ΚΥΑ προσωρινών περιορισμών μετακινήσεων με πλοία 
 
Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τον προσωρινό περιορισμό μετακινήσεων επιβατών εντός της ελληνικής επικράτειας με πλοία και σκάφη κάθε τύπου προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19.
Ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο.