Αποδοχή πρότασης δωρεάς της ΠΕΑΛΣ ενός (01) εξωλέμβιου κινητήρα στο ΠΛΣ 206 του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (#22.000#€)

Η δωρεά προέρχεται από το σωματείο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», για τον εφοδιασμό και την εγκατάσταση ενός (01) εξωλέμβιου κινητήρα YAMAHA F300P μετά των εξαρτημάτων αυτού στο ΠΛΣ 206 του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου, συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (#22.000#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η προμήθεια και τοποθέτηση του εξωλέμβιου γίνεται από την εταιρία Περβολαράκης Γεώργιος – Επισκευή και εμπορία σκαφών και συναφών ειδών – είδη αλιείας