Δραστηριότητα Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του  Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για το έτος 2020

Από τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ανακοινώνεται η δραστηριότητα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) κατά το έτος 2020.  

Ειδικότερα, το έτος 2020 ο Ναυτικός Τομέας του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Ν.Τ.) επιλήφθηκε σε 901 περιστατικά με 13.692 εμπλεκόμενα άτομα εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας & διάσωσης (SRR) και σε 457 περιστατικά εκτός περιοχής FIR, στα οποία ήταν το πρώτο κέντρο που έλαβε το συναγερμό κινδύνου και αφορούσαν 13.642 άτομα.

Το ΕΚΣΕΔ/Ν.Τ.  σε βάθος 7ετίας συντονίζει και όπου απαιτείται, διευθύνει, κατά μέσο όρο 1.920 περιστατικά εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SRR) και 440 συμβάντα εκτός SRR, ενώ παρέχει κατά μέσο όρο βοήθεια σε 61.442 άτομα περίπου, ετησίως.

Από τα 1.358 περιστατικά που διαχειρίστηκε το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., τα οποία αφορούσαν παροχή συνδρομής σε 27.334 άτομα, τα 506 περιστατικά (ποσοστό 37,26%) αφορούσαν 16.973 παράτυπα εισερχόμενα πρόσωπα (ποσοστό 62,09%).

Επιπρόσθετα, με μέριμνα του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Ν.Τ. παρασχέθηκε συνδρομή σε 81 άτομα τα οποία ασθένησαν ή τραυματίσθηκαν εν πλω, εκ των οποίων τα 8 μεταφέρθηκαν με εναέρια μέσα.

Τέλος, το έτος 2020 το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης/Αεροπορικός Τομέας (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Α.Τ.) είχε συμμετοχή σε 37 περιστατικά     πραγματοποιώντας  72  εξόδους με 154,9  ώρες πτήσης συνολικά.

Προς πληρέστερη ενημέρωση, το Εγχειρίδιο ανάλυσης περιστατικών του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. έτους 2020, έχει αναρτηθεί στο  http://www.hcg.gr/node/24217