Παρέμβαση Προέδρου ΠΕΑΛΣ ΠΑΣΣΑΚΟΥ Σπυρίδωνα

Πειραιάς, 25-01-2021

Σε συνέχεια προηγούμενων αιτημάτων αναφορικά με τις διευκολύνσεις - παροχές του ΤΑΛΣ στα στελέχη ΛΣ, και ερωτημάτων μεγάλου αριθμού στελεχών αναφορικά με την εξέλιξη αυτών, παρεμβαίνω, ως οφείλω, μιας και αυτοί που πρέπει δεν το κάνουν και ενημερώνω ότι όχι μόνο δεν υπάρχει καμία εξέλιξη αλλά και ουδεμία σχετική ενημέρωση από πλευράς του ΤΑΛΣ. Προφανώς η τακτική των Επιτροπών και συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν κι οι οποίες όπως γνωρίζετε δεν παρήγαγαν, κανένα ουσιαστικό έργο αποτελεί και τακτική των αρμοδίων του ΤΑΛΣ.

Αποτέλεσμα είναι: 

-  να εξακολουθεί το ΤΑΛΣ να μη λειτουργεί και να μην αντιμετωπίζεται στη λογική του στόχου και του σκοπού του και στη λογική με την οποία αντιμετωπίζουν τα ταμεία τους τα λοιπά Σ.Α., δηλαδή ως ένα "κουμπαρά" για κάθε στέλεχος και την οικογένειά του, 

- η δυσαρέσκεια των ε.ε και των ε.α στελεχών ακόμα και για την οφειλόμενη παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησής τους, λόγω της ελλιπούς στελέχωσής του κατά αριθμό υπηρετούντων, βαθμούς και προσόντα, 

- η μη τοποθέτηση μονίμου Διευθυντή ΤΑΛΣ, κατάλληλου βαθμού και γνώσεων, 

- η στέγαση των Υπηρεσιών του σε μη επαρκή χώρο κι η λειτουργία του με μη επαρκή υλικοτεχνική υποδομή,

- η παντελής απουσία έμπρακτης μέριμνας, προκειμένου τα στελέχη ΛΣ ανακουφιστούν οικονομικά, υπό μορφή δανειοδότησης, έστω κι από το δικό τους ταμείο, 

- καμία πρωτοβουλία για τη ρύθμιση προκαταβολής έναντι βοηθήματος εφάπαξ από το ΤΑΛΣ, 

- η απουσία έμπρακτης και επί της ουσίας πρωτοβουλίας - ενέργειας από πλευράς του ΤΑΛΣ για την αμέσως, μετά λίγων ημερών, χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος ή άμεσης προκαταβολής αυτού, σε όσους αποστρατεύονται. 

- η απουσία έμπρακτης και επί της ουσίας πρωτοβουλίας - ενέργειας από πλευράς του ΤΑΛΣ για τη συντόμευση του χρονικού διαστήματος χορήγησης της σύνταξής μας, παρότι απαιτούνται περί τους 6 μήνες προκειμένου καταβληθεί μηνιαία προκαταβολή αυτής και 3 σχεδόν χρόνια προκειμένου αυτή τους καταβληθεί στο 100%, 

- η απουσία έμπρακτης και επί της ουσίας πρωτοβουλίας - ενέργειας από πλευράς του ΤΑΛΣ ακόμα και να «επωφεληθεί» της έμπρακτης συμβολής της ΠΕΑΛΣ, ως οφείλει, περί υλοποίησης της πρόθεσής μας να διαθέσουμε στο ΤΑΛΣ, τον μεγάλο χώρο - γραφείο συσκέψεων της ΠΕΑΛΣ στη 2ας Μεραρχίας με έναν Ηλεκτρονικό υπολογιστή - οθόνη, ένα πολυμηχάνημα, ένα γραφείο μετά των απαιτούμενων καρεκλών, μια ντουλάπα - βιβλιοθήκη, κλιματιστικό, προς την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού και του ΤΑΛΣ,

- η μη προώθηση ρύθμισης για την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 3079/2002  ώστε ένας (1) εκπρόσωπος και αντικαταστάτης αυτού, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), και ένας (1) εκπρόσωπος, εγγεγραμμένο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), που κατέχουν οργανική θέση εσωτερικού να εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των ανωτέρω συνδικαλιστικών φορέων, προκειμένου συμμετέχουν υποχρεωτικά νομίμως και ενεργά μετά ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος.

- η μη συμμετοχή εκπροσώπων της ΠΕΑΛΣ στο ΔΣ του ΤΑΛΣ μετά από την, εν είδη μομφής, τοποθέτηση στο ΔΣ του ΤΑΛΣ από τον συμμετέχοντα στο ΔΣ εκπρόσωπο της ΠΟΕΠΛΣ και από τον Τμηματάρχη ΤΑΛΣ, περί νομιμότητας ή μη, του με απόφαση του ΔΣ και απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης ορισμού των εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. στο ΔΣ ΤΑΛΣ, χωρίς να πραγματοποιηθεί νέα Γενική Συνέλευση της ΠΕΑΛΣ, καθώς ήταν γνωστό στο Δ.Σ. του ΤΑΛΣ και στους προαναφερθέντες ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό διασποράς του COVID 19 δεν δύναται να πραγματοποιούνται Γενικές Συνελεύσεις. Προφανώς η αδιαφορία για τη μη συμμετοχή των εκπροσώπων της ΠΕΑΛΣ στο Δ.Σ. του ΤΑΛΣ,φαίνεται ότι κάποιους βολεύει.

Ως εκ τούτου, προς το παρόν, παραμένουμε σε στασιμότητα, με το ΤΑΛΣ, τους μετόχους του και τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να εντάσσονται στο τέλος των συζητήσεων της ατζέντας κάποιων. 

Ευελπιστώ, σε ανάληψη πρωτοβουλίας του κ. Υπουργού και του κ. Αρχηγού, ώστε να ανατραπεί η διαμορφωθείσα ζοφερή πραγματικότητα.


Ο Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ

 Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ