ΠΕΑΛΣ: Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας στην Πολιτική και στη νέα Στρατιωτική Ηγεσία για τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες τους για την επιστροφή στην κανονικότητα
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΑΛΣ: Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας στην Πολιτική και στη νέα Στρατιωτική Ηγεσία για τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες τους για την επιστροφή στην κανονικότητα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πειραιάς, 13-11-2019
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/A/191/2019Πρόσφατα στο πλαίσιο του 12ου Τακτικού Συνεδρίου μας, τονίσαμε, δια ζώσης, αλλά και με την κατάθεση σχετικού υπομνήματος, τα αιτήματα των Αξιωματικών, αλλά και ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη ΛΣ και το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία αποτελούν το Διεκδικητικό Πλαίσιό της ΠΕΑΛΣ και τα οποία, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, αντί για ζητήματα προς επίλυση - συζήτηση αποτέλεσαν αιτία αποκλεισμού μας, σήμερα, βρίσκονται υπό διαβούλευση με τα περισσότερα εξ αυτών ν΄αποτελούν κοινό στόχο της ΠΕΑΛΣ, της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας.

Ως εκ τούτου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας στην Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία για την αγαστή συνεργασία μεταξύ μας, αλλά και για την προσπάθειά τους να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα σχεδία νόμων και π.δ., τα οποία θα  αντιμετωπίσουν τις παθογένειες και εκτροπές, που κληρονομήσαμε.

Προς επίρρωση των ανωτέρω και πέραν των άλλων, μέχρι σήμερα, πρωτοβουλιών του κ. ΥΝΑΝΠ, σας ενημερώνουμε ότι:

- Διαγράφονται τα εδάφια δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 (Α΄102) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4597/2019 που αφορούν στην επέκταση των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. από τη θάλασσα στη ξηρά με την άσκηση γενικής αστυνόμευσης και προανακριτικών καθηκόντων μας στον αιγιαλό και την παραλία.

- Καταργούνται οι θέσεις Επιθεωρητών Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, οι οποίες καλύφθηκαν από τους υπάρχοντες σε βαθμό ανωτάτους Αξιωματικούς Λ.Σ. και οι οποίες δεν επέφεραν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, επιβεβαιώνοντας την αρχική μας αντίρρηση και επιχειρηματολογία για τη διαφορετική δομή του ΛΣ από την ΕΛ.ΑΣ. και ότι θα αποτελούσε έναν επιπλέον ενδιάμεσο μηχανισμό, που θα δυσχέραινε τον έλεγχο και την εκτέλεση των οδηγιών - εντολών από και προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

- Προωθείται η επανασύσταση του Κλάδου Επιθεώρησης, η κατάργηση του οποίου επέφερε πολλές αρνητικές συνέπειες, με εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Κλάδου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων σε ιδιώτες, δηλαδή την παράδοση εξουσιών - αρμοδιοτήτων – εσόδων από το Δημόσιο σε ιδιώτες, αλλά και ένα πλαίσιο ελέγχου αυτών αμφισβητούμενο και αναποτελεσματικό.

- Προωθείται η αύξηση των οργανικών θέσεων του Λιμενικού Σώματος κατά 1000 άτομα, με στόχο να ενισχυθούν κυρίως οι υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο Ανατολικό Αιγαίο, κατόπιν των απαραίτητων, σταδιακά, προσλήψεων.

- Προωθείται η κατάργηση των άρθρων περί μεταθέσεων, τοποθετήσεων και αποσπάσεων και η αντικατάστασή τους από ένα νέο π.δ., το οποίο επιτέλους θα επιφέρει το πολυπόθητο ζητούμενο, τόσο για τα στελέχη Λ.Σ. όσο και για τις Υπηρεσίες Λ.Σ., θα ικανοποιεί τις ανάγκες μας και θα επαναφέρει την αυτοτέλεια του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιστρέφοντας την αρμοδιότητα απόσπασης, μετάθεσης και διάθεσης των στελεχών Λ.Σ., από τον ΥΝΑΝΠ στον Αρχηγό ΛΣ,

Πέραν των ανωτέρω, βρίσκονται υπό επεξεργασία όλα τα νομοθετήματα και κυρίως οι διατάξεις του ν. 4504/17, για τον οποίο η ΠΕΑΛΣ εξ αρχής έθεσε τις αντιρρήσεις της, επιχειρηματολογώντας σχετικά και ο οποίος, ως γνωστόν, αποτέλεσε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους νόμους, με πολλές αντιδράσεις, παρασκήνιο, ανεφάρμοστες διατάξεις και, όπως σήμερα αποδεικνύεται, με αρκετές αρνητικές συνέπειες, για την εξέλιξη των οποίων θα σας ενημερώνουμε σχετικά.

Ως ΠΕΑΛΣ, αν και έχουμε κερδίσει το δικαίωμα τα παραπάνω να τα χαρακτηρίσουμε δικαίωση και κατάκτηση, αφενός δηλώνουμε ότι τα χαρακτηρίζουμε ως αυτονόητη λογική προσέγγιση, πρωτοβουλία, απόφαση, επαναφορά στην κανονικότητα, αλλά και απόδοση τιμής και αναγνώρισης για τα έμπειρα και ικανά στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την νέα Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία. και αφετέρου ότι θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην επιστροφή στην κανονικότητα, παραμένοντας συμπαραστάτες σε όλες τις προσπάθειές της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας μας, που, όπως διαπιστώνουμε, κατατείνουν προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των παθογενειών και εκτροπών, που κληρονομήσαμε, στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος, στην καλυτέρευση της υπηρεσιακής καθημερινότητας, αλλά και στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε οι Αξιωματικοί ΛΣ αλλά και τα στελέχη ΛΣ όλων των βαθμίδων.

Για το Δ.Σ.
       Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ        Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια