Επιστολή επιλαχόντων 2019 ΛιμενικόΕπιστολή επιλαχόντων 2019

Αθήνα, 20/01/2021

Προς: ΥΝΑΝΠ κ. Πλακιωτάκη Ιωάννη

Κοιν. 1: ΥΦΝΑΝΠ κ. Κατσαφάδο Κωνσταντίνο 2. Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. Αντιναύαρχο κ. Κλιάρη Θεόδωρο

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

οι αποστέλλοντες την παρούσα είμαστε επιλαχόντες δόκιμοι λιμενοφύλακες της προκήρυξης του 2019. Θυμίζουμε ότι στις 15/01/2021 εκδόθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων λιμενοφυλάκων του διαγωνισμού που αφορούσε 155 άτομα.

Μετά από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού απομένουν 129 επιλαχόντες.

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας εκφράσουμε την επιθυμία μας για την πρόσληψη και των 129 επιλαχόντων του οικείου διαγωνισμού. Δεδομένης της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων λιμενοφυλάκων αλλά και με βάση τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4676/2020 άρθρο 22, ο οποίος ορίζει την αύξηση των οργανικών θέσεων του Λιμενικού Σώματος, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις που υπάρχουν στα νησιά, θεωρούμε ότι η απορρόφηση των επιλαχόντων καθίσταται αναγκαία.

Οι τρέχουσες συγκυρίες στην πατρίδα μας και συγκεκριμένα οι αυξημένες κατά τα τελευταία χρόνια προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές που δοκιμάζουν καθημερινά τους υπηρετούντες λιμενοφύλακες στα νησιά του Αιγαίου, οι τεταμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις και παράλληλα ο συγκριτικά μικρός αριθμός εκείνων που υπηρετούν στα νησιά αποδεικνύουν τη μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης του Σώματος. Επιπλέον, θεωρούμε ότι η έκδοση νέας προκήρυξης στην παρούσα φάση κατά την οποία όλοι βιώνουμε τις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας του Covid-19 θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί και η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί, ιδιαίτερα δε σε ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο.

Άλλωστε, όλοι οι συμμετέχοντες της προκήρυξης αυτής, ορμώμενοι από το μεγάλο ζήλο μας και την επιθυμία μας να επιτύχουμε και να ενταχθούμε στο Σώμα, επιλέξαμε να συμμετάσχουμε στις προκαταρκτικές εξετάσεις αντιμετωπίζοντας πάντα την υπαρκτή πιθανότητα να εκτεθούμε στη νόσο αμέσως μετά τον πρώτο εγκλεισμό.

Επίσης, ο νόμος 4256/2014, άρθρο 33, παράγραφος 12, προβλέπει την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων που προκύπτουν μετά τη διενέργεια διαγωνισμού, από τους επιλαχόντες του οικείου διαγωνισμού εντός (1) ενός έτους από την ολοκλήρωσή του και την κατάταξή τους ως νέα εκπαιδευτική σειρά. Να σημειώσουμε επίσης ότι νόμος 4676/2020 στο άρθρο 23 ορίζει πως οι κενές οργανικές θέσεις λιμενοφυλάκων δύνανται να καλυφθούν στα πλαίσια επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών από λιμενοφύλακες που εισάγονται στο σώμα μέσω προκήρυξης, μέχρι την ημερομηνία αποφοίτησης από την παραγωγική σχολή δοκίμων λιμενοφυλάκων της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς που έχει εισαχθεί με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων.

Τέλος, δεδομένου ότι το άρθρο 22 παράγραφος 2 του νόμου 4676/2020, προβλέπει την κατανομή των νέων οργανικών θέσεων - που προέκυψαν μετά την αύξησή τους κατά 1500- ανά κατηγορίες και ειδικότητες μέσω έκδοσης ΠΔ, το οποίο θα καταρτισθεί με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας, ευελπιστούμε οι οργανικές θέσεις των λιμενοφυλάκων να αυξηθούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καταστεί εφικτή η απορρόφηση του συνόλου των επιλαχόντων.

Κύριε Υπουργέ, επειδή όπως γνωρίζετε και εσείς προσωπικά, η έγκαιρη πρόσληψη επιπλέον ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο διαπιστωμένα βάσει των εγγράφων που έχουν κατατεθεί διαθέτει το κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και σε μεγάλο βαθμό πρότερη στρατιωτική εκπαίδευση, θα συμβάλλει στην πιο εύρυθμη λειτουργία του Σώματος, θα ενισχύσει τις νησιωτικές υπηρεσίες και θα εξυπηρετήσει τη μετάθεση όσων υπηρετούν στα νησιά στον τόπο συμφερόντων τους, παρακαλούμε όπως αναληφθούν από εσάς οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για την απορρόφησή μας.

Προσδοκούμε στη δίκαιη έκβαση της πρότασής μας. Με σεβασμό Οι επιλαχόντες της προκήρυξης δοκίμων Λιμενοφυλάκων 2019