ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΕΑΛΣ 2020 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΕΑΛΣ 2020 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ


%25CE%259C%25CE%2591%25CE%259A%25CE%2595%25CE%25A4%25CE%2591%2B%25CE%25A3%25CE%25A6%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2593%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3%2B%25CE%2595%25CE%25A6%25CE%259F%25CE%25A1%25CE%2595%25CE%25A5%25CE%25A4%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2597%25CE%25A3%2B%25CE%2595%25CE%25A0%25CE%2599%25CE%25A4%25CE%25A1%25CE%259F%25CE%25A0%25CE%2597%25CE%25A3
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αριθμ. 07 

Θέμα: «Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών για την Ανάδειξη Οργάνων Διοίκησης / Καταμέτρηση - Αποσφράγιση & Διαλογή Ψήφων»

Στον Πειραιά σήμερα 06-03-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:50 π.μ. στα γραφεία  της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που βρίσκονται στο γραφείο 18 εντός του κτιρίου ΥΝΑΝΠ συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή - παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου, Δικηγόρου Πειραιά κ. Πλέσσα Διονύσιου, που διορίστηκε με το αριθμ.πρωτ. 150/21-01-2020 έγγραφο Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά - που απαρτίζεται από τους:
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Μαστρογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος
Πλωτάρχης Λ.Σ. Καλογεράκης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Κουκάς Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
Η Εφορευτική Επιτροπή υπό τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο παρέλαβε τα αντίγραφα του μητρώου με τα μέλη που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φακέλους κλπ), έλεγξε την κάλπη και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδεια την σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας την 09:00 π.μ. Η ψηφοφορία διενεργήθηκε μέχρι την 16:35, λόγω παράτασης που δόθηκε εξαιτίας άσκησης εγκατάλειψης του κτιρίου, οπότε αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε την λήξη της.
Ακολούθως αποσφραγίσθηκαν οι παραληφθέντες από την Τ.Θ. 80500 στο Κεντρικό Κατάστημα του Ταχυδρομείου Πειραιά φάκελοι επιστολικής ψήφου και αφού ελέγχθηκαν, ρίφθηκαν στην κάλπη οι φάκελοι που περιείχαν τα ψηφοδέλτια με σχετική σημείωση στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
Κατόπιν αποσφραγίσθηκε η κάλπη, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε το απαραβίαστό της, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια, τα οποία μονογραφήθηκαν και αριθμήθηκαν από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Τέλος έγινε η καταμέτρηση των σταυρών, με τα παρακάτω αποτελέσματα:

Εγγεγραμμένοι 
800
Παρελήφθησαν ταχυδρομικά Φάκελοι
337
Άκυρες ταχυδρομικές επιστολές εκτός Τ.Θ.
6
Προσήλθαν να ψηφίσουν
221
Ψήφισαν ταχυδρομικά
350
Ψήφισαν ΣΥΝΟΛΟ
571
Έγκυρα ψηφοδέλτια
556
Άκυρα
13
Λευκά
2

Έλαβαν :

 Για  το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
1.
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
258
1.
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
94
2.
ΓΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
107
3.
ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
185
4.
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
85
5.
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
103
6.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
39
7.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
79
8.
ΚΑΒΕΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
128
9.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
263
10.
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
211
11.
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
105
12.
ΛΥΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η
117
13.
ΜΑΚΡΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
178
14.
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
306
15.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
64
16.
ΜΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
86
17.
ΜΟΥΤΖΟΥΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
133
18.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
81
19.
ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
257
20.
ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
160
21.
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
103
22.
ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
40
23.
ΤΣΑΡΙΔΗ
Σ ΜΙΧΑΗΛ
148
24.
Φ
ΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
189
25.
ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
176

Για την Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)

1.
ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
58
2.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
129
3.
ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
87
4.
ΣΑΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
229
5.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
352

Εκλέγονται:

Για  το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

1.                   ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Τακτικό μέλος
2.                   ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - Τακτικό μέλος
3.                   ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Τακτικό μέλος
4.                   ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Τακτικό μέλος
5.                   ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ - Τακτικό μέλος
6.                   ΦΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Τακτικό μέλος
7.                   ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Τακτικό μέλος
8.                   ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Τακτικό μέλος
9.                   ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Τακτικό μέλος
10.               ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Τακτικό μέλος
11.               ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Τακτικό μέλος
12.               ΜΟΥΤΖΟΥΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αναπληρωματικό μέλος
13.               ΚΑΒΕΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Αναπληρωματικό μέλος
14.               ΛΥΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Αναπληρωματικό μέλος
15.               ΓΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Αναπληρωματικό μέλος
16.               ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Αναπληρωματικό μέλος
17.       ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - Αναπληρωματικό μέλος
17.               ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ - Αναπληρωματικό μέλος
19.               ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Αναπληρωματικό μέλος
20.               ΜΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ - Αναπληρωματικό μέλος
21.               ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αναπληρωματικό μέλος
22.               ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αναπληρωματικό μέλος
23.               ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Αναπληρωματικό μέλος
24.               ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Αναπληρωματικό μέλος
25.               ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ – Αναπληρωματικό μέλος
26.               ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αναπληρωματικός μέλος

Για την Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)

1.                  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Τακτικό μέλος
2.                   ΣΑΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - Τακτικό μέλος
3.                   ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τακτικό μέλος
4.                  ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Αναπληρωματικό μέλος
5.                  ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αναπληρωματικό μέλος

Μετά τη λήξη της καταμετρήσεως και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων και αφού δεν περιήλθε στην Εφορευτική Επιτροπή οποιαδήποτε ένσταση ή παράπονο σχετικό με την εκλογική διαδικασία, την 6:00 π.μ. υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

Πειραιάς, 07/03/2020


Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής


Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Μαστρογιάννης Γεώργιος
 Πρόεδρος


Πλωτάρχης Λ.Σ. Καλογεράκης Γεώργιος
Τακτικό Μέλος


Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Κουκάς Γεώργιος
Τακτικό Μέλος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια