ΕΛ.ΑΣ.: Παράταση ισχύος άδειας ειδικού σκοπού.
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ "BLOG MAΣ"

ΕΛ.ΑΣ.: Παράταση ισχύος άδειας ειδικού σκοπού.


Εκδόθηκε σήμερα από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εγκύκλιος, σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο της οποίας παρατείνεται η ισχύς του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού.
Ειδικότερα, με βάση την από 10-05-2020 δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄-1778) Κοινή Υπουργική Απόφαση (επισυνάπτεται), η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11/3 2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων /δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια