ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΕΑΛΣ: Ανακοίνωση 01/2019 - Υποβολή Υποψηφιοτήτων
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΕΑΛΣ: Ανακοίνωση 01/2019 - Υποβολή Υποψηφιοτήτων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αριθμ. 01/2019

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής των Αρχαιρεσιών της Π.Ε.Α.Λ.Σ. για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής (εφεξής Ε.Ε.) που εξελέγησαν την 23/10/2019 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών συνήλθαν σε σώμα σήμερα 25/10/2019 ως εξής:

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Μαστρογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος
Πλωτάρχης Λ.Σ. Καλογεράκης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Βήχος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Κουκάς Γεώργος, Αναπληρωματικό Μέλος
Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Δαφνοπατίδης Περικλής, Αναπληρωματικό Μέλος
Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Κάκα Νικολέτα, Αναπληρωματικό Μέλος

Η Ε.Ε. εξέτασε με βάση το άρθρο 24 «ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ» του καταστατικού της Π.Ε.Α.Λ.Σ., την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της Π.Ε.Α.Λ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 24 του ανωτέρω καταστατικού η οποία λήγει την 04/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Η Ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει την ίδια ημέρα, έως την ώρα 15:00. 

Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του υποψηφίου, ή με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της ΠΕΑΛΣ Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2), 18518 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ/ Fax: 213.137.1305, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail:  pealsgr@gmail.com.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο μόνο για ένα όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο ή Ελεγκτική Επιτροπή).

Στις προσεχείς Εκλογές οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν στον Πειραιά την Τρίτη 17/12/2019 από ώρα 09:00 έως 16:00, στο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, Γραφείο 18 (ισόγειο), Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1 – Ε2), θα δοθεί η δυνατότητα στα μέλη που υπηρετούν εκτός Αττικής καθώς και στα κωλυόμενα μέλη να ψηφίσουν με την αποστολή στην Εφορευτική Επιτροπή συστημένης Επιστολής. Λεπτομέρειες επί της διαδικασίας θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Πειραιάς 25 Οκτωβρίου 2019

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Μαστρογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος

Πλωτάρχης Λ.Σ. Καλογεράκης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Βήχος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια