμα με την ελάχιστη οργανική σύνθεση.
·                     Η καθ’ έξιν χρησιμοποίησή τους σε καθήκοντα πέραν της κύριας αποστολής τους.
·                     Οι χωρίς σωστό προγραμματισμό και πολλές φορές άνευ ουσίας αποσπάσεις και αποστολές-περιπολίες τους
·                     Η δυσκολία στη χορήγηση αδειών και στην εξεύρεση αντικαταστατών.
·                     Ο ανύπαρκτος ή κατά καιρούς μικρός αριθμός προσλήψεων Αξιωματικών αλλά και Υπαξιωματικών ειδικότητας Πλοιάρχων και ιδιαίτερα Μηχανικών.Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να χαθεί η ναυτοσύνη από το Σώμα.
·                     Ο επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων εισαγωγής στο ΛΣ για τους προερχόμενους από ΑΕΝ. Σε διαφορετική περίπτωση ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να χαθεί η ναυτοσύνη από το Σώμα.
·                     Η επί μακρόν απουσία εκπαίδευσης στη χρήση όπλων και στις πρώτες βοήθειες.
·                     Οι ελλείψεις σε μέσα αυτοπροστασίας (αλεξίσφαιρα γιλέκα κλπ).
·                     Η μη ορθολογική κατανομή του προσωπικού στα ΠΛΣ και η αδυναμία μετάθεσης των συμπληρωμένων υπηρετούντων στα ΠΛΣ.
·                     Η μη συγκρότηση κατάλληλων τεχνικών υποστηρικτικών ομάδων προκειμένου επιλύονται τα έκτακτα μηχανικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΠΛΣ σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Σήμερα ΠΛΣ παραμένουν σε ακινησία 1 έως και 3 μήνες περιμένοντας τα 1 – 2 στελέχη ΛΣ μηχανικούς, που έχουν αναλάβει αυτή τη δράση για την αποκατάστασή τους.
·                     Η διαφορετική πορεία εξέλιξης – μετεκπαίδευσης με ομοιόβαθμούς τους καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω της φύσης της εργασίας τους, να παρακολουθούν διάφορα σχολεία, μετεκπαιδεύσεις, σεμινάρια κ.τ.λ.
·                     Η απουσία μέριμνας για την επιχειρησιακή λειτουργία- εκσυγχρονισμό και στελέχωση των ΕΒ/ΛΣ.
·                     Η υπέρμετρα αυστηρή αντιμετώπιση των πληρωμάτων ακόμη και όταν δεν καταφέρουν να βρουν λύση μέσω δωρεών για την αντιμετώπιση προβλημάτων – συντήρησης των ΠΛΣ.
·                     Η μη αναγνώριση των διπλωμάτων Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού για τους 2005 και προγενέστερα αποφοίτους ΑΕΝ και ΑΔΣΕΝ, προκειμένου αποφευχθεί η δημιουργία πτυχιούχων δύο ταχυτήτων .
·                     Η μη μέριμνα για την επικαιροποίηση των πτυχίων που κατέχουν και η φοίτησή τους σε σχολές προς αναβάθμιση των πτυχίων τους και γνώσεων τους σύμφωνα με τα νέα πρότυπα και τεχνολογικές εξελίξεις.
Σε ότι δε αφορά επισκευές, συντηρήσεις, την επιχειρησιακή ικανότητα των ΠΛΣ η κατάσταση ήταν και παραμένει οικτρή.
Αναγκαία δε παραμένει η αναβάθμιση – αξιοποίηση των εναερίων επιχειρησιακών μέσων και η εκπαίδευση –ενίσχυση του προσωπικού και  ορθολογικότερου προγραμματισμού των περιπολιών και αποστολών τους 
Αύξηση του ανώτατου ορίου των ωρών αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης από 64 ώρες, που είναι σήμερα στις 80 ώρες
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.)
Η Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.) ιδρύθηκε τον Μάϊο του 2016, ως αποκεντρωμένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δικό της πρωτόκολλο, αρχείο και σφραγίδα και εποπτεύουσα αρχή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κατά την άποψή μας απαιτείται τροποποίηση του πλαισίου που διέπει την Δ.Α.Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ
Όπως γνωρίζουμε, από την παρ. 5 του αρ. 53 του Β.Δ 14/19.01.1939 (ΦΕΚ 24Α ), προκύπτει η ex legem υποχρέωση των εν λόγω Φορέων για την επισκευή και συντήρηση των Λιμενικών καταστημάτων με δικούς τους οικονομικούς πόρους.
Παρά ταύτα διακρίνουμε ολιγωρία και αναβλητικότητα αλλά και άρνηση σε άλλες περιπτώσεις, που επιδεικνύουν ορισμένοι εκ των Οργανισμών Λιμένων και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, στα αιτήματα των Προϊσταμένων των περιφερειακών Υπηρεσιών για συνδρομή τους στην επισκευή, συντήρηση, διατήρηση της καθαριότητας των Λιμενικών καταστημάτων.
Κατά τα άλλα, οι Υπηρεσίες και τα στελέχη ΛΣ τείνουν να καταστούν όργανα και υπάλληλοι των Νομαρχιακών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
Θεωρούμε ότι απαιτούνται κατάλληλες κατευθύνσεις στους Οργανισμούς Λιμένων και στα Λιμενικά Ταμεία, ώστε να στέκονται «συνοδοιπόροι» και να παρέχουν ουσιαστική συνδρομή στα προβλήματα κτιριακών υποδομών και επιχειρησιακών μέσων που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές Υπηρεσίες.
ΚΡΙΣΕΙΣ
Πάγια θέση μας αποτελεί η επιβεβλημένη αλλαγή του τρόπου επιλογής και αξιολόγησης των στελεχών. Η υφιστάμενη σήμερα και για πολλά χρόνια κατάσταση δεν προάγει την αξιοκρατία και δημιουργεί διαρκώς εντάσεις και συζητήσεις.
Δυστυχώς κάθε χρόνο οι κρίσεις διενεργούνται στο ίδιο απαρχαιωμένο πλαίσιο και σε ένα θολό περιβάλλον, που σε κάθε περίπτωση δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες συνθήκες και δεν εμπεδώνει το αίσθημα δικαίου του κρινόμενου αλλά και μεταξύ των στελεχών.
Οι προβλεπόμενες σήμερα διατάξεις, δεν είναι επαρκείς και ξεκάθαρες για την τεκμηρίωση μιας αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης, αλλά στηρίζονται κυρίως στην προσωπική και υποκειμενική αντίληψη του κρίνοντος και όχι σε προκαθορισμένα, συγκεκριμένα, μετρήσιμα στοιχεία. Εξαιτίας της απουσίας των παραπάνω προϋποθέσεων, ζούμε κάθε χρόνο το ίδιο σκηνικό των διαγκωνισμών, των ζυμώσεων, των τεχνητών «διαρροών» για επιρροές πολιτικές και άλλες, της «προβολής» των αδυναμιών των συνυποψηφίων, της ανάδειξης των «ιδιαιτέρων» προσόντων άλλων.
Λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία οργανισμών με ίδια χαρακτηριστικά, αλλά και την κατάσταση που σήμερα βρίσκεται η χώρα, θεωρώ ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ώστε να αλλάξει επιτέλους το πλαίσιο διενέργειάς τους, προκειμένου με την ολοκλήρωση και ανακοίνωσή τους, να μην υπάρχουν εκείνα τα περιθώρια που θα αμφισβητούν το αποτέλεσμα.
Μετά τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η πολιτική ηγεσία σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς, οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες θέσπισης συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου στη βάση των προαναφερομένων αρχών και θέσεών μας και κυρίως να αναλάβει πρωτοβουλία θέσπισης της παράλληλης επετηρίδας για τους Αξιωματικούς ΛΣ εκ της ΣΝΔ.
Π.Δ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
Με αφορμή την, για άλλη μια φορά, διαφαινόμενη μεταρρύθμιση του βαθμολογίου, θεωρώ υποχρέωσή μου να τονίσω  ότι η χορήγηση βαθμών, κυρίως ως αντιστάθμισμα της πρόσφατης κατάργησης των μισθολογικών προαγωγών, σε ένα ένστολο στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα, όπου πρώτα πρέπει να κυριαρχούν οι αξίες, οι αρχές και η τιμή σε κάθε βαθμό και όχι ο οικονομικός παράγοντας, σε συνδυασμό με τη μη ύπαρξη ενός αντικειμενικού πλαισίου μεταθέσεων, τη μη αύξηση των οργανικών θέσεων και ανακατανομή αυτών κατά θέσεις και βαθμό, τη μη ύπαρξη ενός δίκαιου και σύγχρονου πλαισίου κρίσεων, των προαγωγών ανεξαρτήτως των κενών οργανικών θέσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες Αξιωματικών, δημιουργεί μια άνευ επιχειρησιακού – υπηρεσιακού ουσιαστικού αντικρίσματος επετηρίδα, «καταλύει» την ιεραρχία, διχάζει, αδικεί και εμποδίζει την απρόσκοπτη συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό και αλληλοεκτίμηση μεταξύ όλων των στελεχών του ΛΣ.
Αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί το ότι η ανεξέλεγκτη χορήγηση βαθμών σε ένα ένστολο στρατιωτικά συντεταγμένο Σώμα όπως το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., είναι αποτέλεσμα μικροπολιτικών συμφερόντων αλλά και υιοθέτησης προτάσεων των  διαχρονικών «εισηγητών» του ΛΣ, που συνήθως, για μικροσυνδικαλιστικά  συμφέροντα, άλλοτε προτείνουν για να διατηρήσουν και να δικαιολογήσουν τη θέση που κατέχουν και άλλοτε εκμεταλλεύονται την καλύτερη συγκυρία Πολιτικών και Στρατιωτικών Ηγεσιών προκειμένου να πείσουν και να «περάσουν» τις σχετικές, ασύμβατες και απαράδεκτες για τη δομή του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. «μελέτες» των και μεταρρυθμίσεων, επιφέροντας επί της ουσίας μόνο επαγγελματική και κοινωνική υποβάθμιση όλων μας αλλά και του ΛΣ.
Αδήριτη είναι η ανάγκη αναμόρφωσης της νομοθεσίας που διέπει την ιεραρχική εξέλιξη των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚ.Τ και τις διαδικασίες που την διαμορφώνουν. Τρανό παράδειγμα σε συνδυασμό με την μείωση της οργανικής σύνθεσης αποτελεί η μη προαγωγή Υποπλοιάρχων εκ ΣΝΔ, οι οποίοι θα προαχθούν στο βαθμό του Πλωτάρχη σε βάθος τριετίας, όταν την ίδια στιγμή Αξιωματικοί ΛΣ της ίδιας τάξης  έχουν ήδη προαχθεί στο βαθμό του Πλωτάρχη. Ως εκ τούτου θεωρώ επιβεβλημένη  την ανάληψη πρωτοβουλία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας για την οριζόντια ρύθμιση του ζητήματος με τροπολογία όπως συνέβη και με τη σειρά του 2003, προκειμένου με αναδρομική ισχύ λογιστεί ως ημερομηνία προαγωγής τους η ημερομηνία προαγωγής των υπολοίπων της ίδιας τάξης χωρίς καμία οικονομική απαίτηση.
Επιπρόσθετα επιμένουμε:
·                     στη θεσμοθέτηση της διάρκειας, χωρίς άλλα περιθώρια, της θητείας της στρατιωτικής ηγεσίας σε 2+1 έτος με αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις.
·                     στην επαναφορά του δικαιώματος του Ανωτάτου Συμβουλίου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. να δύναται να απονέμει στους Υπαρχηγούς Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που αποστρατεύονται, το βαθμό του Ναυάρχου  Λ.Σ. εν αποστρατεία που καταργήθηκε με την 11-06-2019, με το π.δ. 55/2019,  άρθρο 1 το οποίο προσβάλλει τα ήθη, τις αξίες και τις παραδόσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απαξιώνει το θεσμό των Υπαρχηγών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., την προσφορά τους και το έργο τους, ενώ παράλληλα, καταρρακώνει το ηθικό, το όραμα και την προσπάθεια των Αξιωματικών Λ.Σ..
·                     στην επανεξέταση  της ιεραρχικής σχέσης μεταξύ των Αξιωματικών ΛΣ
·                     στην Προώθηση οριζόντιας διάταξης σύμφωνα με την οποία οι Αξιωματικοί προέλευσης ΣΝΔ, οι οποίοι λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων δεν προάγονται στον επόμενο βαθμό, θα επανέρχονται άμα τη προαγωγή τους στην σειρά της επετηρίδας τους.
·                     Στην ανακατανομή των θέσεων – θέσεων ευθύνης ώστε ο μεγάλος αριθμός Αξιωματικών που έχει προκύψει από τις πρόσφατες ευεργετικές ρυθμίσεις  για τους αξιωματικούς ΛΣ εκτός των προερχόμενων από τη ΣΜΔ , αλλά και που θα προκύψει από το νέο προτεινόμενο βαθμολόγιο , να έχει πραγματικό αντίκρυσμα, τόσο σε ότι αφορά τον βαθμό που ο καθείς θα φέρει όσο και για την υπηρεσία.
·                     Στην επαναφορά των μισθολογικών προαγωγών ώστε να αποτραπούν οι βαθμολογικές απαιτήσεις και η χορήγηση βαθμών, ως αντιστάθμισμα.
·                     Στην δημιουργία παράλληλης επετηρίδας και για τους ασφαλιστικά συμπληρωμένους Αξιωματικούς ΛΣ προέλευσης ΣΝΔ
·                     Στην ενεργοποίηση Ανωτάτου Συμβουλίου Προσφυγών κατά τοποθετήσεων - μεταθέσεων των Αξιωματικών όλων των βαθμίδων - προελεύσεων σε θέσεις ευθύνης.
·                     Στην άμεση προώθηση του σχετικού π.δ. περί τοποθετήσεων – μεταθέσεων – αποσπάσεων του προσωπικού ΛΣ.
·                     Στην αύξηση των οργανικών θέσεων κατά βαθμό για τους αξιωματικούς ΣΝΔ
·                     Στην κατάργηση της σχολής Υπαξιωματικών εφόσον θεσπιστεί νέο βαθμολόγιο.
Π.Δ. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
•Kαμία μετακίνηση χωρίς προκαταβολή.
•Μέριμνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
•Ρεαλιστική αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών στο σημερινό κόστος διαβίωσης.
•Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του χώρου ευθύνης του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τις μετακινήσεις που απαιτούνται εντός αυτού.
•Στήριξη στις οικογένειες συζύγων στελεχών των Ε.Δ. & Σ.Α. .
•Ενίσχυση των Δοκίμων για τα έξοδα της πρώτης τοποθέτησής τους.
 Εκδοση Π.Δ. Οδοιπορικών εξόδων, το οποίο θα εναρμονίζεται με το ν. 4336/15 ο οποίος ορίζει ημερήσια αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από την θέση και τον βαθμό του μετακινούμενου
Π.Δ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Απαραίτητη θεωρούμε την θέσπιση, σύγχρονου, δημοκρατικού Πειθαρχικού Δικαίου για το Λιμενικό Σώμα –Ελληνική Ακτοφυλακή στην παρακάτω κατεύθυνση:
·                     Κατάργηση των αναχρονιστικών ποινών του περιορισμού και της φυλάκισης για τα πειθαρχικά παραπτώματα
·                     Ενεργοποίηση της διάταξης για το Συνήγορο του Λιμενικού
·                     Σαφής προσδιορισμός των πειθαρχικών παραπτωμάτων
·                     Εισαγωγή συγκεκριμένων παραγόντων στην επιμέτρηση της ποινής
·                     Ελευθερία στην έκφραση γνώμης
·                     Αποζημίωση στους αδίκως διωχθέντες
Παράλληλα, υπενθυμίζουμε και τη διαφωνία μας ως προς την τοποθέτηση του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως πειθαρχικού Προϊστάμενου των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Τονίζουμε δε ότι απαιτείται πρωτοβουλία για την ανάληψη πρωτοβουλίας, για την κατάργηση της παρ. 4 ή την τροποποίησή της ως κάτωθι:
Ένας (1) εκπρόσωπος, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω φορέων, αντίστοιχα συμμετέχουν νομίμως και ενεργά άνευ ψήφου για λόγους αμεροληψίας και επιμελείας και εν πάση μυστικότητα στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων και είναι διάφοροι του εκ των μελών του Συμβουλίου. Ο βαθμός του εκπροσώπου εξαρτάται από το Συμβούλιο συμμετοχής του.
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού επιφορτισμένες με την εκπαίδευση των ναυτικών μας, καλούνται με οργανικές συνθέσεις οκτώ ατόμων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας και να διασφαλίσουν την ευταξία στους χώρους των σχολών, για εκατοντάδες νέους.
Θεωρούμε απαραίτητη την ανάληψη πρωτοβουλιών στην παρακάτω κατεύθυνση,
Γενικότερα: 
-                      Βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κανονιστικού- νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ναυτική εκπαίδευση εισάγοντας Νόμο - πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία της στο σύνολό της.
-                      Άμεση ενίσχυση με στρατιωτικό και πολιτικό διοικητικό προσωπικό και και την διασφάλιση σταθερού και έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού με μόνιμους καθηγητές.
-                      Ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της ναυτικής μας εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτών, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευομένων.
-                      Στήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολών, την διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.
Ειδικότερα:
-                      Βελτίωση των διαδικασιών προσλήψεων ωρομισθίων καθηγητών ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της έναρξης του εκπαιδευτικού εξαμήνου χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προσλήψεων.
-                      Πρόγραμμα σπουδών, που πρέπει να είναι συμβατό με τις σημερινές προκλήσεις της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης με ανανέωση διδακτικού υλικού ,άμεση διανομή των βιβλίων με την έναρξη της εκπαιδευτικής χρονιάς με ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις της Ναυτιλίας ,εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους καθηγητές με πιο εξειδικευμένη γνώση στα ναυτιλιακά.
-                      Πρόγραμμα εσωτερικής φοίτησης και Πειθαρχικοί κανόνες που να συμβαδίζουν με το επάγγελμα του Αξιωματικού Ε.Ν.
-                      Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των ΑΕΝ.
-                      Αξιολόγηση και η εκπαίδευση των διδασκόντων.
-                      Επαναφορά σίτισης για εξωτερικούς και εσωτερικούς σπουδαστές.
-                      Αναδιάρθρωση κτηριακών εγκαταστάσεων με τήρηση κανόνων υγιεινής και αξιοπρεπή διαβίωση.
-                      Χρηματοδότηση για υλικοτεχνικό διοικητικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό .Ναυτιλιακά όργανα και σύγχρονος εξοπλισμός για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών.
-                      Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων.
-                      Αναβάθμιση των  ΑΕΝ με παράλληλη αναβάθμιση -ισοτιμία των πτυχίων-διπλωμάτων όλων των αποφοίτων ΑΔΣΕΝ - ΑΕΝ
-                      Εισαγωγή σπουδαστών αποφοίτους Λυκείου με μοριοδοτηση που αυξάνει στους έχοντες  θαλάσσια υπηρεσία, είναι τέκνα στελεχών του Ε.Ν και -ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
-                      Δυνατότητα σε ε.ε στελέχη ΛΣ να φοιτούν σε ΑΕΝ .
-                      Στην ενίσχυση και αναβάθμιση σε αριθμό στελέχωσης και προσόντων , της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΝΑΝΠ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ
Σε ότι αφορά την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον αιγιαλό και την παραλία τονίζουμε ότι για να μπορέσει το Λιμενικό Σώμα να ανταπεξέλθει με επιτυχία, αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί και με την επέκταση των οργανικών θέσεων των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και κατ’ επέκταση της οργανικής σύνθεσης των Υπηρεσιών αλλά και την ενίσχυσή τους με υπηρεσιακά μέσα.
Ως εκ τούτου επιμένουμε στην άμεση κατάργηση της εν λόγω αρμοδιότητας.
ΕΝΙΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παραμένουμε αντίθετοι στο εγχείρημα της σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με συγχώνευση των υπηρεσιών Αστυνομίας – Λιμενικού και στην ενσωμάτωση ελέγχου και στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς δεν υφίσταται καμιά αιτιολογική βάση αλλά και το εν λόγω εγχείρημα είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητας.
Το π.δ 65 Τεύχος A’ 104/26.06.2019 «Οργάνωση, διάρθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας» αφορά στη σύσταση μιας υπηρεσίας, παρά ότι υπάρχουν Εισαγγελικοί λειτουργοί, Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης,  Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, με σύνθεση από στελέχη Σ.Α. που έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄89), την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162), την παράγραφο 2 του άρθρου 70 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και τις διατάξεις που αφορούν σε παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αρμοδιότητας του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και πρόκλησης ναυτικών ατυχημάτων, που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά το αστυνομικό, λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό, καθώς και υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραπάνω διατάξεις των οικείων Σωμάτων και που η αρμοδιότητά της εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ..
Μετά τη μελέτη του εν λόγω πδ επιμένουμε ότι υπάρχουν ασάφειες, διασταύρωση των εξουσιών, σύγκρουση καθηκόντων, Υποδιοικητές που ορίζονται από τους ίδιους τους ελεγχόμενους, τα ίδια τα Σ.Α. να ορίζουν αυτούς που θα πατάξουν τη διαφθορά τους καθώς ο Διοικητής της Υπηρεσίας ορίζεται και μάλιστα μόνο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Ενδεικτικό, πέραν άλλων διευκολύνσεων - παροχών του εν λόγω πδ είναι ότι προβλέπεται μετά τη λήξη της παράτασης της αρχικής θητείας του, το προσωπικό ή όργανα που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής να μετατίθεται, εφόσον επιθυμεί, σε Υπηρεσία της επιλογής του, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων των Εδρών Ναυτιλιακών Ακολούθων.
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το ζήτημα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλές περιφερειακές υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές, εξαιτίας της κακής κατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιαίτερα σε ότι αφορά την επικρατούσα κατάσταση των κτιριακών υποδομών αλλά και της ασφάλειας και υγιεινής αυτών.
Δυστυχώς, υπάρχουν κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες και στελέχη του ΛΣ, που παραμένουν σε άθλια κατάσταση, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής και δεν διαθέτουν επαρκείς χώρους, με αποτέλεσμα να καθίστανται δυσλειτουργικά, τόσο για τα στελέχη, όσο και για τους συναλλασσόμενους πολίτες.
Μάλιστα, κάποια από αυτά τα κτίρια διαθέτουν οικίες για τη φιλοξενία του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, τα οποία παρά την εγκατάλειψή τους, χρησιμοποιούνται ως γραφεία ή αποθήκες.
Το πρόβλημα εντείνεται εξαιτίας της ολιγωρίας, της αναβλητικότητας, αλλά και της άρνησης σε άλλες περιπτώσεις, που επιδεικνύουν ορισμένοι εκ των Οργανισμών Λιμένων και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, στα αιτήματα των Προϊσταμένων των περιφερειακών Υπηρεσιών για συνδρομή τους στην επισκευή, συντήρηση, διατήρηση της καθαριότητας των Λιμενικών καταστημάτων.
Αυτό έχει ως συνέπεια, οι Λιμενικές Αρχές, προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους, να καθίστανται «δέσμιες» χορηγιών και παροχών «ιδιωτικής πρωτοβουλίας», καθώς δεν μπορούν από μόνες τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Εντούτοις, από την παρ. 5 του αρ. 53 του Β.Δ 14/19.01.1939 (ΦΕΚ 24Α ), προκύπτει η ex legem υποχρέωση των εν λόγω Φορέων για την επισκευή και συντήρηση των Λιμενικών καταστημάτων με δικούς τους οικονομικούς πόρους.
Μετά τα παραπάνω θεωρούμε αναγκαία:
-          την παροχή κατάλληλων κατευθύνσεων απο την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία  στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., στους Οργανισμούς Λιμένων και στα Λιμενικά Ταμεία, ώστε να στέκονται «συνοδοιπόροι» και να παρέχουν ουσιαστική συνδρομή στα προβλήματα κτιριακών υποδομών που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές Υπηρεσίες.
-          την εξέταση της δυνατότητας να ενταχθούν οι συντηρήσεις και επισκευές των κτιριακών υποδομών των περιφερειακών υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε κονδύλια του ΕΣΠΑ, εκμεταλλευόμενοι τους τόσο αναγκαίους και «ήδη εξασφαλισμένους» ευρωπαϊκούς οικονομικούς πόρους θετικά και χρηστικά.
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΤΩΝ Ε.Δ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ.
Απαιτείται ανάληψη ενεργειών για την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων από τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο Λεσχών Εστίασης.
Το τελευταίο διάστημα έχει ανακύψει το ζήτημα της απαγόρευσης εισόδου ή άρνησης εξυπηρέτησης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Στρατιωτικές Λέσχες (Στρατού Ξηράς, Πολεμικής Αεροπορίας και Πολεμικού Ναυτικού), για την εξυπηρέτηση των αναγκών διατροφής και ψυχαγωγίας τους η οποία μάλιστα πραγματοποιείται με την καταβολή εκ μέρους τους του ανάλογου χρηματικού αντιτίμου.
Η είσοδος των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛΑ.ΚΤ.  στις εν λόγω στρατιωτικές μονάδες, προκειμένου να κάνουν χρήση των παροχών που προσφέρουν, επαφίεται στην κρίση των υπευθύνων αυτών, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις την απαγόρευση της εισόδου.
Επειδή:
·                     Το Λιμενικό Σώμα είναι ένα στρατιωτικά συντεταγμένο σώμα, τα στελέχη του οποίου υπόκεινται στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα ενώ και οι δεσμοί του Λ.Σ. με τις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα με το ΠΝ, είναι αδιαμφισβήτητοι και ξεκινούν από την διεξαγωγή της βασικής εκπαίδευσης των νεοκατατασσομένων στελεχών του Σώματος σε παραγωγικές Σχολές του ΠΝ και εν συνεχεία με την συγγενή αποστολή και το κοινό πεδίο δράσης, προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στις θαλάσσιες περιοχές εθνικής δικαιοδοσίας, όπου το Λ.Σ. και τα στελέχη του διαδραματίζουν κομβικό ρόλο καθημερινά  στην προστασία των Θαλασσίων Συνόρων και όχι μόνο.
·                     Τα στελέχη ΛΣ όχι μόνο είναι μέτοχοι και μερισματούχοι του ΜΤΝ - ΕΚΟΕΜΝ, ενώ είναι και δικαιούχοι υγειονομικής περίθαλψης στα στρατιωτικά και ναυτικά νοσοκομεία της χώρας, με την καταβολή των αναλογούντων εισφορών.
θεωρούμε επιτακτική την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών προς τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την οριστική επίλυση του ζητήματος και την διευκόλυνση της πρόσβασης τόσο στις εν λόγω στρατιωτικές λέσχες όσο και σε άλλες εγκαταστάσεις των Ε.Δ. όπως τα Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ) και τα Κέντρα Αναπληρώσεως Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ).
ΑΔΕΙΕΣ
Τήρηση υφιστάμενης νομοθεσίας για τις πάσης φύσεως άδειες. Άμεση κατάργηση υφιστάμενων περιορισμών, που ουσιαστικά ακυρώνουν το δικαίωμα στην άδεια.
Η ισχύουσα νομοθεσία αντιμετωπίζει σφαιρικά και λεπτομερειακά όλο το φάσμα της διαδικασίας και δεν επιτρέπει παρερμηνείες. Οι σοβαρές ελλείψεις σε στελεχιακό δυναμικό και η εξ’ αυτού του λόγου υποστελέχωση των Υπηρεσιών, δεν πρέπει να αποτελεί το πρόσχημα απόρριψης των αιτημάτων.
Η προβλεπόμενη έγκριση των αιτημάτων, ουσιαστικά αποτελεί διαχειριστική – διαδικαστική διαδικασία.  Εκτός από τις υπηρεσιακές ανάγκες, υπάρχουν προτιμήσεις, υποχρεώσεις, προβλήματα, ατομικές και οικογενειακές ανάγκες και πρέπει να γίνονται σεβαστές.
Οι υφιστάμενοι περιορισμοί, που ουσιαστικά ακυρώνουν το δικαίωμα στην άδεια πρέπει άμεσα να καταργηθούν.
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
Η θέσπιση του «Συνηγόρου του Λιμενικού», ως ανεξάρτητης και αμερόληπτης Αρχής εντός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής,  προάγει και διασφαλίζει  την αρχή της χρηστής Διοίκησης και του κράτους δικαίου. Ο θεσμός αυτός, κατά το διεθνές και ευρωπαϊκό πρότυπο του «police ombudsman» αλλά και κατ’ αντιστοιχία του «συνηγόρου του πολίτη» έχει διττό στόχο, τόσο να εξασφαλίσει την εκτέλεση των αστυνομικών- ελεγκτικών καθηκόντων των στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ με γνώμονα το σεβασμό στον πολίτη, όσο και να προασπίσει το τεκμήριο της αθωότητας τους και να τους διαφυλάξει από κακόβουλες και άδικες καταγγελίες και ενέργειες εις βάρος τους.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε επιτακτική την άμεση τροποποίηση και ενεργοποίηση της ψηφισθείσας διάταξης.
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Δυστυχώς  αντί  να ενισχύσουν ποσοτικά και ποιοτικά τους υπηρετούντες στον Κλάδο Επιθεώρησης εμπορικών πλοίων και να προβούν σε στοχευμένες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου, επέλεξαν με το νόμο 4504/17 την περί της ασφάλειας πλοίων και ναυτικών – επιβατών – φορτίου εκχώρηση αρμοδιοτήτων του κλάδου επιθεώρησης εμπορικών πλοίων σε ιδιώτες δηλαδή την παράδοση εξουσιών -αρμοδιοτήτων – εσόδων από το Δημόσιο σε ιδιώτες αλλά και ένα πλαίσιο ελέγχου αυτών αμφισβητούμενο και αναποτελεσματικό.
Αποτέλεσμα είναι ότι:
Η κατάργηση του ΚΕΕΠ αποτέλεσε και αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα λάθη της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του ΥΝΑΝΠ, δυστυχώς με τη στήριξη εκ των έσω του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  με πολλές συνέπειες που ακόμα και σήμερα μετά από 2 χρόνια υιοθέτησης της εν λόγω διάταξης και παρότι έχει πρόσφατα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2070.0/42487/2019 (ΦΕΚ 2284/Β/11-6-2019) με την οποία καθορίστηκαν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών και ελεγκτών των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) ανά τομέα επιθεώρησης και ελέγχου που διενεργούν, η διαδικασία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχου πλοίων, το είδος και το εύρος της ευθύνης των επιθεωρητών και ελεγκτών πλοίων, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος και λοιπών διατάξεων για τη λειτουργία, στελέχωση και έλεγχο του έργου των Τ.Κ.Ε.Π., το ζήτημα της κατάργησης του ΚΕΕΠ εξακολουθεί να αμφισβητείται τόσο ως προς την αναγκαιότητα που οδήγησε στην κατάργηση του κλάδου όσο και ως προς την αποτελεσματικότητά του για την ασφάλεια πλοίων ,ναυτικών – επιβατών και φορτίου.
Και μόνο ότι υπάρχουν ερωτήματα αρκεί για να διαπιστώσει κάποιος ότι ένας δυναμικός ελεγκτικός μηχανισμός της εθνικής και διεθνούς ναυτιλίας με επιτυχή δράση σχεδόν 100 ετών, ζητούμενο για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξειδικευμένα στελέχη, μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία, βυθίστηκε στην απαξίωση και στην ανυπαρξία και εγκαταλείφθηκε στην τύχη του.
Θεωρούμε ότι η επανασύσταση του ΚΕΕΠ αποτελεί μονόδρομο.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ-ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΙΦΩΝ
Η συνεχιζόμενη μη χορήγηση από την Υπηρεσία στα δικαιούμενα στελέχη των απονεμημένων παρασήμων-μεταλλίων, αλλά και των σχετικών διπλωμάτων που τα συνοδεύουν, πρέπει να σταματήσει.
Σε μια εποχή που οι ένστολοι βιώνουν καθημερινά τον οικονομικό μαρασμό μη δυνάμενοι να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες, δεν είναι δυνατόν να επωμίζονται άλλο ένα οικονομικό βάρος, δηλαδή να αναγκάζονται να καταβάλλουν οι ίδιοι το τίμημα της προμήθειας των παρασήμων- μεταλλίων που δικαιούνται.
Απαιτείται να δοθούν επιτέλους οι κατάλληλες εντολές, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στον προγραμματισμό και να χορηγήσει σε όλους τους  Αξιωματικούς (που δεν τα έχουν παραλάβει) τα μετάλλια – παράσημα (ως διεμβολές και ως κρεμαστά επί στολής με την οποία φέρεται ξίφος), τα σχετικά διπλώματα που δικαιούνται και τη χορήγηση ξιφών σε όλους ανεξαιρέτως τους Αξιωματικούς.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ Λ.Σ.
Επέκταση ίδρυσης λειτουργίας εστιατορίου και κυλικείου δηλαδή  Λεσχών  Λ.Σ. και σε περιφερειακές υπηρεσίες
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4504/17
Είναι γνωστό ότι ο νόμος 4504/17 αποτελεί έναν από τους πιο πολυσυζητημένους νόμους με πολλές αντιδράσεις, παρασκήνιο ανεφάρμοστες διατάξεις και όπως σήμερα αποδεικνύεται  με αρκετές αρνητικές συνέπειες.
Τονίζουμε δε ότι και μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου αυτού απαιτούνταν 11 Προεδρικά Διατάγματα, 6 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, 14 Υπουργικές Αποφάσεις που ακόμα και σήμερα δεν έχουν κάποιες από αυτές εκδοθεί.
Αξίζει να σημειωθεί πέραν ότι νομοθετούσαν σε πολλές περιπτώσεις για το μέλλον ότι υπήρχε διάταξη στο νόμο με την οποία ζητούσαν εξουσιοδότηση από την Βουλή, ώστε να μπορεί η πολιτική ηγεσία με Υπουργικές Αποφάσεις να νομιμοποιήσει εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν χωρίς να υπάρχει νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοσή των, δηλαδή να επιλύουν θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την πρόληψη ρύπανσης, για τα οποία δεν υπήρχαν ρυθμιστικοί κανόνες στο εθνικό και διεθνές δίκαιο.
Προτείνουμε τη σύσταση επιτροπής που θα προτείνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις επί των άρθρων του εν λόγω νόμου ή την κατάργηση -αντικατάσταση κάποιων άρθρων του ν.4504/17.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
Με το Νόμο 4029/2011 προβλέφθηκε και στη χώρα μας η σύσταση Επικουρικής Ακτοφυλακής, ενός δοκιμασμένου και επιτυχημένου θεσμού, όπου εφαρμόστηκε, Ε.Ε. και  Η.Π.Α., που υπάγεται στο Αρχηγείο Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ., συνδράμοντας  στην εκτέλεση της αποστολής του, δηλαδή στην ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Λιμενικών Αρχών ανά την Επικράτεια.
Παρά το γεγονός ότι στο νόμο προβλέπεται μια σειρά ενεργειών για την ενεργοποίησή του και παρότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό θεσμό, που έρχεται να στηρίξει το έργο των Λιμεναρχείων,  φέρνοντας κοντά τον πολίτη που «ζει» μέσα στη θάλασσα, αυξάνοντας τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες, δυστυχώς δεν έτυχε ακόμα εφαρμογής.
ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΕΚΝΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Θεωρούμε ότι η πολιτεία θα πρέπει να αντιμετωπίζει με την ίδια ευαισθησία τα τέκνα όλων των στελεχών που χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου τους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ
Μέχρι και σήμερα, η πολιτεία δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως στις ανωτέρω αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κατά παράβαση της ρητώς οριζόμενης στο Σύνταγμα υποχρέωσης [άρ. 95 παρ. 5 Σ] σας καλούμε σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των ως άνω δικαστικών αποφάσεων.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Το  Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος Λειτουργεί απρόσκοπτα εδώ και δεκαετίες, δεν απασχόλησε ουδέποτε το Κράτος, αποτελεί  πρότυπο χρηστής διοίκησης και λειτουργίας, αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ρητά χωρίς κοινωνική επιβάρυνση, με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ ανταποδοτικού χαρακτήρα χρηματικού ποσού στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώ  οι πόροι του Ταμείου προέρχονται αποκλειστικά από εισφορές μας με τρόπο που να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά του  αλλά και ο  ορθός  αναδιανεμητικός χαρακτήρας του.
Θεωρούμε επιτακτική την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το ΤΑΛΣ αλλά και την αναγκαιότητα συνεισφοράς του ΤΑΛΣ στην αντιμετώπιση των εξαιρετικά σημαντικών προβλημάτων των στελεχών
Τέλος, τονίζουμε ότι για την όποια αλλαγή του πλαισίου που διέπει την ομαλή λειτουργία του ΤΑΛΣ τον τελευταίο λόγο έχουν μόνο τα μέλη του ΤΑΛΣ, ήτοι τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέλη των συνδικαλιστικών φορέων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η θέση - άποψη των οποίων εκφράζεται μέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μας αλλά και αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των στελεχών Λ.Σ., προτείνουμε:
-                      Αύξηση του ανώτατου ύψους της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης, στα 50.000€.
-                      Διεύρυνση των παρεχόμενων ιατρικών καλύψεων όπως υπογονιμότητα, πρόωρος τοκετός, ορθοδοντικές και οδοντιατρικές εργασίες και γενικότερα όλες οι ιατρικές πράξεις που δεν καλύπτονται από τα Ταμεία και κρίνονται αναγκαίες για τον ασθενή.
-                      Οικονομική ενίσχυση με προκαθορισμένο ανώτατο όριο εφάπαξ παροχής σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου μέλους της οικογενείας του στελέχους (σύζυγος, τέκνα).
-                      Χορήγηση άτοκων δανείων σε στελέχη που βρίσκονται σε οικονομική ανέχεια λόγω σοβαρής ασθενείας των ιδίων ή μέλους της οικογένειάς τους.
-                      Ενίσχυση μονογονεϊκών και πολύτεκνων οικογενειών, μετά από αίτησή τους.
-                      Εφάπαξ συμμετοχή σε τυχόν ίδρυση παιδικών σταθμών Λιμενικού Σώματος ανά την Επικράτεια.
Τέλος προτείνω την ενεργοποίηση και υφιστάμενων προβλέψεων του ΛΑΠ όπως είναι η συμμετοχή του στις απαιτούμενες δαπάνες για τη φιλοξενία τέκνων στελεχών σε παιδικές κατασκηνώσεις.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Η δυσμενής οικονομική συγκυρία που βιώνουμε ως στελέχη, δυστυχώς, αναγκάζουν πολλούς από εμάς να καταφεύγουμε ενίοτε στο δανεισμό για την ενίσχυση των οικογενειακών προϋπολογισμών μας. Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, είναι ένας από τους φορείς στους οποίους απευθυνόμαστε για το σκοπό αυτό. Αφουγκραζόμενοι λοιπόν τις ανάγκες των στελεχών προτείνουμε την παρέμβασή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας για τον περιορισμό των απαιτούμενων προϋποθέσεων και την σύντμηση του χρόνου έγκρισής τους, καθώς την εξέταση της δυνατότητας αύξησης των χορηγούμενων ποσών ενώ αποτελεί επιτακτική ανάγκη η συμμετοχή στο  συμβούλιο του  ΜΤΝ με υψηλόβαθμο στέλεχος του ΛΣ και η επαναφορά της χορήγησης προκαταβολής εφάπαξ η οποία έχει διακοπεί τα τελευταία χρόνια
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Συχνά τα στελέχη μας αναγκάζονται να προβαίνουν σε προσωπικά έξοδα για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα λήψης – δικαιολόγησης χρημάτων από την παγία προκαταβολή των υπηρεσιών, αφού οι παραπάνω μετακινήσεις δεν θεωρούνται έκτακτες, ώστε να δικαιολογείται η χρησιμοποίησή της.
Δυστυχώς τα έξοδα αυτών των μετακινήσεων εντάσσονται στον τακτικό προϋπολογισμό, με συνέπεια η κάλυψη τους να γίνεται καταρχήν από τις τσέπες των στελεχών και στη συνέχεια, υποβάλλοντας δικαιολογητικά δαπάνης στις αρμόδιες Υπηρεσίες προς έγκριση δηλαδή μας ζητείται να «δανειοδοτούμε» την Πολιτεία για υποχρεώσεις της Πολιτείας.
Με γνώμονα την εφαρμογή του αυτονόητου, καθώς και την ελάφρυνση των δοκιμαζόμενων στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ ζητούμε να προωθηθούν οι ανάλογες και απαιτούμενες ενέργειες, ώστε καμία υπηρεσιακή μετακίνηση να μην πραγματοποιείται εάν προηγουμένως δεν έχει προηγηθεί η λήψη ικανού χρηματικού ποσού (προκαταβολής) για τις δαπάνες που απαιτούνται για αυτήν.
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Θεωρούμε αδιανόητη την μέχρι σήμερα κωλυσιεργία και κρίνουμε άμεση και επιβεβλημένη την ανάγκη υλοποίησης της συγκεκριμένης απόφασης, που εκ των πραγμάτων οφείλεται να είναι σε θετική κατεύθυνση, για λόγους ισότητας, ισοτιμίας και ικανοποίησης του περί δικαίου αισθήματος των στελεχών των ΣΑ αντιστοίχων ειδικοτήτων, που αναμφισβήτητα αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους με τα στελέχη των Ε.Δ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.
Όπως γνωρίζετε, με την εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων, διαμορφώθηκε μία νέα πραγματικότητα σε βάρος των ενστόλων μεταξύ των οποίων των Υπηρετούντων στο Λιμενικό Σώμα που αφορά στο ασφαλιστικό καθεστώς των ενστόλων και στον ευαίσθητο τομέα των Στρατιωτικών Συντάξεων. Θέτουμε λοιπόν υπόψη σας ότι το νέο ασφαλιστικό καθεστώς δημιούργησε αδικίες και δυσλειτουργίες κυρίως από την την εφαρμογή των αυξημένων συντάξιμων ετών υπηρεσίας και ηλικιακών ορίων που προβλέφθηκαν βάσει Ν.3865/2010.
Επισημαίνουμε ότι έχει παρατηρηθεί διαφορετική αντιμετώπιση από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως προς την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε αυτές, ήτοι άλλοτε αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός φοίτησης ως συντάξιμος και άλλοτε όχι ενώ σήμερα παρατηρείται το γεγονός να θέλει ένα στέλεχος να αναγνωρίσει την υπηρεσία του και να μην μπορεί για λόγους που γνωρίζει μόνο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Δέον όπως τονισθεί αφενός ότι οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ), σύμφωνα με το Π.Δ. 9/1979 (ΦΕΚ3Α/1979), μετονομάστηκαν σε Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ) και σύμφωνα με το ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α/1998), καταργήθηκαν και ιδρύθηκαν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), αφετέρου δε ότι ανήκουν στην Τρίτη Βαθμίδα της Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 31 του Ν. 2638/98 (ΦΕΚ204Α/98), με υποχρεωτική φοίτηση χρονικής διάρκειας τεσσάρων ετών.
Επιπρόσθετα θέτουμε το ζήτημα του υφιστάμενου κενού στην ισχύουσα νομοθεσία περί αναγνώρισης πλασματικού χρόνου και συγκεκριμένα τη μη ύπαρξη δυνατότητας αναγνώρισης του χρόνου απόκτησης του πτυχίου μεταπτυχιακής ειδίκευσης η διδακτορικού τίτλου Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για εκείνες τις περιπτώσεις μάλιστα για τις οποίες ο μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης ή ο διδακτορικός αποτελούν απαραίτητο προσόν κατάταξης για συγκεκριμένες κατηγορίες στελεχών.
Θεωρούμε υποχρέωση της πολιτείας για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία πριν την κατάταξή τους στις τάξεις του Σώματος είχαν ασφαλισθεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) να δύνανται να επιλέξουν τον υποχρεωτικό φορέα υπαγωγής τους. Εφόσον τα στελέχη αυτά δεν επιθυμούν να υπαχθούν και προαιρετικά στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και στους αντίστοιχους κλάδους – τομείς κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, από την ημέρα κατάταξής τους, αποδίδονται στα ταμεία των φορέων επιλογής τους για την τακτοποίηση της ασφάλισής τους.».
Με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ΠΔ 169/2007(ΦΕΚ 210 Α΄) προβλέπονται οι ‘’μάχιμες’’ υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος για τις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων σ’ αυτές λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο έως και πέντε έτη για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Στο υπόψη ΠΔ δεν συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες που διαθέτουν ίδια χαρακτηριστικά με τις ήδη ενταχθείσες, με αποτέλεσμα την δημιουργία αισθήματος αδικίας και διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των υπηρετούντων στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Με τον Ν.3865/2010 (άρθρο 22 παρ.2) δίνεται η δυνατότητα επανακαθορισμού των μονάδων και υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και του Λιμενικού Σώματος, στις οποίες θα λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε αυτές.
Κατόπιν των παραπάνω προτείνουμε την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε να συμπληρωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και να περιληφθούν σε αυτό και άλλες υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, συγκεκριμένα τα Κέντρα Παρακολούθησης θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS), το Κέντρο Επιχειρήσεων/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (ΚΕΠΙΧ) καθώς και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας , ΕΒ/ΛΣ , Υπηρεσία μουσικής
Την προσθήκη νέας παρ.13 στο άρθρο 41 του Π.Δ. 169/07 για τον υπολογισμό ως διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας στους υπηρετούντες στα πλωτά περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Τέλος θεωρούμε άνιση την αντιμετώπιση των υπηρετούντων στα επιχειρησιακά μέσα  σε σχέση με τα ΚΕΑ – ΜΥΑ – ΥΕΜ σε ότι αφορά την αναγνώριση των ετών υπηρεσίας τους και ως εκ τούτου κρίνουμε αναγκαία την αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο των ισχυόντων για τις υπόλοιπες ειδικές επιχειρησιακές μονάδες.
 Απαιτείται συμπλήρωση της κείμενης νομοθεσίας με πρόβλεψη καταβολής σύνταξης σε στρατιωτικούς άντρες και γυναίκες, οι οποίοι έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, με την συμπλήρωση 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του πεντηκοστού έτους της ηλικίας τους.
 
09-09-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΣΠ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια