Έκφραση συγχαρητηρίων

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους παρακάτω προαχθέντες Αξιωματικούς  Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ και τους εύχεται να έχουν καλή οικογενειακή υγεία, καλή επιτυχία στο έργο τους και εις ανώτερα
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.:   Σαπουνάς Ευρυβιάδης
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.:   Πασσάκος Σπυρίδων
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. (ΥΙ)  :  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Γεώργιος
Πλοίαρχος Λ.Σ. : Χασιώτη Δήμητρα
Πλοίαρχος Λ.Σ. : Μαργαρώνης Ιωάννης
Πλοίαρχος Λ.Σ. : Τάτης Σπυρίδων
Πλοίαρχος Λ.Σ.  : Ψύρρας Ευστράτιος
Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ.: Κατσίκας Κωνσταντίνος
Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ.: Τσομπάνης Νικόλαος
Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ.:  Τζούρτζος Ευάγγελος
Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ.:  Ζωϊτοπούλου Ελένη
Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ.:  Περιστεράς Δημοσθένης