ΠΕΑΛΣ: Ζητάμε για άλλη μια φορά την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 3079/2002
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΑΛΣ: Ζητάμε για άλλη μια φορά την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 3079/2002Πειραιάς, 02-09-2020
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.200/Ε/59/20

ΠΡΟΣ: 


1. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ Ι.
2. Αρχηγό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχο ΛΣ ΚΛΙΑΡΗ Θ.
3. Πρόεδρο ΔΣ ΤΑΛΣ Αρχιπλοίαρχο ΛΣ ΡΕΙΖΗ Δ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ
5. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΟΔ 
6. ΠΟΕΠΛΣΣτο άρθρο 106 του Νόμου 3079/2002 (Α’) προστέθηκε με το Άρθρο 73 του Νόμου 4504/2017, τέταρτη παράγραφος, ως εξής:

4. Ένας (1) εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού φορέα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των ανωτέρω φορέων αντίστοιχα συμμετέχουν υποχρεωτικά ως μέλη με δικαίωμα ψήφου στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Ο βαθμός του εκπροσώπου εξαρτάται από το Συμβούλιο συμμετοχής του.


Ένας (1) εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού φορέα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των ανωτέρω φορέων αντίστοιχα συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος.

Η ΠΕΑΛΣ, με γραπτές και προφορικές παρεμβάσεις, έθεσε στην τότε πολιτική ηγεσία, επιχειρηματολογώντας σχετικά, επανειλημμένα την αντίρρησή της και σχετική πρότασή της για την παραπάνω παράγραφο, στην οποία θυμίζουμε ότι, αρχικά,  δεν περιλαμβανόταν η εκπροσώπηση της ΠΕΑΛΣ.

Δυστυχώς και σε αυτό το ζήτημα όπως και σε άλλα ζητήματα, δεν υπήρξε τροποποίηση, με αποτέλεσμα άλλη μια νομοθετική ρύθμιση που δε δύναται να εφαρμοστεί και εν πάση περιπτώσει δεν τυγχάνει της αποδοχής, ως έχει, των συνδικαλιστικών φορέων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητάμε, για άλλη μια φορά, την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 3079/2002 ως εξής: 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ένας (1) εκπρόσωπος και αντικαταστάτης αυτού, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω φορέων, αντίστοιχα συμμετέχουν νομίμως και ενεργά άνευ ψήφου για λόγους αμεροληψίας και επιμελείας και εν πάση μυστικότητα στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων. 
Ο βαθμός του εκπροσώπου εξαρτάται από το Συμβούλιο συμμετοχής του.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ένας (1) εκπρόσωπος και αντικαταστάτης αυτού, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω συνδικαλιστικών φορέων, αντίστοιχα συμμετέχουν υποχρεωτικά νομίμως και ενεργά μετά ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οιανδήποτε διευκρίνηση.

Για το Δ.Σ.

       Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ        Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια