ΠΕΑΛΣ: Σύσταση Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων (ΕΝ.Φ.Ε.Σ)
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΑΛΣ: Σύσταση Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων (ΕΝ.Φ.Ε.Σ)

SFRAGIDA
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς, 12-12-2019

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/A/203/2019

Παρεμβαίνουμε με αφορμή την επικείμενη σήμερα κατάθεση τροπολογίας σύμφωνα με την οποία συστήνεται άμεσα Ενιαίος Φορέας Επιτήρησης Συνόρων (ΕΝ.Φ.Ε.Σ), για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού – προσφυγικού ζητήματος, αποστολή του οποίου θα είναι ο έλεγχος και η επιτήρηση των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της ελληνικής επικράτειας και σας ενημερώνουμε ως ακολούθως:

Ο ΕΝ.Φ.Ε.Σ. θα διοικείται από Ειδικό Επιτελείο, στο οποίο υπάγονται οι επιμέρους Επιχειρησιακές Διοικήσεις Συνόρων που θα συσταθούν.

 Στις αρμοδιότητές του θα συγκαταλέγονται η λήψη μέτρων για την ενίσχυση της επιτήρησης και ασφάλειας των  συνόρων, η διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στο βορειοανατολικό Αιγαίο, η διενέργεια ελέγχων των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων και  η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων αναφορικά με την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Η στελέχωση του ΕΝ.Φ.Ε.Σ., θα πραγματοποιείται από προσωπικό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τα εμπλεκόμενα Υπουργεία θα διαθέσουν στον νέο φορέα επανδρωμένα ή μη, πλωτά, χερσαία και εναέρια μέσα, ενώ για την διοίκηση του συστήνεται η θέση του Εθνικού Συντονιστή, ο οποίος θα υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και θα οριστεί με απόφασή του.

Ως Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την σύσταση του νέου αυτού επιτελικού οργάνου, αλλά και τη συμμετοχή σε αυτό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με προσωπικό μέσα και εξοπλισμό, το οποίο διατηρώντας τις αρμοδιότητές του θα συνεισφέρει στην κεντρική στρατηγική της Κυβέρνησης, σε οτι αφορά το επιχειρησιακό σκέλος, για την αντιμετώπιση του προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος. 

Για το Δ.Σ.

       Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ        Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια