Ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της παρουσίασης του σ.ν. για το βαθμολόγιο των αστυνομικών, το bloko.gr δημοσιεύει σήμερα ένα από τα πιο κρίσιμα άρθρα του σχετικού Π.Δ. 

Τα χρόνια παραμονής στο βαθμό και η διοικητική ιεράρχηση με βάση την αρχαιότητα. Αύριο, θ' ακολουθήσει το επίσης πολύ σημαντικό τμήμα, που αφορά στις μεταθέσεις για τους βαθμούς από αστυνόμους Β' μέχρι τους αστυφύλακες.