Εικόνες θέματος από MichaelJay. Από το Blogger.

Video

News

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Archive

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Breaking

Fashion

News

Food

Sports

Technology

Technology

Featured

Videos

About us

Tags

Follow Us @soratemplates

Tags

Categories

Sponsor

AD BANNER

Recent News

Technology

Pages

Recent

Connect With us

Over 600,000+ Readers Get fresh content from FastBlog

Comments

Facebook

ABOUT AUTHOR

test banner

LATEST POSTS

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναγνώστες

ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

images

Διαβάστε ΕΔΩ >>>ολες τις Παρεμβάσεις-Ανακοινώσεις-Επιστολές της ΠΕΑΛΣ

Πανελλήνια Ενωση Αξιωματικών ΛΣ


- Πρόσφατες παρεμβάσεις ΠΕΑΛΣ :


Επομενες ανακοινωσεις >>>....

.

Διαβάστε στο BLOG της ΠΕΑΛΣ "ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΡΟΤΑ":

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την κατανομή στις Υπηρεσίες και στα πλοία-σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των 1.500 νέων οργανικών θέσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέμα:«Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για προπαρασκευαστικές ενέργειες εφαρμογής νέου συστήματος μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» Κατανομή οργανικών θέσεων στις κατηγορίες των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων σε Υπηρεσίες και πλοία σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (Α’ 67)

β. Την κατανομή των οργανικών θέσεων ανά κατηγορία προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με τοσχέδιο προεδρικού διατάγματος περί κατανομής των οργανικών θέσεων στις κατηγορίες τωνΑξιωματικών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων.

γ. Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος με θέμα: «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις τουπροσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) για την κατανομή στις Υπηρεσίες και στα πλοία-σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των 1.500 οργανικών θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 22 του (α) σχετικού του προοιμίου της παρούσας.

2. Η εν θέματι ομάδα εργασίας συγκροτείται από :

α. τον Β’ Υπαρχηγό, ως Πρόεδρο,

β. κ. Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως μέλος ή σε περίπτωση απουσίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του,

γ. τον Διευθυντή Κλάδου Α', ως μέλος, ή σε περίπτωση απουσίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του,

δ. τον Διευθυντή Κλάδου Β', ως μέλος, ή σε περίπτωση απουσίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του,

ε. τον Διευθυντή Κλάδου Γ', ως μέλος, ή σε περίπτωση απουσίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του,

στ. τον Διευθυντή Κλάδου Δ', ως μέλος, ή σε περίπτωση απουσίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του,

ζ. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, ως μέλος ή σε περίπτωση απουσίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Χρέη Εισηγητή στην Ομάδα Εργασίας ανατίθενται στον Δ.Π. ή σε περίπτωση απουσίας του, στοννόμιμο αναπληρωτή του.

4. Χρέη Γραμματέα στην Ομάδα Εργασίας ανατίθενται στον Τμηματάρχη της Δ.Π.Α’, με αντικαταστάτη σε περίπτωση απουσίας του τον αρχαιότερο Εισηγητή της ΔΠ Α ́ (Γρ. Α/Ξ).

5. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας σε χώρο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κτίριο Ακτής Βασιλειάδη), κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου.

6. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας, δύναται να προβαίνει σε καταμερισμό επί μέρους εργασιών σε μέλος/μέλη της ομάδας προς εκπλήρωση του σκοπού της. Επιπροσθέτως, δύναται, κατά την κρίση του,να καλεί στις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας εκπροσώπους άλλων φορέων και υπηρεσιών, των οποίων η τεχνογνωσία – εμπειρία θεωρείται ότι σχετίζεται με το αντικείμενο του υπό εξέταση έργου της, καθώς και να αλληλογραφεί με αυτούς.

7. Στον Πρόεδρο ή και στα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν οφείλεται για τη συμμετοχή τους αυτή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

8. Η Ομάδα Εργασίας καλείται να συγκληθεί για πρώτη φορά το αργότερο έως την 24/11/2020 και να έχει περατώσει το έργο της έως 31/12/2020.-

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ