25-07-2020
ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ : ΘΕΜΑ "ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ  ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΛΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΛΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ."Με αφορμή δυσμενή δημοσιεύματα και σχόλια τόσο από στελέχη ΛΣ όσο και από στελέχη των λοιπών Σωμάτων Ασφάλειας και Ενόπλων Δυνάμεων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαιτίας των δημοσιεύσεων κάποιων ελάχιστων εκ των πρόσφατα προαχθέντων Αξιωματικών ΛΣ στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ και οι οποίοι δηλώνουν δικαίως ικανοποιημένοι για την προαγωγή τους , οτι το ΛΣ τους αντάμειψε για τις υπηρεσιες τους , αναγνώρισε την προσφορά τους και τους αναβάθμισε -προήγαγε , στο ήμισυ του βαθμού που κατείχαν και στα οποία δυσμενή δημοσιεύματα και σχόλια αφήνονται υπόνοιες περί <<δώρου>> του πρόεδρου της ΠΕΑΛΣ στα μελή της ΠΕΑΛΣ Πλοιάρχους ΛΣ , , ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΩ και ΤΟΝΙΖΩ:
H ΠΕΑΛΣ <<στήριξε>> αναγκαστικά ,  καθως όπως πρόωρα δύναται να προάγει έτσι και πρόωρα δύναται να αποστρατεύει ,  το Άρθρο 27 "Προαγωγές - Μη συμπλήρωση ειδικών προσόντων Πλοιάρχων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ." του Νόμου 4676/2020 : " στο πλαίσιο επιτακτικών αναγκών  κάλυψης αρκετών κενών θέσεων Αρχιπλοιάρχων ΛΣ που δημιουργήθηκαν από τις πολιτικές επιλογές κρίσεων -προαγωγών ,στασιμοτήτων και σωρείας αποστρατειών , τα προηγούμενα 5 έτη και όχι όπως έντεχνα για λόγους σκοπιμότητας αποδίδεται για την αναβάθμιση-προαγωγή  Αξιωματικών λόγω της  προσφορά τους ή της αναγνώρισης απο την πολιτική και στρατιωτική ηγεσια ιδιαίτερων ικανοτήτων τους  ή για συνδικαλιστικούς λόγους .

Άλλωστε οι  κρίσεις των Αξιωματικών ΛΣ έχουν συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είμαστε πεπεισμένοι ότι η νέα στρατιωτική ηγεσια τηρεί και αυτό εφαρμόστηκε στους πρόσφατα πρόωρα  κριθέντες Πλοιάρχους ΛΣ ,η κρίση των οποίων έτυχε για επιτακτικές ανάγκες να γίνει  μερικά χρονια νωρίτερα σύμφωνα με την τροποποίηση του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012  με το οποίο μειώθηκαν τα έτη υποχρεωτικής παραμονής στο βαθμό του Πλοίαρχου σε τρία (3) έτη υπηρεσίας στον βαθμό  προκειμένου οι πλοίαρχοι προάγονται στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ .


25-07-2020
ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ