ΠΕΑΛΣ: Ήταν 6 χρόνια "ζητούμενο", έγινε πραγματικότητα με πρωτοβουλία του κ. ΥΝΑΝΠ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ Ι. το νέο π.δ. μεταθέσεων ΛΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΑΛΣ 16-17/10 ΧΑΝΙΑ

14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΑΛΣ-XANIA - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΑΛΣ: Ήταν 6 χρόνια "ζητούμενο", έγινε πραγματικότητα με πρωτοβουλία του κ. ΥΝΑΝΠ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ Ι. το νέο π.δ. μεταθέσεων ΛΣ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πειραιάς, 08-10-2020

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.100/Α/84/2020


Επειδή διακρίνουμε ότι σε ένα ζήτημα κορυφαίας σπουδαιότητας για το προσωπικό αλλά και το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., που αφορά το πλαίσιο μεταθέσεων του προσωπικού ΛΣ, γίνεται προσπάθεια από κάποιους καλύψεως - συγκαλύψεως και αποποίησης των ευθυνών τους, τις οποίες προσπαθούν και να επιρρίψουν άδικα σε άλλους, επίτευξης μικροπολιτικών και μικροσυνδικαλιστικων συμφερόντων, απόκρυψης της αλήθειας με στόχο να οδηγηθούμε για άλλη μια φορά σε αδιέξοδο ή σε πλαίσιο π.δ. μεταθέσεων διαφορετικό από το πραγματικά εφικτό, παρεμβαίνουμε τονίζοντας προς όλους αυτούς ότι ως ΠΕΑΛΣ δεν θα τους επιτρέψουμε να αδικούν, να εκθέτουν και να μεταφέρουν έντεχνα ευθύνες δικές τους στους υγιείς συνδικαλιστικούς φορείς και συνδικαλιστές και στην πολιτική ηγεσία, η οποία καθημερινά αποδεικνύει έμπρακτα, ότι στέκεται στο πλευρό των στελεχών.

Για την ΠΕΑΛΣ είναι στόχος η λήψη αποφάσεων που θα σηματοδοτήσουν το μέλλον του ΛΣ, το μέλλον το δικό μας αλλά και των επόμενων γενιών, η καλύτερη εξυπηρέτηση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον συνάδελφο, η βελτίωση της υπηρεσιακής καθημερινότητάς του, η ιεράρχηση των πραγματικών αναγκών, να μην "βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος", η καλή ανάλυση των δεδομένων, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και διάλογος και "ορθή εκμετάλλευση" των "ευήκοων ώτων" του Υπουργού και των θετικών πρωτοβουλιών και διάθεσής του και αποτελεί υποχρέωση μας να συμβάλλουμε και να παραμείνουμε συμπαραστάτες σε όλες τις προσπάθειές, που θα κατατείνουν προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των παθογενειών και εκτροπών, που κληρονομήσαμε.

Ως Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος και εκπροσωπώντας τους Αξιωματικούς του Λιμενικού, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη ως Αξιωματικοί και των στελεχών Λιμενικού Σώματος υφιστάμενών μας όλων των βαθμίδων, δηλώνουμε ότι το σχέδιο π.δ. μεταθέσεων. που προωθείται μετά από πρωτοβουλία κ. Υπουργού ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ Ι., παρά τις ελάχιστες εναπομείνασες δυνατότητες παρεμβάσεών του από το εκ προοιμίου ναρκοθετημένο πεδίο από την προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία και μάλιστα με χέρι βοηθείας εκ των έσω του ΛΣ και εκ των έσω του συνδικαλιστικού κινήματος του ΛΣ, δυστυχώς των ίδιων, που σήμερα διαμαρτύρονται για το π.δ., ικανοποιεί συνδυαστικά τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις ανάγκες του προσωπικού ΛΣ, δίνει ένα τέλος στην ομηρία των στελεχών, των ανεκτέλεστων μεταθέσεων και διαταγών χωρίς αντίκρυσμα, των ρουσφετολογικών αποσπάσεων, της εκμετάλλευσης των στελεχών για την ικανοποίηση πολιτικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων, εξορθολογικεύει τα μόρια που λαμβάνει το προσωπικό και ικανοποιεί τα στελέχη που έχουν πολλά μόρια και όχι λίγα, και περισσότερα από άλλους μόρια .

Κατόπιν των ανωτέρω, το σχέδιο π.δ. και η δέσμευση της πολιτικής μας ηγεσίας ότι αν υφίστανται ή προκύψουν αδικίες στην πράξη και όχι στα λόγια ότι είναι διαθέσιμη να συμβάλει στην απάληψη - διόρθωσή τους ακόμα και αν αυτό απαιτεί νομοθετική ρύθμιση, μας ικανοποιεί και είμαστε σίγουροι ότι, σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία του Υπουργού της πρόσφατης αύξηση των οργανικών θέσεών, την πρωτοβουλία του για άμεση κατανομή - ανακατανομή αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό και προσόντα και τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών, την ετησία εισαγωγή νέων στελεχών ΛΣ, την πρωτοβουλία του Υπουργού για την τροποποίηση της ΠΔΕΝ, ότι το ΛΣ και τα στελέχη ΛΣ είναι οι κερδισμένοι.
 
Προς επίρρωση των παραπάνω και προς αποφυγή παρεξηγήσεων - παρερμηνειών που κάποιοι μεθοδικά δημιουργούν, με παραπλανητικές στοχευμένες τοποθετήσεις τους και δήθεν επιχειρήματα, σας ενημερώνουμε συγκεκριμένα επ' αυτών: 

Οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι γονείς τέκνου με ανίατο ή δυσίατο ή με αναπηρία, οι πάσχοντες από αυτά, οι χήροι, οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών προστατεύονται πλήρως καθώς μετατίθενται από τον τόπο προτίμησής τους μόνο κατόπιν αιτήσεως/αναφοράς τους.

Η ειδική περίπτωση των εκτάκτων μεταθέσεων για ενίσχυση των λιμενικών αρχών εξετάζεται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο, με απόφασή του, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σημειώνει τον αριθμό και τις λιμενικές αρχές που είναι αναγκαίο να ενισχυθούν ενώ για λόγους που ανάγονται στη δίκαιη μεταχείριση των στελεχών του Λ.Σ. ο αριθμός των στελεχών που ζητείται είναι ανά κατηγορία και όχι ένα άκριτο και απρόσωπο νούμερο.

Κατόπιν, η Δ.Π. συγκεντρώνει τα στελέχη που δύνανται να αποτελέσουν τη <<δεξαμενή>> αυτών που ίσως κληθούν να ενισχύσουν τις λιμενικές αυτές αρχές.

Τονίζουμε ότι έκτακτες μεταθέσεις μπορεί να διενεργούνται ύστερα από απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια υπό την επιφύλαξη της κατωτέρω υποπερίπτωσης στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

(i) για ενίσχυση Λιμενικών Αρχών με στελέχη Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία καθορίζονται οι Λιμενικές Αρχές που χρήζουν ενίσχυσης ακόμη και πέραν των κενών θέσεων της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης, καθώς και ο αριθμός των προς έκτακτη μετάθεση στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

Ειδικότερα για τον σκοπό αυτό, οι έκτακτες μεταθέσεις των στελεχών μέχρι και τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. διενεργούνται μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων, με βάση τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Μετατίθενται κατά προτεραιότητα με τη διαδικασία της παρούσας περίπτωσης, τα στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες όπου υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την κατηγορία τους και τα οποία έχουν συμπληρώσει τον χρόνο παραμονής τους στις Υπηρεσίες αυτές, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης, …»

Οι μόνες περιπτώσεις που υπάρχει στο νέο νομοθετικό πλαίσιο το στοιχείο της αίτησης/αναφοράς είναι οι περιπτώσεις που θα ήθελε να μετακινηθεί στέλεχος πολύτεκνο, τρίτεκνο και λόγω ζητημάτων υγείας, καθώς κατά τα άλλα είναι αμετάθετοι στον τόπο προτίμησής τους.

Στο π.δ. τίθενται προτεραιότητες καθώς πρώτα επιλέγονται οι υπεράριθμοι και συμπληρωμένοι ανά υπηρεσία και ανά κατηγορία, μετά τα στελέχη που πρόκειται να συμπληρώσουν τυπικά προσόντα και κατόπιν αν δεν έχει ακόμα συμπληρωθεί ο αριθμός τα στελέχη που έχουν τουλάχιστον υπερβεί το ήμισυ του χρόνου παραμονής. Θα ήταν άδικο άλλωστε ένα στέλεχος να έχει πάρει μόλις μετάθεση σε έναν τόπο και αμέσως να μετατίθεται ενώ άλλοι με λιγότερα μόρια να παραμένουν αλώβητοι.

Αν π.χ κάποιο στέλεχος έχει συμπληρώσει 33 χρόνια υπηρεσίας επομένως είναι Αξιωματικός τα αντικειμενικά κριτήρια δεν εφαρμόζονται για αυτόν. Τα οικογενειακά και τα υπηρεσιακά κριτήρια είναι τα κριτήρια που εφαρμόζονται. Άρα, η επιλογή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του συμβουλίου να αποφασίσει αρμοδίως και όχι ο νόμος.

Οι υπηρετούντες στα πλωτά μέσα έχουν τοποθετηθεί στη δεύτερη κατηγορία και λαμβάνουν και αναδρομικά περισσότερα μόρια. Στόχος του π.δ. είναι όταν έχουν τα απαιτούμενα μόρια να υπηρετήσουν στη στεριά πετυχαίνοντας μία από τις δύο επιλογές (εκ των οκτώ συνολικά) μέσω των μορίων τους και ανά πάσα στιγμή, όχι μετά από κάποιο όριο ηλικίας. Συνεπώς, πέραν της μη ύπαρξης εξουσιοδότησης για όριο ηλικίας, είναι παρελκυστική η αναφορά καθώς ο υπηρετών στα πλωτά μπορεί ανά πάσα στιγμή και ηλικία να πετύχει την επιλογή του στη στεριά διότι ακριβώς πριμοδοτείται με περισσότερα μόρια με το καινούριο π.δ..

Οι τακτικές μεταθέσεις εξορθολογίζονται και θέτουν το στέλεχος του Λ.Σ. προ της ατομικής του ευθύνης.

Το νέο δόγμα, το οποίο και υπερψηφίστηκε από τη Βουλή και στηρίχθηκε από τους συνδικαλιστικούς φορείς Λ.Σ., είναι ο έχων τα περισσότερα μόρια πάει στον τόπο επιλογής του. Τόσο απλά, τόσο καθαρά.

Το δε νέο στέλεχος, απόφοιτος των παραγωγικών σχολών, υπηρετεί τα πρώτα πέντε χρόνια της σταδιοδρομία του στις τρεις πρώτες κατηγορίες λιμενικών αρχών. Τούτο σημαίνει ότι κάθε χρόνο , όλοι οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών ΛΣ (Αξιωματικοί -Λιμενοφύλακες ) νέα στελέχη ενισχύουν τα νησιά. Μετά την πενταετία, υποχρεωτικά τα νέα στελέχη υπηρετούν σε λιμενικές αρχές, που σε τελική ανάλυση τα ίδια επιλέγουν. Συνεπώς, για δύο τουλάχιστον χρόνια οι λιμενικές αρχές είναι ενισχυμένες από τα νέα στελέχη ΛΣ. Η ανάγκη για προσφυγή στις έκτακτες μεταθέσεις για ενίσχυση των λιμενικών αρχών θα πρέπει να είναι αδήριτη και επιβεβλημένη, αλλά θα παραμένει επιλογή που η διαδικασία επιβάλλει απόφαση του ανωτάτου οργάνου της στρατιωτικής ηγεσίας και έγκριση της πολιτικής ηγεσίας περί αυτού και μόνο για έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις.

Έτσι έχουμε επιλέξει μέχρι σήμερα ως ΠΕΑΛΣ, να λειτουργούμε, να πράττουμε κι όπου χρειάζεται να παρεμβαίνουμε, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και το κόστος.

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΑΣΣΑΚΟΣ Σπυρίδων    ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γεώργιος


 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια