Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Το νέο Προεδρικό Διάταγμα υπ.αρθμ 11΄ Αρ.Φύλλου 21 10/02/21 "Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής"


Δείτε το Π.Δ. εδώ