Α.Π: 33/2020 13/03/2020

Προς : Πρόεδρο και Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Α.Λ.Σ.

Θέμα: «Συγχαρητήρια επιστολή»Σας εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού σας Συμβουλίου, καθώς και τις ευχές μας για μια εποικοδομητική θητεία.