αναδημοσίευση σχολίου απο τη σελίδα του στο fb προέδρου ΠΕΑΛΣ Πασσακου Σ.: 
Το καθεστώς των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, αλλά και ο έλεγχος αυτών, είναι ένα θέμα το οποίο έχει κατά καιρούς τεθεί στο "τραπέζι" των εκάστοτε Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, χωρίς όμως να υπάρξει καμία αλλαγή.
Η αναφορά του Υπουργού, Γιάννης Πλακιωτάκης κατά τη διάρκεια του 5ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής, ότι στον λιμενικό τομέα εντός του έτους θα υπάρξει σημαντική εξέλιξη, προς την κατεύθυνση να περάσουν στον έλεγχο της Πολιτείας, τα 71 λιμάνια ή λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής πλοίων την διαχείριση των οποίων έχουν Δήμοι και Κοινότητες σε όλη την Ελλάδα , αποτελεί κατά την άποψή μου μια ορθή, σοβαρή και επιτακτική ανάγκη για την εξυπηρέτηση της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής παράλληλα με την εξασφάλιση της τοπικής ανάπτυξης και των οφελών των τοπικών κοινωνιών
Υπενθυμίζω οτι ανάλογη πρωτοβουλία για αλλαγές στο μοντέλο λιμενικής διακυβέρνησης, με τον έλεγχο λιμένων που υπάγονταν σε δημοτικά λιμενικά ταμεία να περνάει στο Υπουργείο Ναυτιλίας , είχε ανοίξει και τον Νοέμβριο του 2014, όταν ήταν Υπουργός Ναυτιλίας ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, χωρίς όμως να προχωρήσει περαιτέρω με την αλλαγή της Κυβέρνησης λίγους μήνες μετά.

Σε ότι μας αφορά ως ΛΣ τονίζω ότι από την παρ. 5 του αρ. 53 του Β.Δ 14/19.01.1939 (ΦΕΚ 24Α ), προκύπτει η ex legem υποχρέωση των Οργανισμών Λιμένων και Δημοτικών και Νομαρχιακών Λιμενικών Ταμείων για την επισκευή και συντήρηση των Λιμενικών καταστημάτων με δικούς τους οικονομικούς πόρους , η οποία ή δεν τηρείται από όλα τα ταμεία ή όταν από κάποια τηρείται , αυτό γίνεται μετά κόπων και βασάνων ή σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζεται απο κάποιους ως ευεργεσία των λιμενικών ταμείων προς το λιμενικό και οχι υποχρέωση τους ως ανταποδοτικό όφελος για την σημαντική προσφορά των υπηρεσιών μας .

Μάλιστα
την ίδια στιγμή που οι υπηρεσιες του ΛΣ και τα στελέχη του ΛΣ , τείνουν να καταστούν σε πολλές περιπτώσεις όργανα - υπάλληλοι σχεδόν αποκλειστικά κάποιων Νομαρχιακών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερης σημασίας ανταποδοτικών οφελών για το ΛΣ και τα στελέχη του αλλά και εξιλαστήρια θύματα τους σε αρκετά ζητήματα που αυτά έχουν την ευθύνη και υποχρέωση να διαχειρίζονται , να αποφασίζουν και να επιλύουν .κάποιες φορές διαπιστώνουμε , ολιγωρία ,αναβλητικότητα αλλά και άρνηση σε άλλες περιπτώσεις, που επιδεικνύουν ορισμένα Λιμενικά Ταμεία, στα αιτήματα των Προϊσταμένων των περιφερειακών Υπηρεσιών , για συνδρομή τους στην επισκευή, συντήρηση, διατήρηση της καθαριότητας των Λιμενικών καταστημάτων , ζητήματα για τα οποία , οι Λιμενικές Αρχές, προκειμένου να ανταποκριθούν στο έργο τους καθίστανται «δέσμιες» χορηγιών και παροχών «ιδιωτικής πρωτοβουλίας», καθώς δεν μπορούν από μόνες τους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα .


Τονίζω δε οτι η παροχή των υπηρεσιών μας στα λιμενικά ταμεία πραγματοποιείται παράλληλα και με την άσκηση των λοιπών αρμοδιότητές μας σε σχεδόν 1000 λιμένες και λιμενικές, αδιευκρίνιστου αριθμού εγκαταστάσεις διαφορετικού μεγέθους, διοικητικής οργάνωσης, λειτουργικής εποπτείας, χρήσεων και διαφορετικής σημασίας τόσο για την εθνική όσο και για την τοπική κοινωνία και οικονομία , υπερβάλλοντας εαυτόν καθως ως γνωστόν οι Υπηρεσίες και τα στελέχη ΛΣ αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα από την έλλειψη επιχειρησιακών μέσων , τη μειωμένη οργανική δύναμη και παρά την παράλληλη άσκηση των κυρίων δύσκολων καθηκόντων μας στην ασφάλεια ,έρευνα διάσωση , αστυνόμευση , φύλαξη συνόρων-μεταναστευτικό-προσφυγικό , προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος ,και τη ναυτιλία αλλά και την επιφόρτιση μας δυστυχώς και με αρμοδιότητες οχι προς τη θάλασσα άλλα προς την ξηρά δηλαδή στον αιγιαλό και παραλία .

Τέλος και σε οτι αφορά το ΛΣ , πέραν των μέχρι σήμερα τοποθετήσεων της ΠΕΑΛΣ. αναφορικά με το ζήτημα , ευελπιστώ οτι τα ανωτέρω θα ληφθούν υπόψη στο νέο σχέδιο λιμενικής πολιτικής και μέχρι τότε οτι θα υπάρξουν κατάλληλες παρεμβάσεις-οδηγίες ώστε τα λιμενικά ταμεία να μπορούν να στέκονται συνοδοιπόροι μας .