Προσοχή λήγει η προθεσμία για αιτήσεις θέσεων Λιμενοφυλάκων
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσοχή λήγει η προθεσμία για αιτήσεις θέσεων Λιμενοφυλάκων 
Προσοχή λήγει η προθεσμία για αιτήσεις θέσεων Λιμενοφυλάκων που προκήρυξε το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για την κατάταξη εκατόν πενήντα πέντε (155) συνολικά Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών), με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 32/30-08-2019, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: Ω1ΝΧ4653ΠΩ-ΦΓΘ).

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια