ΠΕΑΛΣ: Η απαρχή μιας νέας πραγματικότητας για το ΤΑΛΣ αποτελεί για την ΠΕΑΛΣ στόχο και προτεραιότητα.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΑΛΣ: Η απαρχή μιας νέας πραγματικότητας για το ΤΑΛΣ αποτελεί για την ΠΕΑΛΣ στόχο και προτεραιότητα.

Πειραιάς, 31-08-2020
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/58/20

Με αφορμή ερωτήματα αναφορικά με τη χορήγηση δανείων από το Τ.Α.Λ.Σ. στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υπενθυμίζουμε ότι, τα προηγούμενα 5 χρόνια, θέσαμε επανειλημμένα στην τότε πολιτική ηγεσία ζητήματα προς υιοθέτησή τους και επίλυσής τους,  μεταξύ αυτών και ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του ΤΑΛΣ όπως και του ΛΑΠ, αλλά και στις παροχές τους, για όλα τα στελέχη ΛΣ

Δυστυχώς, αυτοί που τότε είχαν τον τελικό λόγο, με τη βοήθεια των γνωστών σε όλους μας  χειροκροτητών τους, που εισηγούνταν για συντεχνιακούς και μικροπολιτικούς λόγους και συμφέροντα, τα συμπεριέλαβαν στα λοιπά αιτήματα της ΠΕΑΛΣ, δηλαδή των Αξιωματικών ΛΣ,  και αρχειοθετήθηκαν στο καλάθι των αχρήστων, δίνοντας τη θέση τους στην προτεραιότητα ικανοποίησης - επίλυσης ζητημάτων και αιτημάτων, κατώτερων των περιστάσεων, που κάποια ποτέ δεν είδαμε και για όσα είδαμε, το αποτέλεσμα τους για το ΛΣ είναι γνωστό.

Αποτέλεσμα είναι το ΤΑΛΣ να μη λειτουργεί και να μην αντιμετωπίζεται, ακόμα και εκ των έσω του, στη λογική του στόχου και του σκοπού του και στη λογική με την οποία αντιμετωπίζουν τα ταμεία τους τα λοιπά Σ.Α., δηλαδή ως ένα "κουμπαρά" για κάθε στέλεχος και την οικογένειά του, προκαλώντας τη  δυσαρέσκεια των ε.ε και των ε.α στελεχών ακόμα και για την οφειλόμενη παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησής τους λόγω της ελλιπούς στελέχωσής του κατά αριθμό υπηρετούντων, βαθμούς και προσόντα, τη μη τοποθέτηση μονίμου Διευθυντή ΤΑΛΣ κατάλληλου βαθμού και γνώσεων, όταν την ίδια στιγμή αντίστοιχα ταμεία έχουν διευθυντές με βαθμό Αρχιπλοιάρχου, τη μη στέγαση των υπηρεσιών του σε επαρκή για τη λειτουργιά του χώρο, τη μη επαρκή υλικοτεχνική υποδομή του.

Σήμερα, η απαρχή μιας νέας πραγματικότητας για το ΤΑΛΣ αποτελεί για την ΠΕΑΛΣ στόχο και προτεραιότητα.

Κατόπιν τούτου και με γνώμονα ότι και τα στελέχη ΛΣ έχουν οικογενειακές και οικονομικές υποχρεώσεις, βιώνουν την οικονομική κρίση, έχουν πληγεί ασύμμετρα δυσχερώς οικονομικά, έχουν ως ένστολοι αρκετές υποχρεώσεις - δεσμεύσεις (μεταθέσεις, ΣΠΚ, εργάζονται πέραν του ωραρίου, οφείλουν να ανταπεξέρχονται σε υποχρεώσεις όπως η αγορά στολών - εξοπλισμού στολής κ.λ.π.) και εν πάση περίπτωση δεν τυγχάνουν των κατάλληλων οικονομικών απολαβών, λαμβανομένου υπόψη του έργου που επιτελούν και της προσφοράς τους, προτεραιότητα όλων θα πρέπει να αποτελεί η ανάληψης πρωτοβουλιών:

- για την τακτοποίηση του ζητήματος που αφορά στη ρύθμιση προκαταβολής έναντι βοηθήματος εφάπαξ από το ΤΑΛΣ με τη συμπλήρωση 25ετίας και εφόσον πληρούνται τα λοιπά κριτήρια που θα καθορισθούν.

- για την αμέσως, μετά λίγων ημερών, χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος σε όσους αποστρατεύονται και οι οποίοι σήμερα περιμένουν σχεδόν 4 μήνες, με ότι αυτό συνεπάγεται, λαμβανομένου υπόψη ότι το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν τους χορηγείται ούτε η σύνταξη τους, καθώς απαιτούνται περί τους 6 μήνες προκειμένου καταβληθεί μηνιαία προκαταβολή αυτής και 3 σχεδόν χρόνια προκειμένου αυτή τους καταβληθεί στο 100%.

- για μια πραγματική μέριμνα προκειμένου τα στελέχη ΛΣ ανακουφιστούν οικονομικά, έστω κι από το  δικό τους ταμείο,  το ΤΑΛΣ, κι όχι ο έντοκος, με άγνωστα μέχρι στιγμής κριτήρια δανεισμός τους ύψους 2000 έως  3000 ΕΥΡΩ, ο οποίος πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση για ιδιάζουσες περιπτώσεις με πολύ αυστηρά κριτήρια, όταν μάλιστα, δεν έχει εξασφαλιστεί ότι αυτός ο δανεισμός δε θα ανακόψει την παροχή της μέχρι σήμερα δυνατότητας δανείου 3000 έως 6000 ευρώ στα στελέχη ΛΣ από το ΜΤΝ, καθώς θα αποτελεί για το ΜΤΝ μια επιπλέον δανειακή υποχρέωση του στελέχους και μια επιπλέον επιβάρυνση του οικονομικού προϋπολογισμού του στελέχους, που θα εμποδίζει την από πλευράς του χορήγηση δανείου.

- για την εξασφάλιση ότι η χορήγηση δανείων - προκαταβολών δεν θα τύχει εκμετάλλευσης μικροπολιτικών και μικροσυνδικαλιστικών συμφερόντων, όπως λίγο έλειψε να συμβεί κάποια στιγμή στο πρόσφατο παρελθόν με το ΛΑΠ και ως προς αυτή την κατεύθυνση πρώτη πάλι η ΠΕΑΛΣ θα δείξει το δρόμο ζητώντας την αντικατάσταση του μέλους του ΔΣ της ΠΕΑΛΣ που υπηρετεί ως τμηματάρχης στο ΤΑΛΣ όταν ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης των δανείων καθώς "η γυναίκα του καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται.."

Τέλος, από πλευράς της  ΠΕΑΛΣ  στο πλαίσιο της έμπρακτης συμβολής που οφείλουμε όλοι στον κουμπαρά μας ΤΑΛΣ και εφόσον διαπιστώσουμε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των ανωτέρω παρατηρήσεων - προτάσεων μας και λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα θετικές προθέσεις και πρωτοβουλίες της νέας πολιτικής ηγεσίας και το έκδηλο ενδιαφέρον του νέου Αρχηγού Λ.Σ. για τα στελέχη ΛΣ, προτιθέμεθα να χορηγήσουμε τον μεγάλου χώρο - γραφείο συσκέψεων της ΠΕΑΛΣ στη 2ας Μεραρχίας με έναν Ηλεκτρονικό υπολογιστή - οθόνη,  ένα πολυμηχάνημα, ένα γραφείο μετά των απαιτούμενων καρεκλών, μια ντουλάπα - βιβλιοθήκη, κλιματιστικό, προς  την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού και του ΤΑΛΣ.

Προτεραιότητα όλων πρέπει να είναι η πραγματική και έμπρακτη προσφορά μας στην οικονομική ανακούφιση των συναδέλφων και των οικογενειών τους και όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που μπορεί να  φαίνονται ωραία αλλά πολύ γρήγορα σβήνουν ή δημιουργούν άλλα προβλήματα.

Για το Δ.Σ.

       Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ        Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια