Εκφραση ευαρέσκειας Αρχηγού ΛΣ σε Στελέχη που υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές και Πλωτά Μέσα Ανατολικού Αιγαίου