ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΕΑΛΣ: Ανακοίνωση 04/2019 - Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΕΑΛΣ: Ανακοίνωση 04/2019 - Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αριθμ. 04 

Θέμα: «Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την εκ νέου προκήρυξη αρχαιρεσιών της ΠΕΑΛΣ».

ΣΧΕΤ.:
α) Το καταστατικό της ΠΕΑΛΣ
β) Η Αριθμ. Πρωτ.: 01/25-10-2019 ανακοίνωσή μας
γ) Η Αριθμ. Πρωτ.:  02/04-11-2019 ανακοίνωσή μας

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών και επειδή παρήλθε η δοθείσα μέχρι και την Παρασκευή 08-11-2019 και ώρα 15:00 παράταση, για την υποβολή υποψηφιοτήτων μόνο για την Ελεγκτική Επιτροπή, χωρίς να υποβληθούν υποψηφιότητες, με αποτέλεσμα την αδυναμία τήρησης των καθορισμένων, από το άρθρο 24 του Καταστατικού, προθεσμιών για την αποστολή του εκλογικού υλικού στα δικαιούμενα μέλη της ΠΕΑΛΣ και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, η Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) Αρχαιρεσιών της ΠΕΑΛΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ. 12 καθώς και στο άρθρο 16 του Καταστατικού της ΠΕΑΛΣ, προτείνει:

τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκ νέου προκήρυξη αρχαιρεσιών της ΠΕΑΛΣ με ημερομηνία διεξαγωγής τους μεταγενέστερη της 17ης Δεκεμβρίου 2019.


Πειραιάς 25 Οκτωβρίου 2019


Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Μαστρογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος

Πλωτάρχης Λ.Σ. Καλογεράκης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Βήχος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια